Campus

FNV en LSVb dreigen met acties voor energietoeslag

Na een gewonnen rechtszaak roepen FNV en LSVb het kabinet op om studenten niet meer uit te sluiten van energietoeslag. Ze dreigen met acties. Moeten Delftse studenten meedoen?

Studentencomplex aan de Professor Schermerhornstraat. Delft keert wel een energietoeslag uit aan studenten, maar velen zullen niet in aanmerking komen. (Foto: Justyna Botor)

De energietoeslag is bedoeld om mensen met weinig geld te helpen met het betalen van de nog altijd oplopende energierekening. Het kabinet had gemeenten geadviseerd om deze toeslag van (aanvankelijk) 800 euro niet aan studenten te geven.

Op losse schroeven
In juli ging een meerderheid van de Tweede Kamer hiermee akkoord, maar nu een student zijn eenmalige energietoeslag van de gemeente Nijmegen via de rechter heeft afgedwongen, staat alles op losse schroeven. Volgens de rechter maakte de gemeente een onterecht onderscheid tussen studenten en niet-studenten. Studenten kunnen qua inkomen en energiekosten in precies dezelfde situatie zitten als niet-studenten.

Gesterkt door deze uitspraak roepen de vakbonden FNV, FNV Young & United en de LSVb alle studenten op om de energietoeslag alsnog aan te vragen bij hun gemeente en bezwaar te maken als hun verzoek wordt afgewezen.

Delftse studenten
Er zijn gemeenten die de energietoeslag wel uitkeren. Delft is daar een voorbeeld van. Er zijn voorwaarden aan de energietoeslag, waardoor veel Delftse studenten niet in aanmerking zullen komen: 

  • Door de wettelijke onderhoudsplicht van ouders komen 18 tot en met 20-jarigen niet in aanmerking voor de eenmalige compensatie voor hogere energiekosten. Deze geldt dus pas vanaf 21 jaar.
  • Studenten moeten studiefinanciering ontvangen. Bij het bepalen van de hoogte van de toeslag gaat de gemeente uit van het maximale bedrag dat een student zou kunnen lenen, ook als deze dat niet daadwerkelijk leent.
  • Studenten moeten een eigen energiecontract hebben bij een energieleverancier.
  • Het totale maandinkomen mag niet hoger zijn dan 1.322 euro voor alleenstaanden of € 1.889 voor samenwonenden.

Eerst schulden, dan lenen
De gemeentelijke individuele inkomenstoeslag is volgens de bonden geen goed alternatief voor studenten. Voor ze daar aanspraak op kunnen maken moeten ze namelijk maximaal lenen. “Studenten moeten zich dus éérst volledig in de schulden steken voordat ze hulp kunnen krijgen. Dat is onacceptabel”, vinden ze.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) handhaaft vooralsnog haar standpunt dat de energietoeslag beter kan worden uitgekeerd via centrale uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en DUO. Eerder noemde de VNG een gemeentelijke energietoeslag voor studenten “volstrekt onuitvoerbaar”. Ze is nog in overleg met het ministerie van Sociale Zaken over de gevolgen van de gerechtelijke uitspraak. 

De vakbonden hopen dat het kabinet zijn beleid aanpast. “Als het niet gefikst wordt, roepen we studenten uit alle steden op om actie te voeren.” Inmiddels hebben PvdA, GroenLinks en D66 Kamervragen gesteld. Minister Schouten voor Armoedebeleid heeft ze nog niet beantwoord.

HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.