Campus

Studentenraad blikt terug op bewogen coronajaar

Schakelen, relativeren en veel beeldvergaderen: de centrale studentenraad heeft een bewogen jaar achter de rug. “Studentenmedezeggenschap was nooit eerder zo belangrijk.”

De studentenraad 2020-2021 bestaat uit twee partijen. Lijst Bèta heeft drie zetels, Oras heeft zeven zetels. (Foto: Studentenraad)

Zorgen om studentenwelzijn, een tekort aan studieplekken en de overschakeling naar online onderwijs. De pandemie legde kwetsbaarheden van de universitaire samenleving pijnlijk bloot. De Delftse centrale studentenraad beleefde een intens jaar, want steeds vaker werd door het college van bestuur (cvb) en studenten een beroep op hem gedaan. Delta blikt samen met Job Vlak (voorzitter studentenraad, onderwijs), Eva Slingerland (secretaris studentenraad, onderwijs), Pepijn van Sabben (campus), Sam Vijlbrief (campus) en Guus Gorsse (studentenzaken) terug op het afgelopen jaar.

Hebben jullie getwijfeld over een raadsjaar tijdens deze pandemie?
Slingerland: “Toen wij ons voorbereidden op het raadsjaar zaten we net in de eerste lockdown. In september waren we optimistisch en dachten we in februari weer naar de campus te mogen. Niemand verwachtte dat het zo’n jaar zou worden. Er was onderling veel begrip, we zaten allemaal in hetzelfde schuitje.”

Hoe bouw je een band op via een beeldscherm?
Vlak: “Door vanaf het begin open te zijn. Beide partijen (de studentenraad bestaat uit leden van twee verschillende partijen: Oras en Lijst Bèta, red.) voelden de verantwoordelijkheid om een sterk blok te vormen tegenover het college van bestuur. Daarnaast waren er maandelijkse feedbackmomenten die ervoor zorgden dat we (opkomende) fricties meteen een plek gaven. Door die open houding hebben we onderling een goede band opgebouwd.”

‘Het creëren van studieplekken op de campus ging niet zonder slag of stoot’

En dan zit je ineens met het college van bestuur aan (de virtuele) tafel. Hoe hebben jullie dat ervaren?
Van Sabben: “In het begin is dat ontzettend wennen. Pas gaandeweg het jaar leer je hoeveel invloed je kan hebben. Daar word je steeds handiger in; hoe zorg je ervoor dat je precies binnen jouw boekje dingen voor elkaar krijgt? Het was gaaf om in discussie te mogen met een collegelid.”
Slingerland: “Er 
werd goed naar ons geluisterd, mede omdat er – juist tijdens de coronacrisis –  vanuit de universiteit veel vraag was wat er speelde in de studentenwereld. Als je vice-rector magnificus Rob Mudde tijdens een overleg iets hoort zeggen over wat wij aanstipten, dan merk je dat je invloed hebt.”

Hebben jullie veel invloed?
Vlak: “Meer dan je denkt, maar het is niet altijd zichtbaar omdat veel achter de schermen gebeurt.”

Kun je een voorbeeld geven?
Vlak: “Studentenmedezeggenschap was nooit eerder zo belangrijk als tijdens deze pandemie. Bestuurders zaten echt met de handen in het haar, ze wisten gewoon niet hoe ze bepaalde problemen moesten oplossen. Zo vroeg de afdeling communicatie ons advies over hoe ze studenten het beste konden bereiken. 
Maar ons grootste succes dit jaar is de landelijke aanpak voor verlaging van het bindend studieadvies. Die afspraak is tot stand gekomen dankzij een initiatief van de Delftse studentenraad.”

Zijn er meer successen onderbelicht?
Van Sabben: “Het creëren van studieplekken op de campus, want dat ging niet zonder slag of stoot. Terwijl andere Nederlandse universiteiten studieplekken aanboden, bleef de Delftse campus gesloten. Toen er op een gegeven moment wel studieplekken bij verenigingen in de stad beschikbaar waren, maar niet op de universiteit zelf, schreef ik een protocol om te laten zien dat je veilig en verantwoord studieplekken kon creëren op de Drebbelweg. Het leidde tot felle discussies tussen de studentenraad en het college van bestuur, maar resulteerde uiteindelijk in het openen van Pulse en het opschalen van studieplekken op de faculteiten en in de Library.
Slingerland: “Een ander succes is de keus van uitzendbureau FlexDelft voor een nieuw pensioenfonds. In een brief aan het cvb pleitten we voor een duurzame keuze. Dankzij onze brief koos niet alleen de TU voor een duurzame optie, maar maakten vijf andere universiteiten dezelfde keuze.”

