Campus

‘Mijn partij heeft ervoor geijverd promovendi een goede plek te geven in de ondernemingsraad’

Op 3 en 4 oktober zijn de ondernemingsraadverkiezingen. Op welke partijen kun je stemmen? Delta spreekt vier fractievoorzitters. Deel 3: Maaike Swarte van Democratisch Beleid.

Maaike Swarte: "Het voordeel van de grootste fractie zijn is dat we in veel commissies onze punten kunnen inbrengen." (Foto: Bas Koppe)

Maaike Swarte zit sinds 2011 namens Democratisch Beleid in de ondernemingsraad (or). Tijdens haar werk aan de Universiteit Utrecht deed ze al medezeggenschapservaring op in de Universiteitsraad.

Waarom wilde je bij de TU weer in de ondernemingsraad?
“Om de organisatie te leren kennen, want ik werkte pas kort aan de TU Delft. Als lid van de Universiteitsraad in Utrecht heb ik gemerkt dat dat een goede manier is.”

Maar de ondernemingsraad is er toch niet alleen om de organisatie te leren kennen?
“Nee, het is ook een manier om je netwerk uit te breiden. Ik begon als afdelingssecretaris bij TNW, bij Quantum Nanoscience. Dan ben je gericht op slechts één faculteit. En als or-lid heb je invloed op zaken die spelen op de hele universiteit. Je blik wordt daardoor veel wijder.”

Hoe bevalt het werk in de or?
“Soms voel je je een papegaai, wanneer je hetzelfde standpunt voor de zoveelste keer verkondigt. Wanneer je structureel hetzelfde signaal afgeeft, kun je zeker veel bereiken als or. Zo hebben we het tenure track-beleid aangescherpt tot het academic career track-beleid. Bij de tenure track was er meer competitie en moest je de beste zijn van je afdeling. Nu wordt er meer naar de persoon gekeken en krijgen ze eerder een vaste aanstelling. En mijn partij, Democratisch Beleid, heeft ervoor geijverd de promovendi een goede plek te geven in de or.”

Democratisch Beleid is nu de grootste fractie van de or. Welke voordelen heeft dat?
“We zitten in veel commissies waar we onze punten kunnen inbrengen. Verder zijn we ook heel divers. We hebben mensen met veel verschillende achtergronden en functies.”

Soms voel je je een papegaai, wanneer je hetzelfde standpunt voor de zoveelste keer verkondigt’

Na de verkiezingen zit iedereen op persoonlijke titel in de or. Wat is dan het nut van een fractie?
“Het is fijn om informeel over dingen te kunnen praten, zeker als je net in de ondernemingsraad zit. Op die manier kunnen we samen nadenken over hoe we ons punt overbrengen aan het cvb of hoe we ons strategisch kunnen opstellen om ons doel te bereiken.
Om nieuwe leden wegwijs te maken hebben we een mentorsysteem, waarin een nieuweling wordt gekoppeld aan een oude rot.”

Krijg je feedback van je collega’s?
“Soms wel, door mensen die het met me eens zijn, of juist niet. Die willen weten waarom we dan ergens mee hebben ingestemd.
Hybride werken is daar een voorbeeld van. Dan is er een hoogleraar die zegt ‘ik wil niet dat mijn promovendi thuis werken’. Die is dan verbaasd dat ik daar als afdelingssecretaris mee heb ingestemd. Ik vind het prettig om de achtergronden en standpunten van het cvb terug te koppelen naar mijn collega’s.”

Hoe zorgt de or ervoor dat zijn standpunt duidelijk overkomt bij het cvb?
“Aan het begin van de zittingsperiode hebben we een tweedaagse training in gesprekstechnieken en uitleg van de Wet op Ondernemingsraden. Voorafgaand aan een vergadering met het cvb hebben we altijd een vergadering met de or waarin we alles kunnen bespreken.”

  • Dit is de derde aflevering van een serie waarin Delta de voorzitters van de vier fracties die meedoen aan de verkiezingen spreekt over het werk van de ondernemingsraad.
  • Delta sprak ook met Ronald Kuil, Winke Kloosterman en Rebekka van der Grift.
  • Meer weten over het werk van de or? In onderstaande video heeft de or zijn taken kort op een rijtje gezet.

Nieuwsredacteur Bas Koppe

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

p.a.s.koppe@tudelft.nl

Comments are closed.