Opinie

Tasten in het duister

Universiteiten springen een gat in de lucht als de vooraanmeldingscijfers hoger zijn dan die van de concurrent. De ingewijde echter neemt ze met een korrel zout.

br />
In Delta 11 stond een kort stukje over het aantal vooraanmeldingen voor maritieme techniek. Er was verbazing dat die informatie van de website van de TU Eindhoven gehaald moest worden, en er werd gesuggereerd dat de TU Delft over de aanmeldingen in alle talen zwijgt omdat andere opleidingen er minder goed voor staan.

Ik snap dat je in een kort bericht niet met al te lange verhalen aan moet komen, maar ik zou best bereid geweest zijn om aan Delta uit te leggen hoe het zit. Ik publiceer de vooraanmeldingscijfers op de website van de TU Delft.

Vooraanmeldingen worden geregistreerd door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen. Scholieren worden geacht zich zo vroeg mogelijk aan te melden voor het hoger onderwijs, nog ruim voordat ze hun eindexamens doen. De IB-Groep stelt elke week een overzicht beschikbaar en een aantal instellingen destilleert daaruit wat statistieken die her en der op het internet worden gezet. Aanmelding en inschrijving zijn twee verschillende zaken. Inschrijven doet men pas na het eindexamen, en wel bij de universiteit zelf. Als men zich heeft aangemeld, kan men altijd nog van de inschrijving afzien, bijvoorbeeld omdat men zakt voor het eindexamen.

Al jaren geleden bleek dat niet iedere scholier zich tijdig aanmeldde. Daarom vergeleek men de vooraanmeldingsstand van een bepaalde datum steeds met die van precies een jaar geleden. Als bijvoorbeeld in voorafgaande jaren rond 1 maart ongeveer zestig procent zich had aangemeld, dan was het redelijk om te veronderstellen dat dat het volgende jaar ook het geval zou zijn. Zodoende kon je uitrekenen wat je nog kon verwachten.

Maar in de laatste jaren treedt steeds meer vertraging op in de vooraanmelding, vooral doordat de IB-Groep er steeds minder in slaagt om scholieren zo ver te krijgen dat ze zich tijdig aanmelden. Hierdoor vallen de prognoses meestal te laag uit. In ieder geval is in vorige jaren vaak onnodig paniek gezaaid. Ik denk dat als het huidige systeem gehandhaafd blijft, we het jaar nog mee zullen maken dat in april vrijwel nog niemand zich heeft aangemeld.

Kortom, als je op een aantal maanden voor aanvang van een studiejaar de vooraanmeldingen telt weet je niet met acceptabele zekerheid hoeveel er nog bij kunnen komen. Tegenwoordig tasten we met de vooraanmeldingen dus behoorlijk in het duister. Om onnodige onrust te voorkomen wacht ik dus zo lang mogelijk met het publiceren van vooraanmeldingscijfers. Ze staan inmiddels op de website, maar ik zou er de nodige korrels zout bij nemen.

Overigens, voor maritieme techniek waren er op 23 maart inderdaad 49 aanmeldingen. Dat is 48 procent meer dan op 22 maart vorig jaar (en niet 44 procent zoals de TU Eindhoven meldt). Maar het zijn altijd nog vier minder dan de daadwerkelijke 53 eerstejaars die op 1 december 2001 geteld zijn. Met andere woorden, het ziet er gunstig uit voor maritieme techniek, maar ze zijn er nog niet helemaal.

Jacco Burger is statisticus en medewerker informatievoorziening van de Stafeenheid Planningen Evaluatie van de TU Delft.

De vooraanmeldingscijfers staan op www.tudelft.nl/statistiek

De stand van zaken

Voor de dertien universiteiten samen meldden zich bij de IB-Groep in Groningen tot nu toe 19.009 eerstejaars aan voor het komende studiejaar. Op hetzelfde tijdstip een jaar geleden hadden zich al 21.224 nieuwe studenten aangediend. De daling doet zich bij elf van de dertien universiteiten voor. De enige uitzonderingen zijn de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Relatief de grootste klappen vallen in Wageningen. Voor de agrarische universiteit maakte tot dusverre 30 procent minder eerstejaars hun belangstelling bekend dan in 2001. Delft komt in dit opzicht op de tweede plaats: voor die universiteit nam het aantal vooraanmeldingen met 24 procent af, overeenkomend met 326 eerstejaars. Vanwege het uitstelgedrag in de vooraanmelding zijn er uit deze gegevens nauwelijks conclusies te trekken voor de uiteindelijke inschrijving. (WvD/HOP)

Universiteiten springen een gat in de lucht als de vooraanmeldingscijfers hoger zijn dan die van de concurrent. De ingewijde echter neemt ze met een korrel zout.

