Opinie

I am the greatest is geen missie

Enige weken geleden kregen we van het college van bestuur een ‘Herijking van de Strategie TU Delft’. Daarbij lijkt de oorspronkelijke ‘missie’ helaas te zijn ingeruild voor een wel zeer platvloerse doelstelling, vindt Jaap Klooster van de ondernemingsraad.

/strong>

In de nieuwste nota van het college van bestuur (cvb) wordt onomwonden gesteld: ‘De missie is verder aangescherpt door de uitspraak dat de TU Delft wil behoren tot de beste vijf technische universiteiten in de wereld’.

Dit citaat verbijsterde mij; bij het woord ‘missie’ stelde ik me toch iets anders voor. Nederlandse woordenboeken hielpen me niet verder; de bedrijfskundige uitbreiding van het woord was daarin nog niet doorgedrongen. De Merriam Webster op het internet bracht wel een omschrijving. Een nogal ingewikkelde volzin sprak daar (vrij vertaald) over ‘een voortdurende taak of verantwoordelijkheid die men onderneemt’. De voorbeeldzin die men gaf was echter volstrekt helder: ‘His mission was to serve humanity‘.

In mijn eigen woorden: een missie is iets wat je in de samenleving (voor die samenleving) wilt bewerkstelligen.

De oorspronkelijke nota van het college uit 1994 (‘Naar een nieuw engagement’) sprak daar ook over: ‘De TU Delft zal functioneren als een internationaal toonaangevende technische universiteit, zowel op het gebied van onderwijs, als op het gebied van onderzoek. Zij engageert zich aan de belangrijkste maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke problemen en uitdagingen. Zij draagt bij aan de oplossingen hiervan en wenst daarop ook te worden aangesproken’.

De toenmalige Universiteitsraad ging hier gaarne mee akkoord, maar vond de verdere uitwerking nog wat eng technisch. De Universiteitsraad voegde daarom aan de nota een eigen verklaring toe, waarin onder andere wordt gesteld:

‘De techniek is dienend, brengt oplossingen voort en opent perspectieven’.

‘Een duurzame aarde, van water, van bodem, van flora en fauna, van de mens en de sporen van zijn beschaving, is de opgave’.

Dit is andere taal dan een Mohammed Ali-achtig ‘I am the greatest‘.

In het citaat waarmee ik begon is dan ook geen sprake van een aanscherpen van een missie, maar van het verruilen van een missie voor een platvloerse doelstelling. Een doelstelling die alleen maar op jezelf is gericht, zelfbevrediging derhalve.

Verbijsterend is ook dat de raad van toezicht dit zonder een enkele aanmerking te maken laat passeren. Van een dergelijke raad zou je toch enige maatschappelijke inbreng mogen verwachten.

De groepsraad (alias college van decanen) sputterde wat meer tegen, maar erg overtuigend is zijn verweer, dat het ‘maatschappelijk belang’ ook een rol hoort te spelen, niet.

Er is nog hoop.

Vorige week woensdag was er een discussie met ondermeer ondernemingsraad en studentenraad, waarin de voorzitter van het cvb steeds meer afstand nam van de ‘aanscherping’. Het was eigenlijk geen missie gaf hij toe, meer een doelstelling; daarna zelfs nietmeer dan een metafoor om ons kwaliteitsstreven mee te verwoorden. Misschien kan de heer de Voogd de moed opbrengen om deze ‘bijstelling’ ook voor een breder publiek te etaleren. Dan kunnen we als TU weer een echte discussie krijgen over onze missie en de daarvan afgeleide doelstellingen. Een goede TU is een inspirerende missie waard.

, lid van de ondernemingsraad van de TU Delft

Enige weken geleden kregen we van het college van bestuur een ‘Herijking van de Strategie TU Delft’. Daarbij lijkt de oorspronkelijke ‘missie’ helaas te zijn ingeruild voor een wel zeer platvloerse doelstelling, vindt Jaap Klooster van de ondernemingsraad.

In de nieuwste nota van het college van bestuur (cvb) wordt onomwonden gesteld: ‘De missie is verder aangescherpt door de uitspraak dat de TU Delft wil behoren tot de beste vijf technische universiteiten in de wereld’.

Dit citaat verbijsterde mij; bij het woord ‘missie’ stelde ik me toch iets anders voor. Nederlandse woordenboeken hielpen me niet verder; de bedrijfskundige uitbreiding van het woord was daarin nog niet doorgedrongen. De Merriam Webster op het internet bracht wel een omschrijving. Een nogal ingewikkelde volzin sprak daar (vrij vertaald) over ‘een voortdurende taak of verantwoordelijkheid die men onderneemt’. De voorbeeldzin die men gaf was echter volstrekt helder: ‘His mission was to serve humanity‘.

In mijn eigen woorden: een missie is iets wat je in de samenleving (voor die samenleving) wilt bewerkstelligen.

De oorspronkelijke nota van het college uit 1994 (‘Naar een nieuw engagement’) sprak daar ook over: ‘De TU Delft zal functioneren als een internationaal toonaangevende technische universiteit, zowel op het gebied van onderwijs, als op het gebied van onderzoek. Zij engageert zich aan de belangrijkste maatschappelijke en technisch-wetenschappelijke problemen en uitdagingen. Zij draagt bij aan de oplossingen hiervan en wenst daarop ook te worden aangesproken’.

De toenmalige Universiteitsraad ging hier gaarne mee akkoord, maar vond de verdere uitwerking nog wat eng technisch. De Universiteitsraad voegde daarom aan de nota een eigen verklaring toe, waarin onder andere wordt gesteld:

‘De techniek is dienend, brengt oplossingen voort en opent perspectieven’.

‘Een duurzame aarde, van water, van bodem, van flora en fauna, van de mens en de sporen van zijn beschaving, is de opgave’.

Dit is andere taal dan een Mohammed Ali-achtig ‘I am the greatest‘.

In het citaat waarmee ik begon is dan ook geen sprake van een aanscherpen van een missie, maar van het verruilen van een missie voor een platvloerse doelstelling. Een doelstelling die alleen maar op jezelf is gericht, zelfbevrediging derhalve.

Verbijsterend is ook dat de raad van toezicht dit zonder een enkele aanmerking te maken laat passeren. Van een dergelijke raad zou je toch enige maatschappelijke inbreng mogen verwachten.

De groepsraad (alias college van decanen) sputterde wat meer tegen, maar erg overtuigend is zijn verweer, dat het ‘maatschappelijk belang’ ook een rol hoort te spelen, niet.

Er is nog hoop.

Vorige week woensdag was er een discussie met ondermeer ondernemingsraad en studentenraad, waarin de voorzitter van het cvb steeds meer afstand nam van de ‘aanscherping’. Het was eigenlijk geen missie gaf hij toe, meer een doelstelling; daarna zelfs nietmeer dan een metafoor om ons kwaliteitsstreven mee te verwoorden. Misschien kan de heer de Voogd de moed opbrengen om deze ‘bijstelling’ ook voor een breder publiek te etaleren. Dan kunnen we als TU weer een echte discussie krijgen over onze missie en de daarvan afgeleide doelstellingen. Een goede TU is een inspirerende missie waard.

, lid van de ondernemingsraad van de TU Delft

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.