Opinie

Cao

Naar aanleiding van de vastgelopen cao-onderhandelingen heeft de vakbond CMHF de volgende open brief geschreven aan collegevoorzitter De Voogd.

Zoals u weet is de cao-universiteiten op 1 januari 1999 verlopen. Wat de nieuwe cao betreft heeft de VSNU waar u deel van uitmaakt tot eind februari 1999 gewacht alvorens men een bedroevend bod deed voor een nieuwe cao.

Zoals u bekend is, lopen uw personeelsleden qua salariëring ver achter bij hun collega’s in de marktsector (vast salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden). Om de TU-medewerkers te motiveren is het verstandig om hen niet verder te laten achterlopen bij de marktsector. Het tweede bod van de VSNU is volgens ons nog steeds volstrekt onvoldoende. Het bod behelst een salarisverhoging van drie procent per 1 oktober 1999. Dit betekent over 1999 een salarisverhoging van 0,75 procent, wat ver achter blijft bij de verwachte inflatie. Daarom is ook dit bod voor de CMHF-Delft onaanvaardbaar. Wij willen u er op wijzen dat de onrust ook onder de middelbare en hogere functionarissen toeneemt.

Bovendien is de koppeling tussen een hoger salaris en een mogelijke verandering van de rechtspositie, zoals de VSNU die voorstelt, voor ons vooralsnog niet bespreekbaar (zie ook de adviezen van de ROP). Wij onderschrijven ten volle de aanvankelijke voorstellen van de bonden voor een salarisverhoging van minstens 4,5 procent per 1 januari 1999 en met een looptijd van één jaar. De universiteit is nog steeds geen spectaculaire werkgever.

Wij zouden het op prijs stellen, als u ons uw visie zou willen geven en ons zou willen mededelen of u ook van mening bent dat de voorstellen van de VSNU volstrekt onvoldoende zijn.

Namens de CMHF-Delft,
S.E.Angad-Gaur (voorzitter)

Zoals u weet is de cao-universiteiten op 1 januari 1999 verlopen. Wat de nieuwe cao betreft heeft de VSNU waar u deel van uitmaakt tot eind februari 1999 gewacht alvorens men een bedroevend bod deed voor een nieuwe cao.

Zoals u bekend is, lopen uw personeelsleden qua salariëring ver achter bij hun collega’s in de marktsector (vast salaris plus secundaire arbeidsvoorwaarden). Om de TU-medewerkers te motiveren is het verstandig om hen niet verder te laten achterlopen bij de marktsector. Het tweede bod van de VSNU is volgens ons nog steeds volstrekt onvoldoende. Het bod behelst een salarisverhoging van drie procent per 1 oktober 1999. Dit betekent over 1999 een salarisverhoging van 0,75 procent, wat ver achter blijft bij de verwachte inflatie. Daarom is ook dit bod voor de CMHF-Delft onaanvaardbaar. Wij willen u er op wijzen dat de onrust ook onder de middelbare en hogere functionarissen toeneemt.

Bovendien is de koppeling tussen een hoger salaris en een mogelijke verandering van de rechtspositie, zoals de VSNU die voorstelt, voor ons vooralsnog niet bespreekbaar (zie ook de adviezen van de ROP). Wij onderschrijven ten volle de aanvankelijke voorstellen van de bonden voor een salarisverhoging van minstens 4,5 procent per 1 januari 1999 en met een looptijd van één jaar. De universiteit is nog steeds geen spectaculaire werkgever.

Wij zouden het op prijs stellen, als u ons uw visie zou willen geven en ons zou willen mededelen of u ook van mening bent dat de voorstellen van de VSNU volstrekt onvoldoende zijn.

Namens de CMHF-Delft,
S.E.Angad-Gaur (voorzitter)

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.