Campus

[Or-Verkiezingen] Claudia Werker: ‘Zie diversiteit als iets positiefs’

Op 3 en 4 november mogen TU-medewerkers stemmen voor de ondernemingsraad, maar op wie? In deze vierdelige serie stellen de lijsttrekkers zich voor. Deel 1: Claudia Werker.

Claudia Werker: "Ik besefte dat als ik voor de dossiers die ik belangrijk vond iets wilde betekenen, de or de logische vervolgstap is." (Foto: NewMedia Centre)

Ze bracht het grootste deel van haar carrière als econoom door bij verschillende technische universiteiten binnen, maar vooral buiten haar geboorteland Duitsland. “Ik weet hoe het voelt om als ‘anders’ gezien te worden”, vertelt Claudia Werker (Technologie, Bestuur en Management). De universitair hoofddocent raakte toevallig betrokken bij de lokale medezeggenschap van haar faculteit en is nu kandidaat (lijst FNV) voor de ondernemingsraad (or). “Mijn ideale TU Delft is een echte afspiegeling van de maatschappij.”

Waarom stelt u zich kandidaat voor de ondernemingsraad?
“Ik ben er min of meer ingerold. Twee jaar geleden werd ik door de voorzitter van de onderdeelcommissie (odc) bij TBM gevraagd om ‘eens aan te schuiven’. We hadden toen net een wetenschappelijk artikel over genderverschillen met betrekking tot carrièrepaden op technische universiteiten gepubliceerd. Naar aanleiding van de voorpublicatie interviewde de Volkskrant mij. De odc wilde zich verder verdiepen in het onderwerp diversiteit en gender en zodoende raakte ik betrokken.”

‘De or is er voor iedereen, voor wetenschappelijk- en niet wetenschappelijk personeel’

“De afgelopen jaren heb ik me met verschillende dossiers beziggehouden, van genderverschillen tot docentevaluaties. Telkens weer merkte ik dat de onderwerpen die wij vanuit de faculteit aandroegen op universitair niveau worden beslist. Ik besefte dat als ik voor de dossiers die ik belangrijk vond iets wilde betekenen, de or de logische vervolgstap is.”

U staat op de lijst voor de FNV. Waar staat deze partij voor?
“De FNV is een grote vakbond waarbij veel verschillende werkende mensen zijn aangesloten. De FNV bestaat niet alleen uit hoogopgeleiden, maar is open voor iedereen. Zelfs als je geen lid bent kun je om hulp vragen. Je staat er niet alleen voor. Zo zie ik de or ook. De or is er ook voor iedereen, voor wetenschappelijk- en niet wetenschappelijk personeel. Er is aandacht voor iedereen die het moeilijk heeft, op welk vlak dan ook.”

Waar wilt u zich de komende jaren hard voor maken?
“Voor beleid dat meer bottom-up gericht is zodat we de diversiteit in onderwijs, onderzoek en in de maatschappelijke valorisatie van onderzoek kunnen gebruiken en versterken. Er is zoveel talent op deze universiteit; jonge mensen, vijftigplussers, wetenschappelijk personeel, niet-wetenschappelijk personeel. En er is zo’n diversiteit in achtergrond; godsdienst, geboorteland, gender, huidskleur en karakter. Als we diversiteit als iets positiefs zien, dan maakt het ons creatiever en productiever omdat de universiteit dan een plek is waar iedereen zich thuis voelt. Op dat gebied moet de TU nog stappen zetten.

Dat is niet alleen een ethische maar ook een economische kwestie. Vanaf 2021 zal de Europese Commissie bij het toekennen van onderzoeksbudget door Horizon Europe meer nadruk op gendered research leggen. Ook het nationale plan van aanpak voor diversiteit en inclusie dat de NWO onlangs presenteerde, laat een soortgelijke aanpak zien. Als we niet systemisch onderzoeksonderwerpen kunnen aanreiken die zich op diversiteit en gender richten, dan zal ons dat onderzoeksmiddelen kosten.”
 

‘We moeten er hard op inzetten om medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen en met de universiteit mee te veranderen’

Wat is volgens u de grootste uitdaging voor de medezeggenschap aan de TU?
“De universiteit maakt deel uit van de groeiagenda Zuid-Holland en zal veel met de provincie samenwerken om deze meer kennisgericht te maken. Ik ben benieuwd hoe het college van bestuur en de or daarmee omgaan. Deze positie zal gevolgen hebben voor de universiteit, want die zal de komende decennia verder strekken dan het Leiden-Erasmus-Delft (LDE) verband dat we kennen. Denk aan de samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam op gebied van artificiële intelligentie, gezondheid en urbane ontwikkeling. Dat zal een grote impact op alle medewerkers hebben. Een organisatie als de TU verandert in zo’n situatie snel. We moeten er hard op inzetten om medewerkers kansen te bieden zich te ontwikkelen en met de universiteit mee te veranderen. Dat is een grote uitdaging.”

Hoe ziet uw ideale TU Delft eruit?
“Als een echte afspiegeling van de maatschappij. Studenten met verschillende achtergronden. Een universiteit die echt een link heeft met de regio. Een plek waar diversiteit een kracht is en waar we moeilijke kwesties durven bespreken. Hoe internationaal willen we bijvoorbeeld zijn? Enkele jaren geleden kregen TU-docenten subsidies voor moocs, ‘Educate the world’ was het thema. Super leuk, maar wat betekent dat on-campus waar de plekken in tegenstelling tot een virtuele omgeving veel beperkter zijn?”

U woont in België en (heeft) (ge)werkt in Nederland, Duitsland en Engeland. Wat zag u op andere universiteiten dat u graag zou terugzien in Delft?
“Op de universiteit in Tilburg werken ze met streefcijfers om gendergelijkheid en inclusie te bevorderen. Technische universiteiten hebben wat dat betreft een moeilijkere startpunt, toch zijn er ook goede voorbeelden. Ik ben gasthoogleraar aan de RWTH Aachen University, waar men met streefcijfers werkt. Er zijn uitgetekende beleidsplannen op universitair en facultair niveau die je zo kunt opvragen en kunt aanpassen voor de TU Delft. Ik ben blij dat de nieuwe diversity officer een diversity dashboard naar het voorbeeld van de Universiteit van Stanford wil inrichten. Dat lijkt me een goed startpunt.”

  • De verkiezingen voor de ondernemingsraad en de onderdeelcommissies vinden plaats op 3 en 4 november. Medewerkers stemmen digitaal via vote.tudelft.nl.
Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.