Delta brengt dit nieuwe studiejaar weer een paar wijzigingen in de formule aan. Enige daarvan zijn al in dit nummer zichtbaar: Lodewijk Dimpel, met zijn commentaar op de actualiteit, is naar de achterpagina verhuisd.

De Koornbeurs start op vrijdag 26 augustus een nieuwe disco. Behalve de Underground, die elke zaterdag wordt gehouden, organiseert de vereniging voortaan elke vrijdagavond de zogenoemde Triangle.

De gemeente Delft en de verenigde woningbouwcorporaties zijn van plan ongeveer tweehonderd woningen kamersgewijs te verhuren aan studenten. Deze intentie is uitgesproken in het overleg over het volkshuisvestingsplan van de gemeente Delft.

De prostituees die hadden meegewerkt, waren wel uitgenodigd. Maar ze kwamen vorige week dinsdag niet. Alleen familieleden en medestudenten waren naar het afstudeerpraatje van studenten bouwke Robert Brinksma en Marc Verkade gekomen.

Ik drink met Barbara een pilsje in café De Klok. Het gesprek gaat over kunstmatige intelligentie, wat voor Barbara, die haar computerkennis voornamelijk ontleent aan desperate worstelingen met Wordperfect 1.0

,,Van een verzameling creatieve clusters moet de TU een creatief bedrijf worden.”(Uit: uitnodiging van het college van bestuur voor een symposium over arbeidsverzuim.)