Opinie

[Opinie] Alma mater of big brother?

Op de campus hangen camera’s om in de gaten te houden of mensen genoeg afstand bewaren. Disproportioneel, vindt de JOVD Delft. Ze roept het cvb op de camera’s weg te halen.

Cameratoezicht op de campus vanwege corona. (Foto: Marjolein van der Veldt)v

De JOVD Commissie Delft vindt het buitenproportioneel dat de TU Delft acht camera’s plaatst om het coronabeleid te handhaven (Delta, 28 augustus 2020). Het doel van de camera’s is volgens de universiteit “het waarborgen van de gezondheid van de studenten, medewerkers en bezoekers”. De JOVD onderschrijft dit doel van harte, maar stelt dat dit ook met minder verstrekkende middelen kan worden bereikt.

Zo meldt de TU Delft zelf dat er al allerlei maatregelen zijn genomen om mensen op de campus te herinneren aan de anderhalve meter afstand. Ook zal er extra personeel van G4S, de partij die toeziet op de veiligheid op de campus, worden ingezet op verschillende plekken op de campus. Dan rijst bij ons de vraag waarom daarbovenop nog camera’s nodig zijn. De TU erkent zelfs dat het op basis van de beelden moeilijk te zien is wat de afstand tussen sommige mensen is. Is het (extra) personeel van G4S niet voldoende in staat om zelf drukte te signaleren?

Ook vertelde vice-rector magnificus Rob Mudde dat de camera’s op ongeveer zeven meter hoogte hangen. Dit heeft volgens hem als positief effect dat het gezichtsherkenning beperkt. Dit positieve effect is nogal beperkt, blijkt uit de FAQ over het nieuwe camerabeleid. De camera’s hangen op zes meter hoogte en campusbezoekers zullen “herkenbaar in beeld zijn”. Omdat de beelden niet worden opgeslagen, kunnen deze niet geanonimiseerd worden. Het eerste is te prijzen, het laatste is des te meer reden om van dit camerabeleid af te zien.

Ook de evaluatie roept vragen op. Als bij de start van het collegejaar meteen camera’s worden ingezet, kan na twee maanden het effect van die camera’s moeilijk bepaald worden. De JOVD vreest dat de camera’s dan al snel als succesvol onderdeel van de maatregelen worden gezien, wat als gevolg zou hebben dat de camera’s blijven staan.

Hierom roept de JOVD Commissie Delft het college van bestuur op om het collegejaar te starten zonder de acht nieuwe camera’s. Ook roepen wij het cvb op om uitgebreider te onderbouwen waarom de camera’s absoluut noodzakelijk worden geacht en volgens welke criteria de evaluatie plaats zal vinden.

Machiel van der Wal, voorzitter JOVD Commissie Delft.

  • De JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) is een liberale jongerenorganisatie die is gelieerd aan de VVD, maar is in politiek opzicht geheel onafhankelijk. 

Opinion / Our platform is open to well written and well argued opinion articles written by students and employees of TU Delft. The maximum word count is 700. Email us at delta@tudelft.nl.

Schrijver Opinie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

opinie.delta@tudelft.nl

Comments are closed.