Hoogleraar wiskunde Jan van Neerven is één van de drie Delftenaren die zijn toegetreden tot de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen. Naar eigen zeggen geeft hij het enige vak aan de TU Delft met als leerdoel dat studenten achteraf minder weten dan vooraf. Wat drijft Van Neerven en hoe vindt hij dat het zes weken na zijn kritische ingezonden brief in Delta gaat met het verbeteren van de sociale veiligheid?

De eerste generatie windturbines laat de bladen vallen. Het onverteerbare polyester is een voorbode van een stortvloed aan afgedankt materiaal dat ons te wachten staat. Wat kunnen we daar nog mee? Er zijn tal van originele toepassingen.

Het Cognitive Robotics (CoR) lab leert robots om te waarnemen, te plannen en te handelen. Sinds de feestelijke opening op 17 april gebeurt dat in een nieuw laboratorium van Mechanical Engineering. Onderzoek en experiment gaan er hand in hand.

Voor het laatst promoveert een onderzoeker van Geoscience & Engineering deze week op onderzoek naar oliewinning. Daar is lang naartoe gewerkt, vertelt de afdelingsvoorzitter. “Als we olie-onderzoek zouden blijven doen, zouden we de status quo in stand houden. Maar roep niet dat we helemaal moeten stoppen met fossiele samenwerking.”