Opinie

[Column] Smartboard

Eindelijk mochten docenten in februari weer volop fysiek lesgeven. Dat betekende ook dat Monique van der Veens worsteling met het smartboard weer begon.

Monique van der Veen: “Als je je zorgen maakt over polarisatie, dan is uitgaan van ‘Ik ben het probleem’ een goede optie.” (Foto Sam Rentmeester)

Dap Hartmann schreef al eerder dat het smartboard te klein is. En bij de faculteit CiTG hebben ze besloten om bij het uitrollen van de smartboards hun krijtborden te behouden. Helaas geef ik mijn colleges in de nieuwe zalen van TNW Zuid. Size matters: de docent heeft de didactische opgave om overzicht te bieden. De ‘quad’-optie (waarbij vier verschillende bladen van het smartboard tegelijk in kwadranten worden geprojecteerd) biedt tot op zekere hoogte soelaas. Vooral docenten wiskunde gebruiken deze optie. Maar de totale geprojecteerde oppervlakte is nog altijd kleiner dan die van het vroegere krijtbord. En in kleinere collegezalen is deze optie niet eens beschikbaar. Sommige docenten, die voorheen de ene na de andere vergelijking opschreven, zijn dan ook begonnen met slides te tonen waar alle formules opstaan. Weg is het didactische middel dat het schrijven op het bord mooi synchroon loopt met de snelheid waarmee studenten informatie kunnen verwerken.

Maar ik vind dat ik pas mag klagen over het smartboard als ik eerst de mogelijkheden heb geëxploreerd. Volgens Teaching Support TU Delft heeft het Smartboard namelijk veel voordelen. Zo kun je verschillende multimediakanalen tegelijkertijd tonen. Vol goede moed heb ik vier verschillende applicaties tegelijk laten zien. Het systeem sloeg op tilt, het kon de input van te veel verschillende devices niet aan. Ik zou nu kunnen schrijven op de slides tijdens het college. Dat houdt wel in dat ik mijn slides op het smartboard moet uploaden in het krappe kwartiertje dat de zaal beschikbaar is voorafgaand aan het college, en dan mag er niets misgaan. Bovendien bleken de tekentools voor Powerpoint in het Smartboard bagger te zijn.

‘Waarom zijn basisschooldocenten wel blij met het smartboard?’

De coronapandemie was, qua tonen van lesmateriaal, een verademing. Eindelijk kon ik doen wat ik wilde: een infinite canvas gebruiken waarin ik naar believen kan in- en uitzoomen, om details en overzicht achtereenvolgens te kunnen tonen. Hierin integreerde ik mijn slides, een mindmap, en schreef ik wiskundige uitwerkingen uit tijdens het college. Dit lukt niet op het smartboard. Op mijn tablet ging het heel intuïtief met de app Explain Everything. Dit vonden mijn studenten en ik een succes.

Op basisscholen lijken de leerkrachten wel blij te zijn met het smartboard. Hoe kan dat? Het smartboard is de computer van de docent in het eigen klaslokaal: geen gedoe met telkens documenten uploaden op een andere computer. Er zijn speciale smartboard-programma’s voor de basisschool waar de docenten enthousiast over zijn. Bovendien voegt een basisschooldocent vaak nog een whiteboard toe, en gebruikt deze de muren van het klaslokaal om permanent een overzicht van de hele leerstof weer te geven.  

Zelf geef ik nu fysiek les zoals ik online al deed: ik stream mijn tablet waarop ik schrijf staand voor de collegezaal. Om meer te kunnen gesticuleren tijdens het lesgeven, zou ik ook graag kunnen schrijven in dezelfde app op het Smartboard.  Helaas herkent het smartboard de pen niet.

Al de voorbeelden die ik hier geef van effectief lesgeven (krijtbord, basisschool, tablet) bieden de mogelijkheid om overzicht over de stof te geven. Het smartboard is hier alleen niet toe in staat. Mogelijkerwijs zou het smartboard het beter kunnen doen met software ontwikkeld voor en door universitaire docenten. Maar tot die tijd blijven grote krijtborden onontbeerlijk in elke collegezaal. En niet enkel in die van CiTG.

Monique van der Veen is universitair hoofddocent aan de faculteit Technische Natuurwetenschappen, afdeling chemical engineering. Lees hier over het werk van haar onderzoeksteam en volg haar op Twitter: @MAvanderVeen

Monique van der Veen / Columnist

Schrijver Opinie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

opinie.delta@tudelft.nl

Comments are closed.