Studentenleven

Weer wint student rechtszaak energietoeslag

Een Utrechtse student heeft een rechtszaak gewonnen en moet alsnog de energietoeslag van 1.300 euro krijgen, die vorig jaar beschikbaar was voor huishoudens met een laag inkomen. De gemeente heeft studenten – op advies overigens van het kabinet – ten onrechte als groep uitgesloten, oordeelt de rechter.

De student woont in een zelfstandige studio, heeft een laag inkomen en betaalt zelf zijn energiekosten. Hij voldoet aan de voorwaarden voor de energietoeslag. De gemeente mag hem niet discrimineren omdat hij student is, vindt de rechter.

De gemeente bracht daar tegenin dat de woonsituatie van studenten vaak anders zou zijn dan die van huishoudens die onder het minimabeleid vallen. Ook zouden studenten naar verhouding minder hard worden getroffen door de hoge energieprijzen. De rechtbank vond het niet goed onderbouwd. En de ‘individuele bijzondere bijstand’ waar studenten een beroep op kunnen doen? Dat vindt de rechtbank geen goed alternatief. De voorwaarden daarvoor zijn namelijk strenger.

De gemeente Utrecht kan tegen de uitspraak in hoger beroep gaan. Het is de vraag of dat zin heeft. Studenten winnen vaker rechtszaken van onwillige gemeenten. De eerste was in Nijmegen en daarna volgden meer zaken, ook in Delft dat wel energietoeslag uitkeert, maar alleen aan specifieke groepen studenten. Het kabinet blijft intussen bij zijn standpunt. Studenten zijn ook uitgesloten van de energietoeslag van 2023; de Raad van State hekelde die koers. (HOP, BB)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.