Campus

‘Huisvesters, bouw meer gemeen schappelijke studenten woningen’

Studentenorganisaties roepen huisvesters opnieuw op om huisvesting met een gezamenlijke ruimte te bouwen nu uit onderzoek van Delta blijkt dat studenten het liefst samenwonen.

Een recent opgeleverd gebouw op het Pauwmolenterrein bevat wel studentenwoningen, maar geen gemeenschappelijke huisvesting. (Foto: Justyna Botor)

Het is al jaren een discussie onder studenten, studentenorganisaties, gemeenten en huisvesters: willen studenten zelfstandig wonen in studio’s met een eigen voorzieningen of wonen ze liever in huis met andere studenten, waarbij ze ook keuken, douche en andere voorzieningen delen? Volgens de gemeente Delft willen studenten het liefst zelfstandig wonen, terwijl een gezamenlijk onderzoek van de politieke partij Stip, studentenraadpartij Oras en bewonersorganisatie WijWonen het tegendeel concludeert.

Reden voor Delta om een eigen onafhankelijke enquête uit te zetten. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat 62 procent van de reeds uitwondende bachelor- en schakelstudenten van de TU Delft de voorkeur geeft aan samenwonen met huisgenoten.

Ama Boahene, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is blij dat er een onafhankelijk onderzoek is uitgevoerd. “Het is goed om zo zwart op wit te zien dat samenwonen voor zoveel studenten de ideale woonvorm is”, zegt ze. Ze herkent het beeld dat het onderzoek schetst, net als partijen als SHS Wonen en bewonersorganisatie WijWonen. “We horen vaak van huurders dat ze het fijn vinden om huisgenoten te hebben waarmee ze samen kunnen eten en andere gezellige dingen doen”, zegt Floor Straver van WijWonen. Joost van Iersel, voorzitter van SHS Wonen: “Zeker tijdens de coronacrisis, die met al dat online onderwijs voor sommige studenten heeft geleid tot isolatie, zijn huisgenoten ontzettend belangrijk geworden.”

De woonbehoefte van studenten staat haaks op het bouwbeleid

Huurpunten en huursubsidie
De woonbehoefte van Delftse studenten staat haaks op het bouwbeleid van de afgelopen jaren. Van de 4676 wooneenheden die er de afgelopen tien jaar in Delft zijn bijgebouwd, bestaat meer dan de helft uit zelfstandige wooneenheden zoals studio’s. Ook studentenhuisvester Duwo, die in Delft duizenden woningen heeft, bouwde er de afgelopen jaren vooral studio’s bij. Vestigingsdirecteur Delft Hans Pluim van Duwo legt uit dat dit twee oorzaken heeft. “De eisen aan nieuwbouw zijn, zeker gezien de duurzaamheidsopgave die Nederland heeft, ontzettend hoog. Door het huurpuntensysteem zijn we ook nog eens gebonden aan een maximale huurprijs voor onzelfstandige studentenkamers. Omdat de duurzaamheidseisen niet terugkomen in het huurpuntensysteem is het haast onmogelijk om nieuwbouw van onzelfstandige huisvesting terug te verdienen. Tel daarbij op dat bewoners voor een zelfstandige woning huursubsidie kunnen aanvragen. Daardoor kunnen we zelfstandige studio’s voor een hogere prijs verhuren dan onzelfstandige studentenkamers.”

Pluim roept – net als andere studentenhuisvesters in Nederland – op om ook huursubsidie toe te kennen aan onzelfstandige huisvesting. “Op die manier kunnen studentenhuisvesters makkelijker extra gemeenschappelijke woningen bouwen.” Ook de LSVb is voorstander van deze oplossing. “We lobbyen hier al jaren voor”, zegt Boahene.

SHS bouwt wel gemeenschappelijk
In Delft is er één ontwikkelaar die er de afgelopen jaren wél in is geslaagd om hoofdzakelijk gemeenschappelijke huisvesting neer te zetten: SHS Delft. De stichting transformeert leegstaande panden tot tijdelijke en onzelfstandige woningen. Van Iersel: “Als stichting bouwen we niet om geld te verdienen, maar puur om studenten een goede kamer te geven. Daarom vertellen we de investeerders die met ons in zee willen gaan duidelijk dat ze een maatschappelijk doel moeten hebben.”

De Delftse wethouder Wonen Karin Schrederhof heeft een andere oplossing voor ogen om huisvesters ertoe te bewegen meer gemeenschappelijke woningen te bouwen: objectsubsidie. Bij objectsubsidie krijgt een huisvester subsidie om een gebouw neer te zetten op voorwaarde dat de huurprijs onder een bepaald niveau blijft liggen. Ook Pluim van Duwo denkt dat objectsubsidie een uitkomst kan bieden. “Het heeft voor ons hetzelfde effect als huursubsidie.”

Studio mét gemeenschappelijke ruimte
Duwo heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een nieuwe woonvorm: studio’s met een gemeenschappelijke ruimte. Studenten hebben op die manier een gemeenschappelijke ruimte en Duwo kan alsnog panden bouwen die onder huursubsidie vallen. In Wageningen en Amsterdam bouwde de studentenhuisvester al zulke complexen. Volgens Pluim is het ook mogelijk zulke woningen in Delft neer te zetten. “Dat kan niet voor onze bouwprojecten die al in gang zijn gezet, maar wel voor bouwprojecten die nog moeten beginnen.”

SHS-voorzitter Van Iersel juicht het concept toe, al plaatst hij één kanttekening. “De gemeenschappelijke ruimte moet dan wel een keuken hebben, zodat je er ook naartoe gaat op momenten dat je niet door hebt dat je behoefte hebt aan sociaal contact.”

  • Deze productie is tot stand gekomen met financiële ondersteuning van het Mediafonds Delft.
Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.