Opinie

Nieuwe mogelijkheden voor de slimme Delftenaar.

In Delft zijn er studenten die zich vervelen. Studenten die niet genoeg hebben aan hun studie. Die een tweede studie doen of zich ontwikkelen buiten de studieboeken.

De TU wil de excellenten onder hen een extra studielast aanbieden.

De TU Delft wil een nieuwe mogelijkheid creëren voor studenten die uitblinken door hun hoge motivatie en excellente studieprestaties en die zich verder willen ontwikkelen op studiegebied.

In navolging van een aantal andere universiteiten wil het college van bestuur Honours tracks (HT) invoeren. Een aantal faculteiten is al langer bezig met het nadenken over HT en zien deze ontwikkeling dan ook met enthousiasme tegemoet.

Overigens verstaat men in het buitenland onder Honours tracks vaak het met zeer goede cijfers en binnen een bepaalde tijd afsluiten van het studietraject. Maar op Nederlandse universiteiten heeft de term HT een andere betekenis. Op de Universiteit van Nijmegen betreft het bijvoorbeeld een verzwaring van het bachelors programma. Als student kun je daar in avondstudie extra vakken volgen.

In Delft is de opzet weer anders. Een HT is een verzwaring van het masters programma. Aan het begin stel je een programma en planning op van minstens 21 studiepunten. Het programma moet inhoudelijk passen binnen de masters, of zich binnen een aanpalend vakgebied bevinden. Selectie om toegang te krijgen tot een HT zal, zoals het er nu uitziet, plaatsvinden op basis van cijfers. Gedacht wordt aan een minimaal gemiddeld cijfer aan het einde van de bachelors van een 7,5. Hoeveel procent van de studenten hierbij in aanmerking komt voor een HT is niet duidelijk. Slechts TNW wist te vertellen dat in het verleden ongeveer veertien procent van de studenten een cijfer boven de 7,5 heeft behaald. Een HT is dan ook alleen bedoeld voor de beste studenten. Ook vanuit staf en bestuur van de TU zijn diverse streefpercentages te horen – tussen de vijf en twintig procent. Om enig inzicht te krijgen in de werking van de HT zal volgend studiejaar een proef van start gaan die twee jaar zal duren.

Kritische vragen

De studentenraad (SR) van de TU plaatst een aantal kritische vragen bij de invoering van HT. De raad vindt het op de eerste plaats belangrijk dat er buitengewoon veel aandacht en middelen naar het ‘reguliere’ onderwijs gaan. Honours tracks mogen niet onevenredig veel geld bij het ‘normale’ onderwijs weghalen en een te grote claim op de tijd van professoren leggen. Het aantal studenten die een HT wil volgen zal daarom beperkt moeten zijn. Daarnaast zou overigens een grote interesse en aanmelding voor HT vraagtekens plaatsen bij de zwaarte van het curriculum van de masters. Een streefpercentage geven is moeilijk. Wat zijn de beste studenten? Is dat een, vijf of tien procent? De percentages die door staf en bestuur van de TU zijn genoemd, zijn dan ook moeilijk op argumenten terug te voeren.

Op de tweede plaats wijst de studentenraad erop dat studenten die een HT gaan doen net zolang over hun masters kunnen doen als ze willen, net als andere studenten. Als een HT student tweeënhalf jaar over zijn master-plus-HT doet, betekent dat feitelijk geen verzwaring van het programma, maar een verlenging.

Op de derde plaats stellen we vraagtekens bij de selectieprocedure. Wij zien studenten liever geselecteerd worden via een sollicitatieprocedure dan door slechts naar cijfers te kijken. Cijfers zeggen lang niet alles, en motivatie is essentieel voor het goed volbrengen van een HT. Misschien heeft een student zijn bachelors niet cum laude behaald, maar naast zijn ingenieursopleiding een tweede studie gevolgd of een bestuur gedaan. Deze ongetwijfeld gemotiveerde mensen zouden nu afvallen door te lage cijfers.

De studentenraad staat positief tegenover het idee van HT. De raad vindt dat studenten hun capaciteiten tot een maximum moeten kunnen benutten en dat de TU daar de mogelijkheden voor moet bieden. De naamgeving kan nogal verwarrend werken. Heb je als HT student nu een extra programma gevolgd en in welk stadium van je studie? Of heb je goede cijfers gehaald tijdens je studie? Heb je extra onderwijs genoten binnen je eigen vakgebied of heb je de Chinese cultuur bestudeerd?

Al met al zal veel afhangen van de evaluatie van de proefneming. Tot die tijd is een tweede studie, bestuurswerk of assistentschap een goede optie om je als Delfse ingenieur te blijven onderscheiden.

