Wetenschap

Opnieuw nauwelijks vrouwelijke hoogleraren erbij

Alweer is het percentage vrouwelijke hoogleraren met minder dan één procentpunt toegenomen. Nog geen 28 procent van alle hoogleraren is vrouw. De TU is weer hekkensluiter.

De TU Delft is net als bij eerdere tellingen hekkensluiter. Wel steeg het percentage vrouwelijke hoogleraren met 0,3 procent, naar 18,1 procent. (Foto: CParks / Pixabay)

Dat blijkt uit de personeelscijfers van de universiteiten. Om precies te zijn: vorig jaar was 26,7 procent van de hoogleraren vrouw en nu is dat 27,6 procent.

Na de snellere stijging in de jaren 2017 en 2018 is er nu de klad in gekomen. In dit tempo zou het nog tot het jaar 2046 duren voordat er in Nederland evenveel mannelijke als vrouwelijke hoogleraren zijn.

© HOP. Bron: UNL. In fte, excl. domein gezondheid.

De situatie verschilt per universiteit. In Wageningen neemt het aandeel vrouwelijke hoogleraren met meer dan drie procent toe. Nijmegen en Tilburg komen boven de twee procent groei uit. Maar bij de Vrije Universiteit Amsterdam is het aandeel vrouwelijke hoogleraren achter de komma juist afgenomen.

TU Delft
De TU Delft is net als bij eerdere tellingen hekkensluiter. Het percentage vrouwelijke hoogleraren steeg er met 0,3 procent, naar 18,1 procent. Het aantal zit hiermee ruim onder de 25 procent, het streefcijfer voor 2025. Dit cijfer is ook opgenomen in het TU Gender Equality Plan. Daarin staat dat de universiteit streeft naar meer gelijkheid en nauwlettend in de gaten houdt of de inspanningen om meer vrouwelijke hoogleraren aan de TU Delft te krijgen, effectief zijn.

Ondanks dat streven barstte op de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek (LR) deze zomer de bom. Eind augustus liet universitair hoofddocent Daphne Stam weten in april te zijn opgestapt bij de faculteit. Paternalisme en oneerlijke machtsverhoudingen waren voor haar reden om te vertrekken.

Op LR zijn momenteel maar twee vrouwelijke hoogleraren. Decaan Henri Werij bevestigde in een reactie op het nieuws van Stam in Delta dat er een cultuurverandering nodig is. “2023 is het jaar waarin we ons richten op cultuur. We hebben een heel serieus programma opgezet. In maart hebben we een faculteitsweek georganiseerd. Dat was de aftrap van een breder programma over de omgang met elkaar.”  

Ook tijdens de Diversity, Equity & Inclusion week (3 tot en met 6 oktober) is er aandacht voor gendergelijkheid op de TU. Zo organiseert DEWIS een panelbijeenkomst over gelijke kansen en geeft promovenda Shirley de Wit (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) een lezing over stereotypen en genderinclusief onderwijs.

© HOP. Bron: UNL. In fte, excl. domein gezondheid.

Promovendi
Terug naar het landelijke beeld. Een trede lager op de carrièreladder, onder universitair hoofddocenten, zijn er meer vrouwen, al is het verschil met de hoogleraren niet heel groot. Eén op de drie is hier vrouw. Afgelopen jaar kwam er 1,4 procentpunt bij.

Van de docenten zonder onderzoekstaak is de meerderheid vrouw. Hetzelfde geldt voor het ondersteunend personeel, van de portier tot de beleidsmedewerker.

Onder promovendi zijn mannen nog altijd in de meerderheid, maar volgens het CBS behalen de afgelopen twee jaar ongeveer evenveel mannen als vrouwen de doctorstitel. Kennelijk doen mannen er iets langer over of halen ze minder vaak de eindstreep.

© HOP. Bron: UNL. In fte, excl. domein gezondheid.

HOP, Bas Belleman / Delta

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.