Studentenleven
Studentenraadsverkiezingen

Op deze drie studentenpartijen kun je op 15 en 16 mei stemmen

Woensdag en donderdag kunnen studenten op de TU Delft hun stem uitbrengen voor de studentenraad van aankomend collegejaar. Op het stembiljet staan drie partijen: Oras, Lijst Bèta en Dé Partij. Wat zijn hun plannen? De lijsttrekkers aan het woord.

Van links naar rechts de lijsttrekkers van Lijst Bèta, Dé Partij en Oras. (Foto: Thijs van Reeuwijk)

Breng je stem uit

Klik hier om te stemmen voor de centrale- en facultaire studentenraad.

Hoe onderscheiden jullie je van de andere partijen?

Merel van Gruijthuijsen, Lijst Bèta: “Wij zetten ons als enige partij binnen de studentenraad in voor een diverse en inclusieve universiteit. Daarom hebben we de afgelopen jaren altijd een internationaal fractielid gehad. Ook hebben wij als enige iemand in de raad met sociale veiligheid als portfolio. Wij zien onszelf als progressief en durven ons uit te spreken, bijvoorbeeld over de situatie in Gaza en het belang van een onafhankelijke universiteitskrant.”

Koos Meesters, Dè Partij: “Wij nemen standpunten in op moeilijke politieke beslissingen die de komende tijd aan de TU genomen worden, zoals de fossiele banden en internationalisering. Wij vinden dat de student daarover moet kunnen stemmen. Zonder duidelijke standpunten kan dat niet, zo creëren wij met de verkiezingen transparantie, ons fundament.”

Step Kruisinga, Oras: “Wij richten ons ook op ontwikkeling buiten de collegebanken. Bijvoorbeeld in een Dreamteam, bestuur of door stage te lopen. Je studententijd is meer dan alleen studeren, dat dient de TU te stimuleren en ondersteunen.”

Waarom stemmen voor de studentenraad?

Je kunt dit jaar van woensdag 15 mei 8:00 uur tot donderdag 16 mei 17:00 uur via Brightspace stemmen voor de sr-verkiezingen. Met de verkiezing kies je de leden van de centrale studentenraad (sr) en de facultaire studentenraden (fsr). De leden worden jaarlijks opnieuw gekozen. De sr overlegt elke maand met het college van bestuur (cvb) en mag advies geven over onder meer onderwijs, organisatie, bestuur en de financiële ondersteuning van studenten.

Op een aantal onderwerpen heeft de sr instemmingsrecht. Dat betekent dat plannen daarover alleen mogen doorgaan als de sr ermee instemt. Ook heeft de sr initiatiefrecht: leden kunnen zelf ideeën aandragen. Het raadslidmaatschap is een fulltime functie. Naast de centrale studentenraad heeft elke faculteit een eigen facultaire studentenraad, die zich bezighoudt met facultaire zaken.

Dit jaar hebben zich drie partijen verkiesbaar gesteld voor de centrale studentenraad: Lijst Bèta, Oras en Dé Partij. Die eerste twee doen al lange tijd mee, Dé Partij vorig jaar voor het eerst. De studentenraad trekt gezamenlijk op gedurende het collegejaar, maar elke partij heeft een eigen profiel en eigen speerpunten. Dus heb je door weloverwogen een keuze te maken voor een partij, of zelfs voor een individuele kandidaat, invloed op samenstelling van de raad en daarmee op het beleid van de universiteit.

  • Meer lezen? In dit eerdere artikel beantwoordden we zeven vragen over de studentenraad en de verkiezingen.

Wat is volgens jullie de manier om sociale veiligheid te vergroten op de TU?

Dé Partij: “Tenenkrommende verhalen over hoe sommige TU-medewerkers zich verhouden tegenover studenten bevestigen dat het probleem breder is dan alleen medewerkers. Het is een mensenprobleem, dus je zult het echt bij mensen moeten oplossen. Wanneer iemand niet wil veranderen, mag je best stellen dat zo iemand niet meer bij de TU Delft van vandaag past. Je moet iedereen echter wel de kans geven om zich te verbeteren.”

Oras: “Wij willen goed kijken naar momenten waarop er sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Bijvoorbeeld tijdens je bachelor- en masterthesis of promotietraject. We zijn blij dat het veranderplan zich niet alleen richt op medewerkers. We vinden het ook belangrijk dat de TU kijkt naar oplossingen die binnen de studentengemeenschap al werken.”

Lijst Bèta: “We hebben een lijst met acht speerpunten opgesteld voor het college van bestuur. We pleiten onder andere voor transparantie, sancties, concrete acties, dialoog en representatieve, diverse adviesgroepen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat alle communicatie tweetalig is en toegankelijk voor alle studenten. Hiervoor werken we nu aan een pagina over de studentenraad op Brightspace.”

