Opinie

[Brief] ‘Met alleen technische skills kom je er niet’

De master wetenschapscommunicatie van de TU Delft staat op de tocht. Alumni zijn bezorgd. Twee van hen, Bram Peerlings en Sander van Welsem, bundelden hun reacties.

De alumni van wetenschapscommunicatie zijn het erover eens dat het nodig is om verder te kijken dan het eigen vakgebied. (Foto: Pxhere)

Op dinsdag 1 november vroeg Delta of de opleiding Communication Design for Innovation (CDI), voorheen bekend als wetenschapscommunicatie, nog toekomst heeft aan de TU Delft. Als betrokken alumni hopen we van wel. De opleiding sluit namelijk perfect aan bij de visie van de universiteit, het recente advies aan minister Dijkgraaf en kan als geen ander bijdragen aan het dichten van de groeiende kloof tussen wetenschap en maatschappij. Dat vinden niet alleen wijzelf, maar blijkt ook uit steunbetuigingen van ruim zestig alumni die we in oktober aanboden aan het college van bestuur.

Impact voor een betere samenleving
“Wetenschap en innovatie worden pas echt relevant als ze aansluiten bij de maatschappij”, stelt alumnus Daan Vos in een van die steunbetuigingen. Precies wat de TU Delft volgens het strategische kader Impact voor een betere samenleving nastreeft.

De visie van de universiteit, die het opleiden van ‘nieuwe generaties maatschappelijk verantwoordelijke ingenieurs’ en het verleggen van de ‘grenzen van de technische wetenschappen’ noemt, is CDI ook op het lijf geschreven. Alumnus Kees Custers stelt dat innovaties in zijn werkveld afhankelijk zijn ‘van ingenieurs die verder kunnen kijken dan de technische vraagstukken’. Leon Baas, die werkt in de nucleaire energiesector, zegt: “Omdat deze sector politiek en sociaal zo breed is, terwijl het tegelijkertijd diepgaand wetenschappelijk is, is de CDI-achtergrond voor mij extreem belangrijk”. Julia van Liemt, communicatieadviseur op duurzaamheids- en klimaatonderwerpen, herkent dat. “Het is fijn om door mijn ‘technische’ master de inhoudelijke kant van duurzaamheid te snappen, maar serieuze impact maken en het verhaal echt in de maatschappij laten landen, had ik nooit kunnen doen zonder CDI”.

Volwaardig onderdeel wetenschappelijke praktijk
Door naar minister Dijkgraaf. Een dag voor het bericht in Delta ontving hij aanbevelingen voor kennisinstellingen op het gebied van wetenschapscommunicatie. Eén daarvan pleit voor meer ‘samenspraak tussen wetenschappers, communicatiedeskundigen en maatschappelijke stakeholders’. De aanstaande CDI-sluiting gaat, ook in de woorden van Delta, dus regelrecht “tegen de trend in”.

‘We moeten kloven verkleinen, niet vergroten’

Veel alumni werken in een functie waarbij maatschappelijke dialoog van belang is. De ervaring van Sophie Smits, beleidsmedewerker mijnbouwvergunningverlening voor aardwarmte bij de rijksoverheid, illustreert dat perfect: “Dat ik als reservoirgeoloog met een opleiding in wetenschapscommunicatie kan meepraten over de technische en geologische aspecten van een vergunningaanvraag, en deze ook kan vertalen voor omwonenden op een informatiebijeenkomst, leidt ertoe dat ik mensen en techniek dichter bij elkaar kan brengen. Het gaat niet enkel om hóé iets werkt, maar ook waaróm iets is zoals het is, wat we met die techniek kunnen en wat het maatschappelijk nut ervan is. Naar mijn mening is CDI de brug tussen deze twee kanten van ingenieur-zijn.

Verbinding maken met maatschappij
De belangrijkste reden waarom CDI een nieuwe plek verdient is echter de noodzaak om mensen en groepen te verbinden. Jessie van Hattum: “We moeten kloven verkleinen, niet vergroten, en wetenschap dichter bij de maatschappij brengen. Bij CDI leer je hoe dat moet”.

Dewi Wesselman, werkzaam als duurzaamheidscoördinator, denkt dat CDI ‘alleen maar relevanter wordt in een wereld met klimaatverandering, razendsnelle technologische ontwikkelingen, crisissen en vele verschillende informatiebronnen’. Robbert van Leeuwen verwoordt het nog wat scherper: “Er is een overduidelijke nood aan CDI-achtergronden als we ooit uit de klimaat-, stikstof-, energie-, mest- en grondstoffencrises willen komen”.

‘We moedigen andere Delftse faculteiten aan hun deuren te openen’

Voor Lisanne Baak, planoloog bij gemeente Schiedam, heeft CDI geholpen om met ‘mensen met een andere achtergrond samen te werken en tot nieuwe en innovatieve ideeën te komen’. De opleiding heeft Laurien Albeda ‘vooral het interdisciplinaire denken en werken gebracht, verder kijken dan je eigen vakgebied’. Marlien Sneller reflecteert: “Ik ben het belang in gaan zien van het menselijke – en dus ook sociale – aspect van álles wat je wilt bereiken”. Samengevat door Lize Dirrix: “Alleen met technische skills kom je er niet.”

Dus: faculteit gezocht!
Een opleiding zonder dak boven haar hoofd komt er echter ook niet. Daarom roepen we gezamenlijk op om de unieke aanpak van CDI niet verloren te laten gaan en moedigen we andere Delftse faculteiten aan hun deuren te openen. In de woorden van alumnus Thijs Elzer: “Zo kan de samenleving blijven profiteren van professionals die maatschappelijke behoeften en technische oplossingen met elkaar kunnen verbinden in de moeilijke uitdagingen waar we als Nederland, Europa en wereld voor staan.”

Bram Peerlings en Sander van Welsem studeerden in 2019 af in communication design for innovation, respectievelijk in combinatie met masteropleidingen in aerospace engineering en strategic product design. In hun huidige banen is het openstaan voor andere perspectieven, het vinden van gezamenlijke belangen en samenwerken in multidisciplinaire teams van groot belang. De basis daarvoor vormde zich bij CDI.

Opinion / Our platform is open to well written and well argued opinion articles written by students and employees of TU Delft. The maximum word count is 700. Email us at delta@tudelft.nl.

Schrijver Opinie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

opinie.delta@tudelft.nl

Comments are closed.