Opinie

Feodale regeling nevenwerkzaamheden

Het bericht in Delta nr. 28 – een TU-personeelslid die in zijn eigen tijd nevenwerkzaamheden verricht zonder vergunning van zijn werkgever kan een disciplinaire straf of salariskorting tegemoet zien, aldus een concept-regeling van het college van bestuur – wekt mijn intense verbazing.

br />
Ooit is mij verzocht voorzitter te worden van de Vereniging van flateigenaren Mozartstraat 13-75 te Leiden, een functie die ik, onbezoldigd en in mijn eigen tijd, drie jaar lang heb vervuld. Nooit heb ik ook maar vermoed dat ik daartoe de toestemming van mijn werkgever behoefde. Altijd heb ik gedacht over mijn, niet door mijn werkgever betaalde, eigen tijd, vrij te kunnen beschikken zolang ,,het aanzien van mijn ambt” daardoor niet werd geschaad.

De nu voorgestelde regelgeving lijkt in strijd met alle sinds de Middeleeuwen ontwikkelde arbeidsrechtelijke normen en waarden. Immers het stond de horige niet vrij zijn arbeid zelfstandig, al dan niet tegen betaling, aan te bieden aan derden; zijn feodale heer beschikte rechtens over de inzet van die arbeid. Anderzijds stond het de feodale heer niet vrij zijn horige te ontslaan.

In de geconcipieerde regelgeving worden aan de werkgever feodale rechten verleend zonder dat de bijbehorende feodale plichten worden opgelegd. Het lijkt mij ook hoogst ongeloofwaardig dat enig modern werkgever die aan een werknemer slechts een parttime functie en dus ook maar een gedeeltelijk salaris bieden kan, ooit het recht zou claimen die werknemer te mogen beletten het voor het levensonderhoud van hemzelf en zijn gezin benodigde aanvullende inkomen, in de hem resterende werktijd elders te verdienen.

Is de redactie van Delta er zeker van dat zij zich goed geïnformeerd heeft?

Kees Versluis

Het bericht in Delta nr. 28 – een TU-personeelslid die in zijn eigen tijd nevenwerkzaamheden verricht zonder vergunning van zijn werkgever kan een disciplinaire straf of salariskorting tegemoet zien, aldus een concept-regeling van het college van bestuur – wekt mijn intense verbazing.

Ooit is mij verzocht voorzitter te worden van de Vereniging van flateigenaren Mozartstraat 13-75 te Leiden, een functie die ik, onbezoldigd en in mijn eigen tijd, drie jaar lang heb vervuld. Nooit heb ik ook maar vermoed dat ik daartoe de toestemming van mijn werkgever behoefde. Altijd heb ik gedacht over mijn, niet door mijn werkgever betaalde, eigen tijd, vrij te kunnen beschikken zolang ,,het aanzien van mijn ambt” daardoor niet werd geschaad.

De nu voorgestelde regelgeving lijkt in strijd met alle sinds de Middeleeuwen ontwikkelde arbeidsrechtelijke normen en waarden. Immers het stond de horige niet vrij zijn arbeid zelfstandig, al dan niet tegen betaling, aan te bieden aan derden; zijn feodale heer beschikte rechtens over de inzet van die arbeid. Anderzijds stond het de feodale heer niet vrij zijn horige te ontslaan.

In de geconcipieerde regelgeving worden aan de werkgever feodale rechten verleend zonder dat de bijbehorende feodale plichten worden opgelegd. Het lijkt mij ook hoogst ongeloofwaardig dat enig modern werkgever die aan een werknemer slechts een parttime functie en dus ook maar een gedeeltelijk salaris bieden kan, ooit het recht zou claimen die werknemer te mogen beletten het voor het levensonderhoud van hemzelf en zijn gezin benodigde aanvullende inkomen, in de hem resterende werktijd elders te verdienen.

Is de redactie van Delta er zeker van dat zij zich goed geïnformeerd heeft?

Kees Versluis

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.