Foto: Thijs van Reeuwijk

Hoe kun je de sociale veiligheid binnen de studentengemeenschap vergroten?

Oras: “De TU kiest er nu vaak voor om te straffen als het fout gaat bij verenigingen, maar zij hebben juist behoefte aan hulp. Wij willen dat bestaande initiatieven ondersteund worden. Gebruik het momentum om sociale veiligheid op elk niveau en in elke kring bespreekbaar te maken. Bijvoorbeeld tijdens ontvangstmomenten van eerstejaars zoals de OWee en kennismakingstijd.

Lijst Bèta: “Door bewustwording, denk aan consent– en bystander-trainingen. En de beschikbaarheid van goed opgeleide vertrouwenspersonen. Sociale veiligheid stond al op onze radar voordat het rapport van de onderwijsinspectie uitkwam. Wij zijn ervan overtuigd dat als de inspectie een onderzoek zou zijn gestart naar de sociale veiligheid onder studenten, ook daar zorgelijke conclusies naar voren zouden zijn komen.”

Dé Partij: “Het belangrijkste is continue aandacht. Binnen de studentengemeenschap lopen er vele initiatieven en programma’s om dit probleem te bestrijden. In dat opzicht liggen wij wellicht voor op de TU als organisatie.”

Foto: Thijs van Reeuwijk

Vice-rector magnificus Rob Mudde maakte onlangs bekend dit najaar te stoppen. De sr heeft maandelijks overleg met hem en is betrokken bij de benoemingsprocedure van zijn opvolger. Waar kijken jullie naar bij een opvolger?

Lijst Bèta: “We hebben geen behoefte aan een klassieke bestuurder, praatjes vullen geen gaatjes. Wij willen iemand die het onderwijs en de studenten echt waardeert en betrokken en oprecht is. Iemand met wie je op informele en formele wijze een prettig gesprek kan voeren. Iemand met wie je het oneens kan zijn over inhoud, maar alsnog gezamenlijk door een deur kan.”

Dé Partij: “We hopen op iemand met hart voor het studentenleven en met wie je bij wijze van spreken een pintje kan drinken bij de faculteitsbar. Van ons hoeft het geen Delftenaar, decaan of hoogleraar te zijn, wellicht liever niet op dit moment. Wij willen gewoon een goede bestuurder, dat zou het enige criterium van waarde moeten zijn.”

Oras: “Naast een sterke inhoudelijke betrokkenheid bij onderwijs willen we dat een opvolger ook affiniteit heeft met het studentenleven en studentenorganisaties. We zagen bij Rob oprechte betrokkenheid bij het studentenleven. Hij stond altijd voor informeel contact en was vaak aanwezig bij studentenevenementen. Dit zien we graag terug bij de opvolger.”

Foto: Thijs van Reeuwijk

Welke plannen uit jullie partijprogramma hebben jullie het afgelopen jaar waargemaakt?

Dé Partij: “Het terugbrengen van het broodje bal op het menu, maar nog belangrijker: het vergroten van de transparantie van de studentenraad. Zwart op wit stond bijvoorbeeld dat er niet negatief mocht worden gesproken over de andere partijen. Dit hebben we meteen afgeschaft. Ook publiceren we nu de data en notulen van de openbare vergaderingen. En we maakten inzichtelijk dat er zonder studenteninspraak 1,2 miljoen euro – bedoeld voor sociale activiteiten voor studenten – werd geïnvesteerd in een mediteerhut op X.”

Oras: “We hebben ervoor gezorgd dat er brede erkenning is  gekomen voor de unieke Delftse studentencultuur in de Strategische Agenda (2024-2030) van de TU. Ook kregen we het onderwerp ‘gedeelde huisvesting’ op de politieke agenda. Daarnaast hebben we ervoor gezorgd dat er vanaf 2024 jaarlijks weer 35 duizend euro beschikbaar is voor studentenorganisaties voor welzijnsgerelateerde activiteiten.”

Lijst Bèta: “De Sustainability Task Forces, overleggen over duurzaamheid op de faculteiten. Trainingen van Gelijkspel (workshop over omgangsnormen rondom seks, red.) tijdens ieder eerstejaarsweekend. Diversity & Inclusion-teams op iedere faculteit. Transparantie over samenwerkingen. En we hebben ervoor gezorgd dat Student Onbeperkt, het platform voor TU-studenten met een functiebeperking, al tijdens het ontwerpproces meedenkt over de toegankelijkheid van nieuwe gebouwen.

  • Klik hier voor het partijprogramma van De Partij
  • Klik hier voor het partijprogramma en de visie van Oras
  • Klik hier voor het partijprogramma en de visie van Lijst Bèta
Foto © Sam Rentmeester . 20231019  .
Delta Profielfoto

Kim Bakker

Marjolein van der Veldt

Marjolein van der Veldt

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.