Campus

Rijswijkse kantoor panden worden ruim 300 studenten woningen

Stichting Herontwikkeling tot Studentenhuisvesting Delft (SHS) gaat samen met de gemeente Rijswijk drie lege kantoorpanden omvormen tot 312 woningen.

Een van de kantoorpanden aan de Polakweg waar straks studenten komen te wonen (Foto: SHS Delft)

Het gaat voornamelijk om onzelfstandige studentenkamers, dus woningen waarbij studenten bijvoorbeeld een keuken en badkamer delen. De studentenhuizen zullen onderdak bieden aan vier tot zestien personen. Daarnaast komen er twaalf studio’s en vijftien doorstroomwoningen voor promovendi. “Ook hebben we de ambitie om een klein aantal woningen voor studerende statushouders te maken, maar deze plannen zijn nog niet definitief dus we weten niet zeker of het doorgaat”, vertelt secretaris van SHS Delft Noor Zaat.

De verbouwing begint na deze zomer en de ruim 300 studentenkamers worden waarschijnlijk in februari 2023 opgeleverd. SHS Delft en de Gemeente Rijswijk hebben vorige maand – op 2 mei – een intentieverklaring getekend. Voor het project hebben de partijen een subsidie van 936.000 euro gekregen van de Rijksoverheid.

De kantoorpanden blijven tien jaar lang studentenwoning

De kantoorpanden die worden omgebouwd liggen op industrieterrein Plaspoelpolder aan de Polakweg en naast het Kesslerpark en het Bastion Hotel. Daarmee liggen de woningen niet alleen op fietsafstand van de campus van de TU Delft, maar ook van de Hogeschool InHolland en de Haagse Hogeschool.

Het gebied waar de studentenkamers komen, is momenteel een kantoorgebied met veel leegstand. “We hebben ongeveer een jaar geleden zelf contact opgenomen met de drie eigenaren van de kantoorpanden toen we zagen dat ze gedeeltelijk leeg stonden”, legt Zaat uit. “We hebben met de pandeigenaren een overeenkomst gesloten voor tien jaar, wat betekent dat het al die tijd studentenwoningen blijven.”

Op dit kaartje staat aangegeven waar de studentenkamers komen (Foto: SHS Delft)
Het gebied in Rijkswijk waar straks ruim 300 studenten wonen. (Foto: SHS Delft) 

Volgens de laatste schattingen van Kences, de koepelorganisatie van studentenhuisvesters, heeft Nederland momenteel een tekort van 26.500 studentenkamers. Naar verwachting zal dit tekort de komende jaren alleen maar oplopen. De gemeente, TU en studentenhuisvester DUWO hebben eerder afgesproken om tot 2026 minimaal 2.500 studenteneenheden bij te bouwen, maar dit is lang niet genoeg om het verwachte tekort op te vangen.

SHS Delft is opgericht door TU-studenten om studentenhuisvesting te creëren. De studenten ontwikkelen en ontwerpen zelf de woningen en realiseren ze  vervolgens in leegstaande gebouwen.

  • Het is nog niet bekend hoe je in aanmerking kunt komen voor een van de 312 woningen. Hou de website en Instagram-pagina van SHS Delft in de gaten voor meer informatie.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.