In twee jaar tijd hebben onderzoekers en bestuurders meer dan 350 keer informatie ingewonnen over risico’s rondom internationale samenwerking bij het loket kennisveiligheid van de rijksoverheid. Een jaar geleden was dat 150 keer. Het raadplegen van dit loket hoeft geen verplichting te zijn, vindt minister Dijkgraaf.

De Tweede Kamer moet bevorderen dat bedrijven meer gaan investeren in onderzoek en ontwikkeling (research & development, R&D). Gebeurt dat niet, dan raakt Nederland achterop. Daarvoor waarschuwt de Kenniscoalitie van wetenschap en bedrijfsleven, waar de TU Delft via universiteitenkoepel UNL onderdeel van is.