Campus

Strengere regels voor Delftse studentenverenigingen

Delftse studentenverenigingen en de TU hebben hun afspraken over de kennismakingstijd en de introductieperiode aangescherpt.

Virgiel in witte shirts op de parade. (Foto: Roos van Tongeren)

Beide partijen hebben zwart op wit gezet dat studenten psychisch en lichamelijk niets mag overkomen tijdens deze periodes. Bovendien mogen aspirant-leden van de studentenverenigingen vrijuit praten over hun ervaringen in de kennismakingstijd en de introductieperiode. Verenigingen en de TU mogen hen daarbij op geen enkele wijze belemmeren.


Deze nieuwe afspraken zijn het gevolg van een incident bij Virgiel. Daar liep vorig jaar een aspirant-lid een zware hersenschudding op tijdens de ontgroening. Virgiel meldde dat pas na tweeënhalve maand aan de TU, terwijl er een meldingsplicht was als er hulpdiensten worden ingeschakeld. Die meldingsplicht stond in een communicatieconvenant, dat nu is aangescherpt.


In het nieuwe convenant is niet alleen meer sprake van een incident als er een hulpdienst is ingeschakeld, maar ook als er ‘medische hulp is ingeschakeld’ of ‘wanneer de fysieke of psychische gesteldheid van de student in het geding was’. Virgiel had vorig jaar geen hulpdienst ingeschakeld.


Openheid


Elke studentenvereniging wil graag openheid bieden over programma en doel van de kmt en introductieperiode, zo meldde het vorige convenant. Daarom zullen zij zelf een document hierover opstellen en op hun website plaatsen, zodat derden, zoals eerstejaars, hun ouders en de TU, dit programma online kunnen inzien. Deze afspraak verandert niet.


Wel is daar de volgende passage aan toegevoegd: ‘om enige mystiek van de kennismakingstijd te behouden is het van belang voor de studentenverenigingen dat de precieze inhoud van een aantal activiteiten niet vooraf bij de aspirant-leden bekend is.’ Wel mogen die dus praten over hun ervaringen.


Onafhankelijk toezicht


Om incidenten voortaan te voorkomen zijn voorbereidingsprotocollen en procedures om incidenten af te handelen niet meer voldoende. De verenigingen moeten ook komen met plannen voor risico-inventarisatie en –beheersing, planmatig toezicht,  adviesorganen en liefst onafhankelijke toezichthouders.


Als studentenverenigingen positief danwel negatief in de media komen (anders dan door een incident) moeten zij daarover binnen twee dagen contact opnemen met de TU.

Nieuwsredacteur Connie van Uffelen

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

c.j.c.vanuffelen@tudelft.nl

Comments are closed.