Onderwijs

Poll: wat vindt TU-student van flexstuderen?

Betalen per studiepunt in plaats van jaarlijks collegegeld? Flexstuderen komt er voorlopig niet. Toch wil studentenraadspartij Oras van studenten weten wat zij ervan vinden.

(Foto: Justyna Botor)

Je eigen studietempo bepalen en per studiepunt afrekenen. Sinds 2017 experimenteren verschillende hogescholen en universiteiten – als onderdeel van een proef– met flexstuderen. Studenten betalen dan niet meer een vast bedrag aan collegegeld, maar rekenen alleen de vakken af waarvoor zij zich inschrijven. Dit biedt uitkomst voor onder andere topsporters, mantelzorgers en studenten met een functiebeperking voor wie voltijd studeren niet altijd mogelijk is.

Tijdens de proef met flexstuderen betaalden studenten een toeslag van 15 procent per studiepunt. (Illustratie: Marjolein van der Veldt)

Pilot
Aan de proef voor flexstuderen doen drie universiteiten (Utrecht, Tilburg en de Universiteit van Amsterdam) mee en twee hogescholen (Windesheim en Utrecht). De TU Delft zag door tijdsdruk af van deelname, maar vice rector Rob Mudde erkende destijds wel de potentie.

De Tweede Kamer is na zes jaar proberen in ieder geval positief. In juni 2022 stuurde de minister zelfs een brief naar de Tweede Kamer met het voornemen om flexstuderen in het collegejaar 2023-2024 voor specifieke groepen studenten (onder andere topsporters, mantelzorgers en studenten met een functiebeperking) mogelijk te maken en vast te leggen in de wet.

Toch lijkt die regeling voorlopig ver weg. Zo vindt de VVD de beoogde doelgroep te smal en wil ze eerst onderzoeken hoe groot de behoefte is bij ‘reguliere’ bachelor- en masterstudenten. SP en GroenLinks hebben juist bedenkingen bij een brede inzet van het systeem. Zij zijn bang dat de samenhang in opleidingen verloren gaat als alle studenten vakken en studiepunten bijeen mogen sprokkelen. Ze willen daarom eerst de consequenties voor studenten en personeel in kaart brengen.

“Door deze onderzoeken is verankering in de wet voor komend collegejaar niet meer haalbaar”, aldus studentenraadslid Maarten De Jong. Namens de Delftse studentenraadspartij Oras onderzoekt hij de komende tijd hoe TU-studenten over flexstuderen denken. “Het Interstedelijk Studenten Overleg heeft ons laten weten dat het ministerie eerst een integrale visie op flexstuderen wil voordat het landelijk wordt ingevoerd.”

Enquête
Voor nu komt flexstuderen er dus niet. ‘Een tegenvaller’, vindt De Jong. Omdat flexstuderen volgens hem voor veel studenten uitkomst kan bieden, probeert Oras met verschillende initiatieven het onderwerp weer op de agenda te krijgen. Een daarvan is een onderzoek naar de potentie van flexstuderen op de TU. “Dit is het moment om aan het college van bestuur te laten zien wat de behoefte is en hoe de Delftse student denkt over flexstuderen.”

  • Wat vind jij van flexstuderen? Klik hier om de enquête in te vullen.

De Jong ziet legio voordelen. “Uit evaluatie van de pilot blijkt dat flexstuderen tot minder uitval en betere studieresultaten leidt. Studenten betalen per studiepunt en bepalen zelf welke vakken ze volgen. Onderwijs wordt zo toegankelijker omdat er meer ruimte is voor zelfontplooiing.”

Nadelen zijn er ook. Zo lijkt flexstuderen de betrokkenheid van studenten bij de instelling en opleiding te verminderen en leidt het tot meer werk voor de financiële- en studentenadministratie. “Maar het leidt niet tot een verzwaring van het takenpakket van docenten en studieadviseurs”, zegt De Jong. “Het extra werk is veelal ondersteuning die de student sowieso nodig zou hebben blijkt uit de evaluatie.”

Toekomst
De TU vindt dat voltijd studeren de norm moet blijven. Mocht een verandering van de wet het mogelijk maken, heeft het college van bestuur volgens De Jong topsporters, mantelzorgers, studenten met een functiebeperking en studenten die kiezen voor een bestuursjaar als doelgroep voor ogen. “Een enorme stap in de goede richting. Hoe mooi zou het zijn als mantelzorgers zich geen zorgen hoeven te maken over het financieren van hun studie. Of dat bestuurders niet meer het volle pond hoeven te betalen als ze zich fulltime inzetten voor het Delftse studentenleven?”

Hij zou graag zien dat flexstuderen voor alle studenten mogelijk wordt. “Maar dat vraagt een complete verandering van het onderwijsstelsel. Van studiefinanciering tot roostering, en daar zijn we nog lang niet. Hoe meer studenten daarom onze vragenlijst invullen, hoe beter we weten waar TU-studenten behoefte aan hebben. We willen dat – als flexstuderen uiteindelijk in de wet wordt opgenomen – onze visie en de eventuele regeling zoveel mogelijk aansluit op de wensen van TU-studenten.”

  • Wat vind jij van flexstuderen? Klik hier om de enquête in te vullen.
  • Het onderzoek is een initiatief van Julie Tazelaar (algemeen bestuurslid Oras) en studentenraadslid Maarten de Jong.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.