Wetenschap

Opmars van vrouwen in wetenschap zet door, Delft opnieuw hekkensluiter

Er werken steeds meer vrouwen aan de Nederlandse universiteiten. Toch nam in Delft het aantal vrouwelijke hoogleraren af, op de TU is minder dan 1 op de 5 hoogleraren vrouw.

(Illustratie: Marjolein van der Veldt)

De Nederlandse universiteiten hebben nu naar verhouding evenveel vrouwelijke universitair docenten als vrouwelijke promovendi in dienst. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers over het personeel aan de Nederlandse universiteiten. Van alle promovendi is 44,5 procent vrouw en hetzelfde geldt inmiddels voor de universitair docenten. Ook steeds meer hoogleraren en universitair hoofddocenten zijn vrouw: respectievelijk 27 procent en 32 procent.

De toename lijkt bovendien iets sneller te gaan dan voorheen. De laatste tien jaar is het percentage vrouwelijke hoogleraren met 12 procentpunt toegenomen. In de tien jaar ervoor was dat 8 procentpunt.

Dit komt mede door de inzet van PvdA-minister Jet Bussemaker, die de universiteiten in 2017 vroeg om dat jaar honderd vrouwen extra tot hoogleraar te benoemen. Dat aantal kwam boven op de streefcijfers die de universiteiten toch al hadden vastgesteld.

Daling in Delft
Toch zijn er ook universiteiten waar het aandeel vrouwelijke hoogleraren vorig jaar is afgenomen. Dat gebeurde zowel bij de koploper, de Open Universiteit, als bij de hekkensluiter, de TU Delft. Bij de TU moet je wel achter de komma kijken om de daling te zien. In 2020 was 17,9 procent van de hoogleraren vrouw, in 2021 daalde dat percentage tot 17,7 procent. Verder daalde het aandeel vrouwelijke hoogleraren alleen bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

De universiteiten hebben streefcijfers vastgesteld voor het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2025. Dat deden ze vorig jaar op verzoek van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren. Volgens prognoses van het netwerk zouden alleen Wageningen, Delft en de Universiteit van Amsterdam moeite kunnen krijgen met het behalen van hun streefcijfer.

Van die drie heeft de TU het laagste streefcijfer: 25 procent in 2025. Ook de TU Eindhoven, Universiteit Twente en Erasmus Universiteit Rotterdam streven over drie jaar eenzelfde percentage vrouwelijke hoogleraren na. Eindhoven en Twente zijn met respectievelijk 20 procent en 21 procent goed op weg. Voor de Erasmus Universiteit is het streefcijfer zelfs binnen handbereik, daar bleef de teller vorig jaar hangen op 24 procent.

HOP, Bas Belleman

HOP Hoger Onderwijs Persbureau

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

redactie@hogeronderwijspersbureau.nl

Comments are closed.