Studentenleven

Gemeente wijst vergunning voor OWee af

De gemeente Delft wil de OWee dit jaar een week vervroegen. De vergunning voor de gebruikelijke data is niet verleend. De TU voorziet ‘een bende in de stad’.

Drukte in de binnenstad tijdens de OWee 2022. (Foto: Justyna Botor)

Dit jaar beginnen de OWee, de ontvangstweek voor aankomende studenten en het Introduction Programme (IP, introductieweek voor master- exchange- en schakelstudenten) niet op 20 augustus, maar op 13 augustus. Dat is een week eerder dan gebruikelijk. Dit bleek tijdens het maandelijkse overleg van de studentenraad met het college van bestuur.

De gevolgen zijn groot. Zo kan er overlap plaatsvinden tussen verschillende onderdelen van de introductieprogramma’s. Programmaonderdelen zoals de kennismakingstijd (kmt) van studentenverenigingen schuiven mogelijk een week naar voren. Tussen het einde van de kmt en de start van het nieuwe collegejaar zou daardoor een gat kunnen vallen van een of twee weken zonder georganiseerde activiteiten. Ook is onzeker of internationale studenten dan al in Nederland zijn.

Aanleiding voor het vervroegen van het introductieprogramma zijn ‘negatieve ervaringen van het afgelopen jaar’, zo blijkt uit correspondentie in bezit van Delta. De verwijzing staat in een stellige brief (met bijlage) van vice rector Rob Mudde aan het college van burgemeester en wethouders in reactie op het afwijzen van de vergunning. Het gaat om klachten van geluidsoverlast door het openingsfeest en de aansluitende vuurwerkshow in 2022. De timing was toen ongelukkig: de overlast viel precies in de nacht voor de start van het nieuwe (basis)schooljaar.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt liet eerder aan het Algemeen Dagblad weten ‘dat als het maar enigszins mogelijk zou zijn om de OWee in de laatste week van de schoolvakantie te plannen, dit de voorkeur heeft’. In deze periode zouden veel Delftenaren met vakantie zijn waardoor minder bewoners eventuele overlast zouden ervaren. Die laatste week is dus de week van 13 augustus.

Dialoog
De organisatie moest dit voornemen destijds in de krant lezen, vertelt Alex Lokhorst. Hij houdt zich als liaison community relations bezig met het contact tussen de universiteit of studenten en Delftenaren en is nauw betrokken bij de organisatie van de OWee. “Wij zijn hier niet formeel van op de hoogte gesteld. Ik heb daarom zelf contact met de burgemeester gezocht om het bericht te verifiëren.”

In de hoop dat zij de burgemeester op andere gedachten zouden brengen, voerde Lokhorst namens de TU sinds augustus gesprekken met ambtenaren die bij de OWee betrokken zijn. “Tijdens de gesprekken heb ik signalen ontvangen dat de vergunning mogelijk en eventueel met de nodige aanpassingen alsnog zou kunnen worden verleend. De ambtenaren bevestigden namelijk wat ook uit de evaluaties blijkt: de overlast vindt niet zozeer tijdens de OWee-activiteiten plaats, maar in de periode na de start van het collegejaar.”

 ‘De gemeente stuurt aan op chaos in de stad’

Na maanden van onzekerheid kreeg de OWee-organisatie op 18 januari een brief waarin stond dat er geen vergunning kwam voor de week van 20 augustus. Het frustreert Lokhorst dat er al die maanden in zijn ogen geen open gesprek tussen de TU, de verschillende introductiecommissies en gemeente plaatsvond, maar enkel contact met ambtenaren mogelijk was. “Waarom konden we niet samen bespreken wat het beste is voor de stad?”

Joost Ravoo, directeur communicatie van de TU, vindt dat de gemeente op deze manier zelfs aanstuurt op chaos in Delft. “De OWee volgt altijd een goed uitgedacht patroon waarbij je de studentenpopulatie continu bezighoudt: van eerstejaarsweekend tot OWee en kmt.”

Het verplaatsen van de OWee en het Introduction Programme zal de effectiviteit van de introductieperiode negatief beïnvloeden, vreest hij. “Waarschijnlijk zal de opkomst lager zijn als de introductie midden in de vakantieperiode valt. Dat betekent dat minder studenten de – in goed overleg met de gemeente afgesproken – opvoeding tot Delftenaar krijgen en belangrijke informatie missen rondom sociale veiligheid, welzijn en gedrag. Daarnaast ontstaan er een of twee tussenweken. Wat gaan de studenten dan doen? Ik weet het niet. Misschien gaan ze keurig naar huis, maar het kan ook zijn dat ze besluiten in Delft te blijven. Wij kunnen ze die periode geen programma aanbieden. Er is dus geen regie vanuit de TU en geen afleiding voor de student.”

Ravoo is van mening dat deze ‘vergissing’ van de gemeente juist meer frictie tussen student en inwoner zal geven. “Normaal gesproken organiseren we deze introductieperiode samen met de verenigingen en de gemeente, dat is de kracht van de OWee. Dat is dit jaar niet zo en wij voorzien dat het tijdens de activiteitloze periode een bende wordt in de stad. Ik hoop natuurlijk van niet, want liever houden we het zelf in de hand. Alleen het instrument om dat te kunnen doen wordt ons nu door de gemeente Delft uit handen geslagen.”

Hogescholen
Binnenkort zal de TU een nieuwe vergunning aanvragen om de OWee in de week van 13 augustus te mogen organiseren. De gewijzigde data hebben niet alleen gevolgen voor de TU, maar ook voor de Haagse Hogeschool en InHolland van wie de eerstejaarsstudenten ook meedoen aan de ontvangstperiode. Verder komen TU-studenten in de knel die een duale studie volgen met gelijktijdige introductieweken in bijvoorbeeld Leiden.

Daarnaast is het de vraag of er voldoende (werk)studenten (ouderejaars die tegen vergoeding helpen tijdens de introductieperiode) beschikbaar zullen zijn in de week van 13 augustus. Lokhorst: “De introductieprogramma’s zijn afhankelijk van ouderejaars studenten. Zij helpen bij de organisatie en de op- en afbouw van evenementen. Ook tal van TU-medewerkers zijn onmisbaar in die periode. De vraag is of daar voldoende van aanwezig zijn in verband met geplande vakanties.” Toch verwacht hij niet dat de gemeente het besluit terugdraait. “Nee, die kans is nihil. Maar wat de uitkomst ook is, we zullen er met de betrokken partijen alles aan doen om aankomende studenten welkom te heten in Delft.”

  • Delta heeft de gemeente Delft om een reactie gevraagd, maar de gemeente was vrijdag telefonisch en schriftelijk niet bereikbaar voor commentaar.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.