Buiten de campus
Van Hasseltlaan

Bewoners bezorgd om bouwplan: ‘Vier generaties studenten wonen in bouwput’

Studenten die aan de Van Hasseltlaan wonen zijn niet tevreden over de gang van zaken rondom nieuwbouwplannen van huisvester Duwo. Hun grootste pijnpunten? Gebrekkige communicatie en de bouwduur. “Duwo neemt ons niet serieus.”

(Foto: Delta)

Al langer is bekend dat studentenhuisvester Duwo aan de Van Hasseltlaan honderden extra woningen wil neerzetten. De bontgekleurde flatgebouwen worden deels gerenoveerd. Andere delen gaan tegen de grond om er honderden nieuwbouwwoningen voor in de plaats te zetten. Studenten zijn blij dat Delft hiermee extra studentenwoningen krijgt, maar maken zich zorgen om de manier waarop dit gebeurt, blijkt uit een rondgang van Delta.

Naast studenten kunnen er straks starters en jongeren tot 27 jaar wonen. De vraag hoeveel wooneenheden voor elke doelgroep zijn gereserveerd, kon een Duwo-woordvoerder niet beantwoorden. Evenals achttien andere vragen die Delta aan Duwo stelde over onder andere bouwduur, verhuisopties en woonvormen. Het enige wat de woordvoerder wil loslaten is dat “ongeveer 400 nieuwe woningen voor studenten zijn bedoeld.”

Weinig informatie

En bij die onduidelijkheid zit precies de pijn voor veel huidige bewoners. “Duwo houdt alles vaag”, zegt Ayush, die al zo’n vijf jaar aan de Van Hasseltlaan woont. Hij bezocht eind november een door Duwo georganiseerde bewonersavond en heeft sindsdien niets meer over de plannen vernomen. “Zelfs op die avond was de informatie summier”, zegt hij. “Zo gaf Duwo geen duidelijke tijdlijn over wat wanneer wordt gebouwd. Daardoor weten we totaal niet waar we aan toe zijn.”

Ayush maakt zich zorgen over waar hij straks zelf komt te wonen én over de vraag hoe hij wordt gecompenseerd voor bijvoorbeeld de kosten van het leggen van een nieuwe vloer. Duwo heeft ook niet geantwoord op een vraag van Delta over welke verhuisvergoeding bewoners ontvangen.

Ook bewoonster Maria, die nu tweeënhalf jaar aan de Van Hasseltlaan huurt, vraagt zich af waar ze straks terechtkomt. Zij woont momenteel met één huisgenoot. Een ideale woonvorm vindt ze. Ze heeft voldoende rust om zich heen zonder helemaal alleen te wonen. “Maar precies mijn woonvorm – dus twee bewoners die een eigen kamer hebben en overige faciliteiten delen – verdwijnt straks. Bij de enige optie mét huisgenoten woon je meteen met zeven anderen.” Eeuwig zonde, vindt ze. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor andere studenten die net als zij niet alleen, maar wel rustig willen wonen. “Zeven huisgenoten is echt te veel. Zeker als je in je master- of PhD-fase zit.”

Hoewel het door Duwo ingehuurde architectenbureau eind vorig jaar een maquette van het nieuwe wooncomplex heeft gepresenteerd, zegt Duwo-woordvoerder Frans Pieter de Jong dat hij weinig over de bouwplannen kwijt kan omdat het project zich nog ‘in de schetsfase’ bevindt. Op een bewonersavond is wel duidelijk geworden dat er straks appartementen, studio’s, studettes en Sting-woningen read-more-closed komen. De huisvester publiceerde in 2021 een nieuwsbericht over de plannen. Daaruit blijkt dat de huidige 718 studentenwoningen worden omgevormd tot zo’n 1197 wooneenheden. 654 eenheden worden gerenoveerd en er komen 543 nieuwe woningen. In hoeverre deze cijfers nog actueel zijn, kon Duwo niet zeggen.

