Campus

Zo wil de TU Delft coronaproof het jaar doorkomen

Om de campus tijdens dit academisch jaar ‘coronaproof’ te maken, heeft de TU een campusprotocol opgesteld en extra maatregelen genomen. Dit zijn de belangrijkste punten.

Gebouwen zijn alleen nog toegankelijk met een campuskaart. (Foto: Delta)

In het protocol staan alle maatregelen waar studenten en medewerkers zich aan moeten houden om veilig het nieuwe collegejaar door te komen. Wie het thuis zitten zat is, moet nog even volhouden. Zowel thuis werken als thuis studeren blijven de norm, schrijft de TU.

Wel of niet naar de campus?
Voor studenten ziet het plaatje er iets positiever uit dan voor medewerkers: studenten krijgen dit academisch jaar een mix tussen online en fysiek onderwijs. Het gaat dan om lessen in kleine groepen van 10 tot 20 studenten. Om studenten en bijbehorend verkeer zo veel mogelijk te verspreiden, is vorig academisch jaar al besloten om de studiedag te verlengen.

Hoe de mix tussen online en fysiek onderwijs wordt ingevuld, verschilt per opleiding. De faculteit Industrieel Ontwerpen bijvoorbeeld, mikt op twee slots fysiek onderwijs per student per week. De TU adviseert alle studenten om Brightspace in de gaten te houden.

Voor medewerkers, die zo’n twee dagdelen op de universiteit mogen werken, komt er mogelijk een digitaal systeem waar ze zich kunnen aanmelden. “De afweging of je ook daadwerkelijk naar de campus kunt komen, ligt dan waarschijnlijk bij jouw leidinggevende”, vertelt woordvoerder Karen Collet.

Vaste looproutes in gebouwen
Een deel van de maatregelen komt in elk gebouw terug: verplichte looproutes leiden gebruikers door faculteiten, pijlen op de grond zorgen voor eenrichtingsverkeer, stickers geven aan waar je kunt zitten, vloerstickers herinneren gebruikers eraan dat ze anderhalve meter afstand moeten houden. Daarnaast wordt er extra vaak schoongemaakt en zijn balies voorzien van plexiglas afschermwanden.

Toegang tot die gebouwen is vanaf nu alleen nog mogelijk met een campuskaart: je moet niet alleen in- maar ook uitchecken. Vorige week maakte de studentenraad zich zorgen om de gevolgen van dit besluit voor de privacy van studenten. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de verzamelde data? Beleidsmedewerker Danko Roozemond verzekerde toen dat persoonsgegevens niet zichtbaar zijn. “Deze gegevens staan in het systeem, maar niemand heeft toegang tot deze informatie.”

Hoe zit het met ventilatie?
Andere maatregelen verschillen per gebouw. De TU heeft voor elk gebouw en elke ruimte laten berekenen hoeveel mensen er maximaal veilig in kunnen. Zo geldt voor de faculteit IO een maximum van 400 studenten per dag. En in de redactieruimte van Delta bijvoorbeeld mogen niet meer dan vier mensen tegelijk zijn.

Voor veel universiteiten zijn ventilatiesystemen een punt van zorg. De kans  is aanwezig dat het virus zich in afgesloten ruimtes verspreidt via minuscule zwevende druppeltjes in de lucht (aerosolen), schreven hoogleraar binnenmilieu Philomena Bluyssen en andere wetenschappers deze zomer in een brandbrief. Die deeltjes komen vrij wanneer iemand hoest, lacht, niest of praat.

Volgens prof. Lucas van Vliet, hoofd van de werkgroep complexbeheer en faciliteiten, volgt de TU voor het ventileren van binnenruimten de richtlijnen en adviezen van het RIVM, de Federation of European Heating, het kennisplatform voor Installatietechniek TVVL en Bouwend Nederland.

Op de campus
Heb je een fysiek college? Kom dan niet te vroeg en blijf na college niet hangen, vraagt de TU in een video over de wijzigingen. Ook ziet de universiteit het liefst dat je met eigen vervoer komt en je lopend in plaats van fietsend over de campus begeeft.

Op acht drukke plekken op de campus heeft de TU camera’s gehangen die in de gaten houden of mensen wel voldoende afstand houden. De JOVD schreef maandag, nadat Delta vorige week over de komst van de camera’s berichtte, de camera’s als een buitenproportionele maatregel te zien.

Horeca
Sinds maandag hebben zes extra horecagelegenheden na een maandenlange sluiting hun deuren geopend, zij het voor een beperkt aantal uren per dag. Zitplekken zijn er niet: je scoort een koffie of broodje via een grab and go-systeem. Sommige horecagelegenheden zijn alleen toegankelijk voor studenten en medewerkers van de desbetreffende faculteit. Andere horeca is voor iedereen toegankelijk.

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.