‘Collegerama lijkt straks een beetje op Netflix’

Studenten uitten dit jaar meermaals hun ongenoegen over digitaal onderwijs. Ze liepen vertraging op en raakten verstrikt in een web van platforms. Wat hebben jullie gedaan om de huidige situatie te verbeteren?
Vlak: “We hebben ons sterk gemaakt voor de zachte knip. Bachelorstudenten die door de crisis nog niet al hun punten hebben behaald, mogen alvast aan hun masteropleiding beginnen. Ook werken we aan een nieuwe gebruikersomgeving van Collegerama. Die is nu ouderwets en een wirwar van documenten.”
Van Sabben: “Het lijkt straks een beetje op Netflix. Je kunt je abonneren op een vak en het onthoudt waar je bent gebleven met kijken.”
Slingerland: “En het laptopproject is uitgebreid. Naast laptops bieden we nu schermen en andere thuiswerkaccessoires aan tegen gereduceerde prijzen. Dat project is vanuit de studentenraad in zeer korte tijd opgezet.”
Vlak: “Halverwege volgend collegejaar komt er een live-bezettingstool. Hierin kun je – in eerste instantie voor tien zalen – op de campus live zien of er een studieplek vrij is.”

Uit een onderzoek van Nuffic onder 357 internationale studenten bleek dat een meerderheid zich bezorgd, eenzaam, verveeld of zelfs depressief voelde. Heeft de studentenraad aandacht voor het welzijn van internationals?
Gorsse: “We hebben de internationale studentenverenigingen gekoppeld aan de universiteit en gemeente. Daaruit volgde een periodiek overleg tussen de voorzitters van de verenigingen, het college van bestuur en de burgemeester. Dit wordt de komende jaren voortgezet. Er werd voor het eerst naar die verenigingen geluisterd, daardoor konden we verschillende initiatieven opzetten.”

Wat voor initiatieven zijn er?
Gorsse: “Een verenigingswijzer voor internationale studenten. Die was tot vorig jaar alleen beschikbaar voor Nederlandse studenten. Nu is er een waar ook alle internationale studentenverenigingen in zijn opgenomen. Het helpt internationale studenten én de TU als zoveel mogelijk internationals lid worden. Verenigingen zijn een sociaal vangnet. Daar letten mensen op elkaar in plaats van dat ze alleen in een studentenkamer zitten.”
Vlak: “Ook waren we betrokken bij de oprichting van
5voor12, de VSSD-activiteit Walk & Talk en organiseerden we de Wellbeing week.”
Slingerland: “De studentenraad moet daarnaast goedkeuring geven voor plannen zoals het Nationaal Programma Onderwijs. Alle universiteiten krijgen van de overheid een budget om studenten de kans te geven om hun door corona opgelopen achterstand in te halen. Een deel van dit budget gaat naar studentenwelzijn. De universiteit wilde dit gebruiken voor preventie, maar wij hebben geëist dat er ook meer psychologen komen. Er zijn lange wachtlijsten, daar
moet nu iets aan worden gedaan. Aan die eis is tegemoetgekomen.”

‘Je leert relativeren. Sommige dingen liggen buiten je bereik’

Zijn er ook dingen niet gelukt?
Vijlbrief: “Ja, de manier van uitstel van het bindend studieadvies is ons een doorn in het oog. Wie uitstel van het bsa krijgt, moet in het tweede jaar alle punten van het eerste jaar halen. Dat is geen wettelijke eis, maar door de TU opgelegd. In verhitte discussies probeerden we het cvb op andere gedachten te brengen, maar dat is niet gelukt.”
Vlak: “Aan het begin van het jaar maak je beleid en neem je veel hooi op je vork. Uiteindelijk moet je keuzes maken.”
Gorsse: “Precies, soms moet je iets naast je neerleggen omdat iets anders belangrijker wordt. Corona zorgde voor een ongrijpbare situatie, we moesten vaak schakelen. Ik heb echt prioriteiten leren stellen.”
Van Sabben: “Je leert ook relativeren. Sommige dingen liggen buiten je bereik. Toen het niet direct lukte om extra studieplekken te realiseren en ik van andere studenten de vraag kreeg waarom het in bijvoorbeeld Leiden wel kon, rekende ik dat mezelf aan. Was het iemand anders misschien al veel eerder gelukt? Je moet ervoor waken dat je er niet te hard ingezogen wordt.”

Eind augustus zwaaien jullie af. Welk advies willen jullie je opvolgers meegeven?
Slingerland: “Vier je successen! Je doet zoveel in zo’n jaar, het is goed om af en toe stil te staan bij wat je hebt bereikt.”
Van Sabben: “
Haal het maximale uit elke dag door te kijken wat wel kan in plaats van wat niet.”
Gorsse: “Zorg dat negatieve zaken niet de boventoon voeren. Relativeer, ook als het even tegenzit.”
Vlak: “Als je zo terugkijkt mogen we echt trots zijn op wat hebben neergezet. En op de unieke, sterke band die we als raad hebben opgebouwd. Want ondanks alle moeilijkheden hebben we het fantastisch gedaan.”

  • Ontdek waar Lijst Bèta zich sterk voor maakt.
  • Dit zijn de belangrijkste pijlers van Oras.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.