Als alles volgens plan verloopt, beginnen de bouwwerkzaamheden in 2025. Duwo wil die werkzaamheden gefaseerd aanpakken: het wooncomplex wordt gebouw voor gebouw opgeleverd zodat er zo min mogelijk studentenwoningen tijdelijk verdwijnen. Hierdoor wordt de bouwtermijn uitgesmeerd over een periode van acht tot tien jaar.

Ook dat baart de huidige bewoners zorgen. Maria. “Als iemand aan het boren is, kan momenteel heel het gebouw meegenieten. Wanneer Duwo straks jarenlang aan het slopen, renoveren en bouwen is heeft iedereen aan de Van Hasseltlaan daar last van. Hoe moet je dan nog thuis studeren?”

Vier generaties tussen het bouwlawaai

Huurdersorganisatie WijWonen deelt die zorgen, vertellen bestuurders Sten van Vliet en Silan Cicek. Zij wijzen erop dat de meeste studenten een wooncarrière van 2 tot 4 jaar hebben. “Dat betekent dat vier generaties studenten straks in een bouwput wonen”, zegt Van Vliet. Daarnaast had WijWonen liever gezien dat het percentage onzelfstandige woningen hoger lag. read-more-closed

WijWonen volgt de bouwplannen op de voet. “Juist omdat veel studenten hier maar kort wonen, is het belangrijk om te fungeren als één continue stem namens deze groep”, zegt bestuurder Cicek. Op basis van reacties van zowel WijWonen als omwonenden van de Van Hasseltlaan heeft Duwo een deel van het bouwplan aangepast. In plaats van een losstaand zeslaags parkeergebouw, komt er parkeergelegenheid in de onderste anderhalve laag van één van de woongebouwen. “We zijn blij dat Duwo hiernaar heeft geluisterd”, zegt van Vliet.

WijWonen houdt daarnaast contact met buurtbewoners. Deze laatste groep uitte eerder zijn ongenoegen wegens de lange bouwperiode en het gebrek aan participatie dat zij ervaren. Bewoners en omwonenden zijn het niet met elkaar eens over de hoeveelheid woningen die er moeten komen. Zo ziet WijWonen het liefst dat er zo veel mogelijk studentenwoningen bij komen, terwijl omwonenden liever 200 in plaats van 543 extra woningen zien verschijnen. Aan die laatste wens geeft Duwo tot nu toe geen gehoor.

Niet iedereen zit in zak en as om de acht- tot tienjarige bouwperiode. Zo is de ventilatie in de woning van Maarten volgens hem al jaren ondermaats. Hij vindt het daarom “hoog tijd dat deze koekblikken van de straat worden geveegd.” Maarten: “Als dat acht tot tien jaar moet duren, dan is dat maar zo.”

Hoewel Maria, Maarten en Ayush niet goed weten wat hen te wachten staat, is er nog geen nieuwe informatieavond gepland. Ayush en Maria hebben zich aangemeld voor een mailinglijst die is bedoeld voor omwonenden in plaats van studenten. Ayush: “Dat we niet meer als aparte groep worden geïnformeerd, toont dat Duwo ons totaal niet serieus neemt.”

  • De volledige namen van de personen in dit artikel zijn bij de redactie bekend.

Hoewel Duwo de meeste vragen van Delta niet kon beantwoorden, heeft het wel een reactie gestuurd over de communicatie met de huidige bewoners van de Van Hasseltlaan: “De bewoners hebben we gesproken in de eerste bewonersbijeenkomst, waarvoor we ze via een mail uitgenodigd hebben. Hierin is het project aangekondigd en is ook in grote lijnen uitgelegd wat de herontwikkeling zal betekenen voor de studenten die op dat moment nog een kamer bij ons huren. Alle beschikbare informatie is te vinden op de websites voor omwonenden en bewoners: duwo.nl/vanhasseltlaan en duwo.nl/actualiteiten/renovatie-van-hasseltlaan.”

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.