Hans van Velthoven is voorzitter van de commissie onderwijs en onderzoek van de studentenraad

De TU wil de excellenten onder hen een extra studielast aanbieden.

De TU Delft wil een nieuwe mogelijkheid creëren voor studenten die uitblinken door hun hoge motivatie en excellente studieprestaties en die zich verder willen ontwikkelen op studiegebied.

In navolging van een aantal andere universiteiten wil het college van bestuur Honours tracks (HT) invoeren. Een aantal faculteiten is al langer bezig met het nadenken over HT en zien deze ontwikkeling dan ook met enthousiasme tegemoet.

Overigens verstaat men in het buitenland onder Honours tracks vaak het met zeer goede cijfers en binnen een bepaalde tijd afsluiten van het studietraject. Maar op Nederlandse universiteiten heeft de term HT een andere betekenis. Op de Universiteit van Nijmegen betreft het bijvoorbeeld een verzwaring van het bachelors programma. Als student kun je daar in avondstudie extra vakken volgen.

In Delft is de opzet weer anders. Een HT is een verzwaring van het masters programma. Aan het begin stel je een programma en planning op van minstens 21 studiepunten. Het programma moet inhoudelijk passen binnen de masters, of zich binnen een aanpalend vakgebied bevinden. Selectie om toegang te krijgen tot een HT zal, zoals het er nu uitziet, plaatsvinden op basis van cijfers. Gedacht wordt aan een minimaal gemiddeld cijfer aan het einde van de bachelors van een 7,5. Hoeveel procent van de studenten hierbij in aanmerking komt voor een HT is niet duidelijk. Slechts TNW wist te vertellen dat in het verleden ongeveer veertien procent van de studenten een cijfer boven de 7,5 heeft behaald. Een HT is dan ook alleen bedoeld voor de beste studenten. Ook vanuit staf en bestuur van de TU zijn diverse streefpercentages te horen – tussen de vijf en twintig procent. Om enig inzicht te krijgen in de werking van de HT zal volgend studiejaar een proef van start gaan die twee jaar zal duren.

Kritische vragen

De studentenraad (SR) van de TU plaatst een aantal kritische vragen bij de invoering van HT. De raad vindt het op de eerste plaats belangrijk dat er buitengewoon veel aandacht en middelen naar het ‘reguliere’ onderwijs gaan. Honours tracks mogen niet onevenredig veel geld bij het ‘normale’ onderwijs weghalen en een te grote claim op de tijd van professoren leggen. Het aantal studenten die een HT wil volgen zal daarom beperkt moeten zijn. Daarnaast zou overigens een grote interesse en aanmelding voor HT vraagtekens plaatsen bij de zwaarte van het curriculum van de masters. Een streefpercentage geven is moeilijk. Wat zijn de beste studenten? Is dat een, vijf of tien procent? De percentages die door staf en bestuur van de TU zijn genoemd, zijn dan ook moeilijk op argumenten terug te voeren.

Op de tweede plaats wijst de studentenraad erop dat studenten die een HT gaan doen net zolang over hun masters kunnen doen als ze willen, net als andere studenten. Als een HT student tweeënhalf jaar over zijn master-plus-HT doet, betekent dat feitelijk geen verzwaring van het programma, maar een verlenging.

Op de derde plaats stellen we vraagtekens bij de selectieprocedure. Wij zien studenten liever geselecteerd worden via een sollicitatieprocedure dan door slechts naar cijfers te kijken. Cijfers zeggen lang niet alles, en motivatie is essentieel voor het goed volbrengen van een HT. Misschien heeft een student zijn bachelors niet cum laude behaald, maar naast zijn ingenieursopleiding een tweede studie gevolgd of een bestuur gedaan. Deze ongetwijfeld gemotiveerde mensen zouden nu afvallen door te lage cijfers.

De studentenraad staat positief tegenover het idee van HT. De raad vindt dat studenten hun capaciteiten tot een maximum moeten kunnen benutten en dat de TU daar de mogelijkheden voor moet bieden. De naamgeving kan nogal verwarrend werken. Heb je als HT student nu een extra programma gevolgd en in welk stadium van je studie? Of heb je goede cijfers gehaald tijdens je studie? Heb je extra onderwijs genoten binnen je eigen vakgebied of heb je de Chinese cultuur bestudeerd?

Al met al zal veel afhangen van de evaluatie van de proefneming. Tot die tijd is een tweede studie, bestuurswerk of assistentschap een goede optie om je als Delfse ingenieur te blijven onderscheiden.

Hans van Velthoven is voorzitter van de commissie onderwijs en onderzoek van de studentenraad

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.