Buiten de campus

RUG mag expert sociale veiligheid ontslaan: ‘Lot van de klokkenluider’

De Rijksuniversiteit Groningen mag van de kantonrechter universitair hoofddocent Susanne Täuber ontslaan. Zij hekelt de sociale onveiligheid aan universiteiten.

Susanne Täuber spreekt medewerkers en studenten van de RUG toe vanaf het bordes van het Groningse Academiegebouw op 8 maart. (Foto: Zuzana Ľudviková)

Aan het vonnis ging een slepend conflict vooraf. Täuber vond dat ze in 2018 onterecht gepasseerd was voor promotie. In 2019 publiceerde ze een artikel waarin ze het beleid van haar universiteit bekritiseerde. Een speciaal programma voor vrouwelijke wetenschappers werkte averechts, was haar ervaring.

Soft skills
Haar faculteit Economie en Bedrijfskunde was onaangenaam verrast, maar besloot in 2020 om Täuber met terugwerkende kracht alsnog te bevorderen tot ‘universitair hoofddocent 1’. Met de kanttekening dat de publicatie van het artikel tot een vertrouwensbreuk had geleid omdat ze niet had overlegd met haar leidinggevenden. Er moest daarom mediation plaatsvinden en Täuber zou coaching krijgen om haar ‘soft skills’ te verbeteren.

De kantonrechter stelt in het vonnis dat de werkrelatie na publicatie van het artikel, en nog een aantal incidenten, ‘ernstig verstoord’ is geraakt en dat de RUG daarbij ‘een belangrijke, zo niet doorslaggevende rol heeft gespeeld’.

‘Täuber treft hetzelfde lot als zoveel klokkenluiders’

Of de RUG inbreuk heeft gemaakt op de vrijheid van meningsuiting van Täuber laat de kantonrechter in het midden. De werkrelatie is hoe dan ook ernstig verstoord en het lukte niet om haar bij een andere faculteit te plaatsen, zoals ze wilde. Conclusie: de arbeidsovereenkomst mag per 1 mei worden ontbonden. 

Erg verontrustend, zegt Täuber in de UKrant. Dan heb je dus precies dat scenario waar ik bang voor was: namelijk dat als jij melding maakt van ongewenst gedrag of een onveilige werkomgeving, je leidinggevende kan roepen dat je de arbeidsverhoudingen hebt verstoord. En dan ben je dus de pineut.

Online petitie
Op woensdag 8 maart sprak Täuber nog tijdens een protestbijeenkomst voor het Groningse Academiegebouw, die mede bedoeld was als steunbetuiging aan haar. Ze ziet het vonnis als een signaal van wat er kan gebeuren als je als wetenschapper je mond opentrekt tegen intimidatie en sociale onveiligheid, tekende de UKrant op.

  • Ook op de TU Delft liggen sociale veiligheid en grensoverschrijdend onder het vergrootglas, dat van de Inspectie van het Onderwijs. In januari liet de Inspectie aan Delta weten dat er inderdaad meldingen binnenkwamen na een – ongekende – oproep om ervaringen te delen. 

Täuber kreeg de afgelopen tijd veel steunbetuigingen van collega’s die op Twitter de hashtag #amInext? gebruikten. Ook de Algemene Onderwijsbond (AOb) is solidair. “Helaas treft Täuber, als boodschapper van het slechte nieuws, hetzelfde lot als zoveel andere klokkenluiders, namelijk ontslag’, zegt sectorbestuurder Donald Pechler. Het toont volgens hem het belang aan van een landelijk centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag en sociale veiligheid bij universiteiten. Er is ook een online petitie gestart voor haar terugkeer. Deze is al bijna 2700 keer ondertekend.

In februari won Täuber de AcademieKus van de AOb. De jury loofde met name het artikel ‘Professorale pestkoppen’ in de Groene Amsterdammer, dat ze met drie collega’s publiceerde. Daarin stond dat het beleid rond sociale veiligheid aan universiteiten regelmatig tot nog meer misstanden leidt.

Afgelopen december werd Täuber lid van een commissie die minister Dijkgraaf adviseert over “een diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te bevorderen”.

HOP, Hein Cuppen

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.