Campus

[UPDATE] Ontboezeming over ontgroening

Drie studenten deden tegenover de Volkskrant – anoniem – een boekje open over hun onaangename ontgroening. Onder hen een eerstejaars van het Delftsch Studenten Corps.

Het Delftsch Studenten Corps tijdens de OWee 2021. (Foto: Daniël Korvemaker)

Via de Volkskrant was vrijdag een kijkje te krijgen in de doorgaans gesloten wereld van de ontgroeningen. Twee Amsterdamse en een Delftse student vertelden over hun niet zo beste ervaringen daarmee. Anoniem, want zoals de Delftenaar zei: “Leden van het corps zitten in commissies van mijn studie. In bijna ieder studentenhuis in Delft wonen wel mensen die lid zijn, of die mensen kennen die lid zijn. Als ze zouden weten dat ik over de kennismakingstijd heb verteld, zou het me voor altijd achtervolgen.”

Kaarsvet
De verhalen uit het artikel zijn niet om vrolijk van te worden. De Delftse student vertelde bijvoorbeeld over een incident waarbij kaarsvet over de aspirant-leden werd gemorst en iemands haar vlam vatte. Echt gewond raakte diegene niet, maar het was “een soort machtsspel van nare mensen”. En: “Door alcoholgebruik nam sadisme toe.”

Het verhaal vertoont raakvlakken met een casus die de TU Delft momenteel in onderzoek heeft, vertelt woordvoerder Karen Collet. Wat er precies is gebeurd en of de TU er sancties aan verbindt, wordt pas duidelijk als het onderzoek is afgerond. Een exacte datum daarvoor kan Collet niet noemen. “Maar ik verwacht niet dat het maanden gaat duren”, zegt ze.

Netjes gedragen
Collet benadrukt dat er niet voor niets afspraken bestaan tussen de universiteit en de studentenverenigingen over wat wel en niet door de beugel kan. “Als universiteit vinden we het belangrijk dat de studentenverenigingen bestaan. Hetzelfde geldt voor de kennismakingstijd, want dat helpt studenten om goed te ‘landen’ in hun nieuwe omgeving. Maar daarbij hoort iedereen zich wel gewoon netjes te gedragen.” Om die reden kregen Virgiel en het corps eerder sancties opgelegd.

Volgens Collet gaat het de laatste jaren een stuk beter. Dat is onder andere te merken aan de openheid waarmee de verenigingen melding doen van incidenten en onbedoelde ongelukjes.

Geen reactie
Delta heeft het corps om een reactie gevraagd – de redactie vroeg zich onder andere af hoe dit artikel was ‘geland’ binnen de vereniging en of het corps nog vervolgstappen overweegt om de zwijgcultuur te doorbreken en meldingen laagdrempeliger te maken. Die reactie, waarover Delta telefonisch contact heeft gehad met de senaat, bleef echter uit.

  • Update 30 september, 14:26 uur

Na publicatie van dit bericht heeft het corps alsnog een reactie gestuurd – volgens senaatsvoorzitter Olivier Abbenhuis was er eerder iets fout gegaan met verzending. Op de vragen van Delta antwoordt het corps als volgt: 
“Wij zijn vanaf het begin van de Kennismakingstijd nadrukkelijk bezig met duidelijk maken dat er te allen tijde beroep kan worden gedaan op een vertrouwenspersoon. Deze personen staan expliciet de nieuwe studenten bij. Ook is er een medische ploeg, die op elk moment benaderd kan worden, wanneer een nieuwe student dit nodig acht. Wij proberen actief en ieder jaar weer, elk mogelijke drempel om meldingen te doen, te laten verdwijnen. Onze reactie op het Volkskrant-artikel, die door een technische fout bij de Volkskrant ontbrak bij het betreffende artikel, staat op onze site.
Wij staan daar nog steeds achter.” 
Op de website schrijft het corps niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. 
“Concreet laten wij u weten dat ons geen verhaal bekend is van haren die vlam hebben gevat door kaarsvet. Een dergelijk voorval zou ook niet onopgemerkt aan ons voorbij gaan. Er hebben zich de afgelopen jaren geen noemenswaardige incidenten op onze vereniging voorgedaan.
Doorgaans verloopt deze periode goed, op enkele lichtere voorvallen na. Deze betreuren wij, maar lijken ons tevens onvermijdelijk in situaties waarbij grote groepen mensen intensief met elkaar omgaan. Het DSC heeft meer dan 2000 leden, waardoor toezicht op elk individu op elk moment niet mogelijk is.”

  • Wil jij je ervaringen met de ontgroening, desnoods anoniem, met ons delen? Mail naar delta@tudelft.nl of benader ons bijvoorbeeld via Instagram. We behandelen je melding uiteraard vertrouwelijk.

Marieke Enter / Nieuwsredacteur

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.