Onderwijs

TU verlaagt bsa met zes punten

Eerstejaars TU-bachelorstudenten krijgen een versoepeling van het bindend studieadvies. De norm wordt dit collegejaar eenmalig met zes punten verlaagd.

(Foto: Dalia Madi)

Deze afspraak komt voort uit het besluit van universiteitsvereniging VSNU om de norm voor het bindend studieadvies (bsa) dit collegejaar te verlagen met 10 à 15 procent. Voor eerstejaars bachelorstudenten die dit collegejaar zijn gestart, betekent het dat zij in plaats van de gebruikelijke 45 studiepunten, nu 39 punten moeten halen om hun studie te vervolgen.
De verlaging van zes punten staat gelijk aan één groot vak en geldt voor alle Delftse bacheloropleidingen, met uitzondering van industrieel ontwerpen. Daar wordt de norm verlaagd naar 37,5 studiepunten
omdat er bij deze opleiding per bachelorvak 7,5 studiepunten worden toegekend.

Landelijke oproep
Omdat de studievoortgang van de eerstejaarsstudenten op hetzelfde peil is als afgelopen jaren, liet de TU Delft eerder weten liever niet aan het bsa te tornen. Toch komt ze de studenten nu tegemoet.
Job Vlak, voorzitter van de studentenraad, is tevreden en roemt de houding van de TU. “Door de verlenging van de lockdown wordt de situatie almaar schrijnender en ik weet dat ook het college van bestuur beseft dat studenten het steeds moeilijker hebben. De universiteit toont hiermee de veerkracht die ze tijdens haar Diesviering predikte: door zelf iets in te leveren, helpt ze anderen.”

Dat het bsa ook dit collegejaar is verlaagd komt mede dankzij de landelijke oproep aan universiteitsbesturen die Vlak initieerde. Hij zag dat studenten gebukt gingen onder de coronacrisis en wilde nog een keer proberen het gesprek over het bsa open te breken. Hij kreeg bijval van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en bijna alle studentenraden in Nederland. “Waarom het deze keer wel lukte? Omdat we een kalme oproep hebben gedaan om samen met de universiteitsbesturen naar oplossingen te zoeken. Die constructieve houding is onze kracht geweest.”

Studievertraging
Hoewel het gevoel van tevredenheid overheerst, zijn er ook zorgen. Vlak: “Studenten die vorig jaar uitstel van het bsa kregen moeten die punten dit jaar inhalen.” Dat betekent dat wie vorig jaar collegejaar tussen de 22,5 en 30 studiepunten noteerde, dit jaar zijn of haar propedeuse moet halen. “Dat zorgt voor extra druk bij deze groep en brengt extra risico op studievertraging met zich mee. Deze studenten zullen eerder hun tweedejaars vakken verwaarlozen omdat zij zich vol focussen op het halen van hun eerstejaarsvakken.”

De studenten die dit betreft ontvangen daarom binnenkort een persoonlijke brief. “Deze bevat behalve alle informatie ook een dringend advies om contact op te nemen met de studieadviseur als de student moeilijkheden ervaart.”  

Middenweg
Hoe de situatie zich de komende maanden zal ontvouwen is ongewis. Universiteiten behouden daarom het recht om de bsa-regels gedurende het collegejaar verder aan te passen, bijvoorbeeld als een opleiding echt niet in staat is om (praktijk)vakken te verzorgen. Toch verwacht Vlak niet dat dit gebeurt. “Als studentenraad zijn we vooral blij dat we het verschil konden maken en ook studenten in andere steden konden helpen. We vinden het belangrijk dat de kwetsbare groep eerstejaars studenten goed in de gaten wordt gehouden. Of een verlaging van zes punten gaat helpen? We zijn zelf voorstander van een grotere verlaging van het bsa dit coronajaar, maar dit is een mooie middenweg en een eerste stap om de eerstejaars studenten te helpen.”  

  • Kijk hier voor meer informatie over de vernieuwd bsa-regeling of neem contact op met de studieadviseurs van je faculteit.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.