Opinie

‘Stikstofbesluit is Brexit van de bouwwereld’

Door het stikstofbesluit weten aannemers van infrastructuur niet meer welke opdrachten nog doorgaan. Prof. Wolfert heeft een voorstel voor de sector.

Prof.dr.ir. Rogier Wolfert verdeelt zijn tijd tussen campus en bouwplaats. (Foto: Jos Wassink)

In jullie artikel over het stikstofbesluit staat niets over infrastructuur, merkte prof.dr.ir. Rogier Wolfert op. Hij is deeltijd hoogleraar engineering asset management bij de faculteit CiTG. Delta sprak hem over de impact van het stikstofbesluit op de aanleg en het onderhoud van infrastructuur zoals wegen, spoorwegen, tunnels en hoogspanningstracés.


U bent naast deeltijd hoogleraar werkzaam in de bouwsector van infrastructuur. Hoe is daar gereageerd op de stikstofuitspraak van de Raad van State?

De voorzitter van de raad van bestuur van VolkerWessels zei: We weten al niet wat de Brexit voor ons gaat betekenen, en daar komt nu de stikstofproblematiek bij. Bedrijven denken een heel portfolio aan projecten te hebben, maar eigenlijk weet niemand wat we nog mogen bouwen.


Dus wat men in portefeuille dacht te hebben, is onzeker geworden?

Niet alleen orders zijn onzeker, maar ook projecten die al in uitvoering zijn zoals de renovatie en ombouw van de Afsluitdijk. Ook die kunnen geraakt worden.


En dat allemaal vanwege de luchtkwaliteit in de stad?

Ja, neem Den Haag waar midden in de stad het concertgebouw en conservatorium gebouwd worden. Dat geeft extra verkeer door een wijk die toch al veel te lijden heeft van  uitstoot. Daar moeten al die busjes doorheen met materieel en mensen. En daar komt daar nu de stikstofproblematiek overheen.”


 Wat kunnen de gevolgen zijn van de stikstofuitspraak?

Op stapel staande weguitbreidingen en bruggenrenovaties zijn onzeker geworden. Er is nu al een groot reizigersprobleem op het spoor, maar straks kunnen we stations niet uitbreiden. Of denk aan de elektriciteitsinfrastructuur van Tennet. Ook die komt onder vuur te liggen.


Vorige week pleitte de werkgeversorganisatie voor een ontheffing van de uitspraak. Heeft u een creatievere uitweg?

Die creatievere uitweg was al in de maak voor het tumult over stikstof losbrak. De omgevingsdruk door bouwen in grote steden kan een stuk verminderd worden door slim te combineren.”


Geeft u eens een voorbeeld.

Als je midden in het centrum van Utrecht een hoogbouwproject in uitvoering hebt, en er moet ook wat aan het spoor gebeuren en aan een stukje rondweg, dan kun je dat  optimaliseren met wat wij de 3C-aanpak noemen. Je stelt dan één van de projecten centraal en je clustert de andere activiteiten daar omheen. De derde C staat voor slim calculeren en anticiperen op veranderingen die zich altijd voordoen. Samen met collega’s van EWI-algoritmiek en 3mE-logistiek zijn we bij CiTG een onderzoeksprogramma aan het opzetten om een ‘bouwradar’ te ontwikkelen die een actueel overzicht biedt van de wisselende behoeftes van verschillende bouwprojecten in een stad. Met deze bouwradar kunnen het optimale moment en de beste leveringsroute op het laatst bepaald worden – net zoals de buienradar laat zien als het de komende uren droog blijft.


Hoe helpt dat om de stikstofuitstoot te verminderen?

Door deze slimme 3C-bouwlogistiek te combineren met de bouwradar kun je het bouwverkeer in de stad aanzienlijk  verminderen. We willen het transport van materiaal en mensen via subhubs concentreren en combineren. Bouwers worden zo logistieke dienstverleners voor elkaar.”


Zoveel collegialiteit is er wel in de sector?

Als je daar in de keten geld mee kunt verdienen, is dat geen probleem.


U heeft het nu over de uitstoot tijdens de bouwfase. Maar wegen zorgen ook in gebruik voor stikstofuitstoot, dus voor wegenbouw lijkt me uw 3C-aanpak minder effectief.

Vanuit mijn leerstoel bekijken we alle onderdelen van de totale levenscyclus van een bouwwerk; design, bouw, onderhoud en sloop. Nederland heeft al heel veel infrastructuur liggen: wegen, bruggen, stations en spoorwegen die we moeten vernieuwbouwen of upgraden. Als ook dit soort projecten wordt stilgelegd dan zal dat impact hebben op het functioneren van de bestaande infrastructuur.

Wetenschapsredacteur Jos Wassink

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

j.w.wassink@tudelft.nl

Comments are closed.