Buiten de campus
Schade

Erfgoedsectie Bouwkunde op de bres voor Delftse woningen

Bescherm de zogenoemde Diagoonwoningen van voormalig architect en Delfts hoogleraar Herman Hertzberger in Delft. Die unieke oproep doet de sectie Heritage and Architecture van de faculteit Bouwkunde in een brief aan de gemeente.

(Foto: Robert von der Nahmer)

In de brief spreken hoogleraar Wessel de Jonge en sectieleider Wido Quist hun zorgen uit over de Diagoonwoningen van architect en Delfts emeritus-hoogleraar Herman Hertzberger aan de Gebbenlaan. Als de gemeente deze niet met voorrang een monumentenstatus verleent, kan het nog wel vier jaar duren voordat ze daarvoor in aanmerking komen. De Jonge en Quist zijn bang dat dat te laat is en dat in de tussentijd eventuele nieuwe eigenaren schade toebrengen aan het ontwerp.

Ze constateren namelijk dat één van de acht – van oudsher slecht geïsoleerde – huizen uit 1970-1971 onlangs van het gas af is gegaan ‘met grote gevolgen voor de karakteristieke woning’. ‘Renovatie brengt inderdaad onvermijdelijk ingrijpende wijzigingen met zich mee, eens te meer als er geen gemeentelijke instrumenten worden ingezet om dit in goede banen te leiden. De huizen zijn kwetsbaar voor onzorgvuldige ingrepen en de kans is zeer reëel dat sluipenderwijs de woningen in de komende jaren onherstelbaar aangetast worden’, schrijven ze.

(Foto: Jan Bartelmans)
Eerdere verzoeken

De sectie Heritage and Architecture sluit zich met dit pleidooi aan bij eerdere verzoeken van Erfgoedvereniging Heemschut om de Diagoonwoningen versneld een monumentenstatus te geven. De laatste, herhaalde, aanvraag daartoe was in oktober 2023. De gemeente heeft op dat verzoek nog niet inhoudelijk gereageerd.

[Update 28-2 11:00 uur]

In een reactie op vragen van Delta laat de gemeente weten ‘het bijzondere karakter’ van de woningen te erkennen. “Daarom zijn ze in het bestemmingsplan al beschermd als cultuurhistorisch waardevol.”

Delft bevestigt het herhaalde verzoek van Heemschut om ze aan te wijzen als gemeentelijk monument en meldt ook dat er in november 2023 een gesprek is geweest, waarin ze heeft aangekondigd de vereniging begin 2024 te zullen informeren. “De gemeente werkt aan de voorbereiding van de behandeling van dit verzoek.”

Volgens de woordvoerder wil de gemeente nu de mening van de bewoners van de Diagoonwoningen horen. “Daarom gaan we graag in gesprek met de bewoners, die inmiddels een brief hebben ontvangen waarin de gemeente aankondigt hen uit te nodigen voor dit gesprek.” Navraag leert dat die brief op 28 februari inderdaad is binnengekomen.

Hertzberger

Volgens Quist is het voor het eerst dat zijn sectie zich via een brief aan een gemeente of een ander overheidsorgaan heeft uitgesproken. ‘Vanwege de Delftse context en de relatie tussen de woningen en Herman Hertzberger als emeritus-hoogleraar aan de TU Delft vinden wij het belangrijk om dit nu wel te doen’, mailt hij.

Wat maakt de Diagoonwoningen zo bijzonder?

Volgens Wido Quist zijn de huizen uitzonderlijk omdat zij ‘als de meest structuralistische woningen gelden die tot op heden gebouwd zijn én die nog steeds functioneren’. Daar komt bij dat ze zijn ontworpen door Herman Hertzberger, één van de bekendste vertegenwoordigers van het structuralisme, aldus Quist.

De woningen waren volgens hem al beroemd toen ze gebouwd werden. Dat kwam door het experimentele karakter. De huizen zijn in Quists ogen uniek en ze weerspiegelen volgens hem duidelijk de tijdgeest van de late jaren zestig en de vroege jaren zeventig.

Ontwerpstudio

De Diagoonwoningen zullen in het vierde kwartaal van dit academische jaar onderwerp zijn van een master-ontwerpstudio bij Bouwkunde. “Hierin zullen we ons specifiek richten op de ruimtelijke kwaliteit van het interieur in relatie tot het exterieur en de aanpasbaarheid hiervan met het oog op verduurzaming”, vertelt Quist.

  • De Diagoonwoningen kijken uit op de Duwo-studentenflat aan de Van Hasseltlaan. Daar staat een langdurige verbouwing op stapel waar omwonenden en studenten niet naar uitkijken.
Hoofdredacteur Saskia Bonger

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

s.m.bonger@tudelft.nl

Comments are closed.