In Delta 11 stond een kort stukje over het aantal vooraanmeldingen voor maritieme techniek. Er was verbazing dat die informatie van de website van de TU Eindhoven gehaald moest worden, en er werd gesuggereerd dat de TU Delft over de aanmeldingen in alle talen zwijgt omdat andere opleidingen er minder goed voor staan.

Ik snap dat je in een kort bericht niet met al te lange verhalen aan moet komen, maar ik zou best bereid geweest zijn om aan Delta uit te leggen hoe het zit. Ik publiceer de vooraanmeldingscijfers op de website van de TU Delft.

Vooraanmeldingen worden geregistreerd door de Informatie Beheer Groep (IB-Groep) in Groningen. Scholieren worden geacht zich zo vroeg mogelijk aan te melden voor het hoger onderwijs, nog ruim voordat ze hun eindexamens doen. De IB-Groep stelt elke week een overzicht beschikbaar en een aantal instellingen destilleert daaruit wat statistieken die her en der op het internet worden gezet. Aanmelding en inschrijving zijn twee verschillende zaken. Inschrijven doet men pas na het eindexamen, en wel bij de universiteit zelf. Als men zich heeft aangemeld, kan men altijd nog van de inschrijving afzien, bijvoorbeeld omdat men zakt voor het eindexamen.

Al jaren geleden bleek dat niet iedere scholier zich tijdig aanmeldde. Daarom vergeleek men de vooraanmeldingsstand van een bepaalde datum steeds met die van precies een jaar geleden. Als bijvoorbeeld in voorafgaande jaren rond 1 maart ongeveer zestig procent zich had aangemeld, dan was het redelijk om te veronderstellen dat dat het volgende jaar ook het geval zou zijn. Zodoende kon je uitrekenen wat je nog kon verwachten.

Maar in de laatste jaren treedt steeds meer vertraging op in de vooraanmelding, vooral doordat de IB-Groep er steeds minder in slaagt om scholieren zo ver te krijgen dat ze zich tijdig aanmelden. Hierdoor vallen de prognoses meestal te laag uit. In ieder geval is in vorige jaren vaak onnodig paniek gezaaid. Ik denk dat als het huidige systeem gehandhaafd blijft, we het jaar nog mee zullen maken dat in april vrijwel nog niemand zich heeft aangemeld.

Kortom, als je op een aantal maanden voor aanvang van een studiejaar de vooraanmeldingen telt weet je niet met acceptabele zekerheid hoeveel er nog bij kunnen komen. Tegenwoordig tasten we met de vooraanmeldingen dus behoorlijk in het duister. Om onnodige onrust te voorkomen wacht ik dus zo lang mogelijk met het publiceren van vooraanmeldingscijfers. Ze staan inmiddels op de website, maar ik zou er de nodige korrels zout bij nemen.

Overigens, voor maritieme techniek waren er op 23 maart inderdaad 49 aanmeldingen. Dat is 48 procent meer dan op 22 maart vorig jaar (en niet 44 procent zoals de TU Eindhoven meldt). Maar het zijn altijd nog vier minder dan de daadwerkelijke 53 eerstejaars die op 1 december 2001 geteld zijn. Met andere woorden, het ziet er gunstig uit voor maritieme techniek, maar ze zijn er nog niet helemaal.

Jacco Burger is statisticus en medewerker informatievoorziening van de Stafeenheid Planningen Evaluatie van de TU Delft.

De vooraanmeldingscijfers staan op www.tudelft.nl/statistiek

De stand van zaken

Voor de dertien universiteiten samen meldden zich bij de IB-Groep in Groningen tot nu toe 19.009 eerstejaars aan voor het komende studiejaar. Op hetzelfde tijdstip een jaar geleden hadden zich al 21.224 nieuwe studenten aangediend. De daling doet zich bij elf van de dertien universiteiten voor. De enige uitzonderingen zijn de Universiteit Twente en de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Relatief de grootste klappen vallen in Wageningen. Voor de agrarische universiteit maakte tot dusverre 30 procent minder eerstejaars hun belangstelling bekend dan in 2001. Delft komt in dit opzicht op de tweede plaats: voor die universiteit nam het aantal vooraanmeldingen met 24 procent af, overeenkomend met 326 eerstejaars. Vanwege het uitstelgedrag in de vooraanmelding zijn er uit deze gegevens nauwelijks conclusies te trekken voor de uiteindelijke inschrijving. (WvD/HOP)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.