Opinie

Brieven

Vreemdelingenhaat Lsvb?Een korte reactie op een ingezonden brief van Frans van Velden uit Delta nr. 38 van 12 december, waarin hij de Lsvb beschuldigt van vreemdelingenhaat.

In zijn brief gaf hij aan dat de Lsvb het groeiend aantal buitenlandse studenten niet mag noemen als medeoorzaak van de oplopende kamernood onder studenten. Het is volslagen nonsens te ontkennen dat een groeiend aantal studenten, mede veroorzaakt door een groei in het aantal buitenlandse studenten, de druk op de kamermarkt vergroot. Deze zaken moet je gewoon mogen blijven benoemen. (Net als overigens de andere factoren, als een stagnerende doorstroom en een daling in het particuliere aanbod.)

De Lsvb maakt in de oplossingen die zij aandraagt echter beslist geen onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse studenten. Wij pleiten niet voor minder (buitenlandse) studenten, maar voor méér studentenkamers. Het afgelopen jaar hebben we weer een harde strijd gevoerd voor de invoering van huursubsidie voor studentenkamers, zodat de corporaties ook in deze vorm van wonen weer rendabel kunnen investeren. Dit lijkt nu na jaren getouwtrek eindelijk tot stand te komen. Dit is slechts een van de vele manieren waarop wij aan het probleem werken. De grenzen sluiten voor buitenlandse studenten hoort hier overduidelijk niet bij. Van Veldens’ beschuldiging van ondoordachte vreemdelingenhaat raakt dan ook kant nog wal.

Douwe Dirk van der Zweep,

bestuurslid Landelijke Studenten Vakbond,

Douwe@lsvb.nl . .

Goede financiele informatie?? ammeHoela!

Directeur Financiën Maarten van der Vorst beweert in Delta 38 (Voorlichtingspagina) dat we tegenwoordig regelmatig financiële rapportage krijgen en dat we daardoor beter en sneller bij kunnen sturen.

Weet die meneer dan helemaal niet hoeveel kritiek er op onderdeelniveau is op de abominabele rapportage van Baan? Al drie jaar krijgen we geen duidelijke overzichten van onze budgetten en uitgaven meer.

Vóór Baan kon je in de loop van het jaar je uitgaven en verplichtingen bijhouden en wist je hoeveel je nog te besteden had.

Ondanks alle pogingen van onze financiële administratie om meer begrijpelijke overzichten te maken (dit jaar al de derde uitvoering), is het voor een eenvoudig technicus nog steeds niet mogelijk om hier de gewenste informatie uit te halen.

Ing. R.M. Grootenhuis ,

stafmedewerker reactorbedrijf

Interfacultair Reactor Instituut

Vreemdelingenhaat Lsvb?

Een korte reactie op een ingezonden brief van Frans van Velden uit Delta nr. 38 van 12 december, waarin hij de Lsvb beschuldigt van vreemdelingenhaat. In zijn brief gaf hij aan dat de Lsvb het groeiend aantal buitenlandse studenten niet mag noemen als medeoorzaak van de oplopende kamernood onder studenten. Het is volslagen nonsens te ontkennen dat een groeiend aantal studenten, mede veroorzaakt door een groei in het aantal buitenlandse studenten, de druk op de kamermarkt vergroot. Deze zaken moet je gewoon mogen blijven benoemen. (Net als overigens de andere factoren, als een stagnerende doorstroom en een daling in het particuliere aanbod.)

De Lsvb maakt in de oplossingen die zij aandraagt echter beslist geen onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse studenten. Wij pleiten niet voor minder (buitenlandse) studenten, maar voor méér studentenkamers. Het afgelopen jaar hebben we weer een harde strijd gevoerd voor de invoering van huursubsidie voor studentenkamers, zodat de corporaties ook in deze vorm van wonen weer rendabel kunnen investeren. Dit lijkt nu na jaren getouwtrek eindelijk tot stand te komen. Dit is slechts een van de vele manieren waarop wij aan het probleem werken. De grenzen sluiten voor buitenlandse studenten hoort hier overduidelijk niet bij. Van Veldens’ beschuldiging van ondoordachte vreemdelingenhaat raakt dan ook kant nog wal.

Douwe Dirk van der Zweep,

bestuurslid Landelijke Studenten Vakbond,

Douwe@lsvb.nl . .

Goede financiele informatie?? ammeHoela!

Directeur Financiën Maarten van der Vorst beweert in Delta 38 (Voorlichtingspagina) dat we tegenwoordig regelmatig financiële rapportage krijgen en dat we daardoor beter en sneller bij kunnen sturen.

Weet die meneer dan helemaal niet hoeveel kritiek er op onderdeelniveau is op de abominabele rapportage van Baan? Al drie jaar krijgen we geen duidelijke overzichten van onze budgetten en uitgaven meer.

Vóór Baan kon je in de loop van het jaar je uitgaven en verplichtingen bijhouden en wist je hoeveel je nog te besteden had.

Ondanks alle pogingen van onze financiële administratie om meer begrijpelijke overzichten te maken (dit jaar al de derde uitvoering), is het voor een eenvoudig technicus nog steeds niet mogelijk om hier de gewenste informatie uit te halen.

Ing. R.M. Grootenhuis ,

stafmedewerker reactorbedrijf

Interfacultair Reactor Instituut

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.