Campus

Tekort van 1500 studentenkamers in Delft

Het landelijke kamertekort is toegenomen tot zo’n 26.500 studentenwoningen. In Delft is nu een tekort van 1500 kamers en dat kan oplopen tot 3600 in 2028.

In 2017 werden 332 studentenkamers aan de Professor Schermerhornstraat opgeleverd. (Foto: Justyna Botor)

De studentenaantallen nemen sneller toe dan gedacht, blijkt uit de jongste ramingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De komende acht jaar met minstens 48 duizend, staat in de nieuwe monitor die het ministerie in samenwerking met Kences, de koepel van studentenhuisvesters, jaarlijks laat maken door onderzoeksbureau ABF Research. Het almaar groeiende aantal internationale studenten is de belangrijkste verklaring, maar ook komen er steeds meer Nederlandse universitaire studenten.

In Delft wonen momenteel 11.800 uitwonende Nederlandse studenten, 4600 internationale studenten en 100 short-stay studenten, blijkt uit het rapport. Het totale aantal van 16.500 uitwonende studenten zal in studiejaar 2028-29 stijgen tot 22.830, is de prognose.

Op dit moment staan 28.217 studenten ingeschreven aan de TU Delft. 6.867 van hen zijn afkomstig uit het buitenland.

Internationale studenten
Studentenpartij Stip maakt zich zorgen, want het lukt internationale studenten nu al nauwelijks om woonruimte te vinden in Delft. “Er is veel onduidelijkheid over de grootte van de problemen rondom huisvesting van internationale studenten”, schrijft de partij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. “Vanwege de verwachte toename van het aantal internationale studenten is de kans groot dat het probleem alleen maar groter zal worden.” Stip wil van het college weten of de problemen bekend zijn en hoe groot de huidige en toekomstige tekorten zijn.

Uit de Delftse Woonmonitor 2021, die jaarlijks inzicht geeft in de nieuwbouwplannen en ontwikkelingen op de Delftse woningmarkt, blijkt dat er op momenteel al een tekort is van zo’n 1500 kamers. De gemeente verwacht dat het tekort oploopt 3.600 eenheden in 2028.

Toch wordt er vooralsnog niet veel bijgebouwd. Het doel van de gemeente om tussen 2017 en 2023 tweeduizend studenteneenheden op te leveren is deze zomer met de voltooiing van Campus 015 Pauwmolen behaald. Eind 2022 volgt nog de oplevering van Balpol 4, maar daarna is het wachten tot 2030 voordat er weer actief bijgebouwd: de gemeente wil zo’n duizend studentenwoningen in het Kabeldistrict en Schieoevers-Noord realiseren.

Maandenlang zoeken
Niet alleen in Delft gaat het bouwen te langzaam. In heel Nederland komen er tot 2025 netto 18 duizend studentenwoningen bij, blijkt uit de landelijke monitor. Zelfs als die voorspelling uitkomt, loopt het tekort fors op en blijft het kamertekort nijpend. Nu al kost het vinden van woonruimte veel tijd. Uitwonende studenten zeggen gemiddeld 4,4 maanden actief naar hun woonruimte te hebben gezocht.

Wie eenmaal een kamer heeft bemachtigd, draagt vervolgens zo’n 46 procent van het inkomen af aan huur, dat is drie procentpunt meer dan in 2019. Delftse studenten zitten daar net iets onder: op een gemiddeld besteedbaar inkomen van bijna duizend euro per maand bedragen hun maandelijkse woonlasten ongeveer 450 euro.

Studio’s
Opvallend is volgens Kences dat er naar verhouding steeds meer studio’s komen (een verdubbeling in negen jaar tijd) en minder kamers waar studenten hun voorzieningen delen. Directeur De Bie wijt dat aan de huidige huur- en subsidieregels. “Die zorgen ervoor dat het bouwen van onzelfstandige kamers financieel onaantrekkelijk is en het bouwen van studio’s juist wel.” Ze vindt dat zeer onwenselijk: voor het welzijn en sociale ontwikkeling van met name jonge studenten is het beter om hun voorzieningen te delen.

Ook in Delft zouden studenten liever samenwonen met andere huisgenoten, stelden Stip, Oras en WijWonen vorig jaar naar aanleiding van een onderzoek onder ruim 700 studenten. Van alle respondenten vond 54 procent wonen met huisgenoten belangrijker dan andere aspecten als eigen voorzieningen (19 procent), prijs (15 procent) en oppervlakte (12 procent).

Delftse studenten hebben behoefte aan meer zelfstandige woonruimte

Maar Delftse studenten hebben wel degelijk behoefte aan meer zelfstandige woonruimte blijkt uit het rapport van Kences. Zo hebben respondenten een duidelijke behoefte aan een- en meerkamerwoningen zonder gedeelde voorzieningen. De onderzoekers plaatsen daarbij de kanttekening dat de woonwensen van aankomende studenten – die volgens hen vaker een kamer met gedeelde voorzieningen wensen – niet zijn meegenomen in deze analyse.

De behoefte aan meer zelfstandige woonruimte is ook de gemeente Delft bekend. In de ‘Routekaart naar onzelfstandige studentenhuisvesting’ schrijft ze dat uit verschillende rapporten blijkt dat er ‘veel vraag is naar zelfstandige studenteneenheden in Delft’. De verhouding zelfstandige eenheden/onzelfstandige eenheden was in 2020 47%-53%.

Met studentenvertegenwoordigers en de Taskforce Studentenhuisvesting (waar onder andere de TU Delft en verschillende studentenhuisvesters aan deelnemen) is daarom afgesproken dat de gemeente bij nieuwbouw de balans tussen zelfstandige en onzelfstandige eenheden probeert te behouden.

HOP, Hein Cuppen / Delta, Marjolein van der Veldt

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.