Studentenleven

Raad van State kritisch over energietoeslag

Het kabinet wil iedereen met een laag inkomen dit jaar opnieuw een energietoeslag geven, behalve studenten. Dat komt zelfs in de wet te staan. De Raad van State vindt die uitzondering slecht onderbouwd.

In het nog niet gepubliceerde wetsvoorstel staat volgens de Raad van State expliciet dat studenten niet in aanmerking komen voor de energietoeslag. De Afdeling advisering van de Raad van State is kritisch over het nieuwe wetsvoorstel. Ze onderkent dat studenten anders wonen dan de meeste huishoudens die onder het minimabeleid vallen. Dat neemt niet weg dat ook uitwonende studenten met stijgende energielasten worden geconfronteerd. Zeker als ze een eigen woning hebben.

Overcompensatie
Het argument van het kabinet dat sommige studenten te veel steun zouden krijgen geldt niet alleen voor hen, aldus het advies. “Het is niet duidelijk waarom overcompensatie bij studenten problematisch wordt geacht en bij andere groepen minima niet. Ook de omstandigheid dat studenten een verhoging van de basisbeurs ontvangen maakt deze groep niet anders: voor alle minima zijn immers aanzienlijke koopkrachtmaatregelen getroffen.”

De Raad van State is er niet van overtuigd dat een categoriale uitsluiting van studenten op zijn plaats is. Het kabinet krijgt het advies om de wettelijke uitsluiting beter te motiveren “en zo nodig het voorstel op dit punt aan te passen”.  (HOP, HC)

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.