Opinie

Nieuwe ‘strategie’ voor IO wazig en besluiteloos

Voor de zomer stuurde de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) vertrouwelijk alvast haar nieuwe ‘research strategy’ rond aan medewerkers. Docent Bob van Vliet maakt zich zorgen over een gebrek aan visie.


De faculteit Industrieel Ontwerpen pakt rondom de intreerede van onze nieuwe decaan Ena Voûte uit met een open dag en symposium onder de noemer “Design For Our Future”. Achter de schermen hoort daar ook een nieuwe research strategy bij. Medewerkers kregen dat stuk voor de zomer alvast opgestuurd. Ik bleef na het lezen ervan vooral met een hoop vragen zitten en maak me zorgen over het ontbreken van een heldere visie en het gebrek aan concrete plannen.


Laten we het houten taalgebruik en steenkolen-Engels (“on the one hand side”) even negeren. Laten we voor de vriendelijkheid ook vergeten dat het op een universiteit gebruikelijk is je claims met bronvermelding te onderbouwen (na pagina’s ronkende statements over de staat van de maatschappij staat er uitgerekend bij een suf statistiekje de enige verwijzing in het stuk). Laten we niet eens verwachten dat zinnen logisch coherent zijn (moet “we collaborate […] by generating insights” niet “we generate insights by collaborating” zijn?) en in plaats daarvan vragen wat nu de kern van deze nieuwe strategie is.


Dat doel luidt als volgt: “IDE wants to position itself as a leading educational and design research institute.” Wacht even. Hoeven we het niet daadwerkelijk te zijn? Is het voldoende om ons zo te positioneren?! Dit is marketing zonder inhoud.


Dan over hoe we dat doel gaan bereiken: “We work on the convergence of people, technology and business. We continue to build knowledge in these 3 areas. At the same time we expand our practice of doing design and the methodologies that support us in this practice.” Ben ik het, of zegt dit niets komma nul over wat er nu precies gaat gebeuren? Dat zijn nogal brede categorieën, ‘people’, ‘technology’ en ‘business’. En in welke richting gaan we onze praktijk precies uitbreiden? Dit is wollig op het betekenisloze af.


Ook worden er vier onderzoeksgebieden gepresenteerd, maar het blijft onduidelijk wat het nu betekent dat de “focus” van de faculteit op deze onderwerpen zal liggen. Gaat er aandacht, energie of geld naar deze gebieden dat eerst anders ingezet werd? Elders is te lezen dat “changing our organisation” expliciet niet aan de orde is. Wat dan wel? Door geen conclusies aan de beschreven onderzoeksgebieden te verbinden, worden het weinig meer dan een met de nodige buzzwords aangeklede samenvatting van wat er toch al ongeveer gebeurde op IO.


Mij lijkt het dat je een strategie schrijft om richting te geven aan het werk van de mensen in je organisatie. Daarvoor moet zo’n stuk handelingsperspectief bieden, je moet concreet maken wat je nu precies bereiken wil – zo ondubbelzinnig en toetsbaar mogelijk beschreven – en daarbij hoe beschikbare middelen daartoe ingezet gaan worden. Het formuleren van een strategie is het nemen van dit soort beslissingen, en het helder uiteenzetten daarvan. Deze research strategy doet geen van beide.


Wel wordt er nog een kritische noot gekraakt. Het begint op IO namelijk op te vallen hoe veel moeite studenten zelfs bij hun Bachelor eindproject nog hebben met, nou ja, ontwerpen. En voor het begeleiden van dat project heeft de faculteit op haar beurt dan weer moeite om onder haar staf genoeg echte ontwerpers te vinden. Je zou verwachten dat kennis van het ontwerpen zelf een onbetwiste en prominente plek zou innemen op de onderzoeksagenda van een faculteit met die term in haar naam. Zeker als daar zorgen over zijn. Maar waar vinden we die? Letterlijk in een voetnoot! En wederom ontbreekt een concreet plan.


Misschien moet iemand daar eens een strategie voor schrijven.


Bob van Vliet is freelance ontwerper en docent op IO

Columnist Bob van Vliet

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

B.vanVliet@tudelft.nl

Comments are closed.