Opinie

5 x 8 + 4 x 10 + 2 x 19 = 37

Er ligt een nieuw voorstel voor de uniforme indeling van het studiejaar. Maar de studentenraad is niet erg te spreken over de gang van zaken daaromheen.

Een uniforme jaarindeling: wat een mooi ideaal. Tweeënhalf jaar geleden is in de universiteitsraad het besluit genomen TU-breed het jaar op dezelfde manier in te vullen. De overwegingen waren duidelijk: nooit meer tentamens op de ene en colleges op de andere faculteit in dezelfde periode, grotere flexibiliteit én samen studeren, samen feesten. Het enige waar men het niet over eens kon worden, was de daadwerkelijke indeling.

Tal van deskundigen werden op het probleem gezet. Moesten het kwartalen worden? Of semesters? Trimesters? Quintalen? Ze kwamen er niet uit. Elk systeem heeft zo zijn voor- en nadelen – er is geen optimaal systeem. Er werd gekozen voor quintalen. Het college van bestuur besloot dat op 1 september 1999 alle faculteiten overgestapt moesten zijn naar het nieuwe systeem. Voldeden ze hier niet aan, dan zouden er sancties volgen.

We spreken de overlegvergadering van november. De deadline komt met rasse schreden dichterbij. Alle faculteiten, zelfs degene die de grootste weerstand hadden tegen vijf maal acht, zijn inmiddels klaar, of in ieder geval bezig, met het omvormen van het curriculum. Totdat de rector magnificus zich roert. In een vergadering van de groepsraad meldt hij dat het college van bestuur de invoering van het quintalen-systeem wil heroverwegen. Hij weet alle decanen ertoe te bewegen hierin mee te gaan, wat op zich al een prestatie van formaat is omdat een groot aantal van hen er totaal geen belang bij kan hebben.

Er zou een nieuwe commissie samengesteld worden die nog eens zou kijken, puur op onderwijskundige gronden, welk systeem het beste was. De belangrijkste criteria: de internationale situatie, minder schools onderwijs (lees: minder contacturen) en ‘meer tijd voor academische bezinning%. Bestuurlijke overwegingen, met name de uitvoerbaarheid van het plan binnen een bepaalde termijn, werden niet meegenomen in de overwegingen. Als de commissie niet eenduidig met een ‘beste systeem% naar buiten zou komen, zou het college zelf de keuze maken.

Twee leden van de studentenraad namen plaats in de commissie – op persoonlijke titel, want de Raad wilde zich niet via hun binden aan de uitslag van de commissie. Er werd gekeken naar een aantal onderwijskundige notities, de buitenlandse systemen, de onderwijsnota van de rector en naar het vorige besluit omtrent de uniforme jaarindeling.
Criteria


1 Illustratie : Gripp

Al snel werd duidelijk dat het moeilijk was elkaar te overtuigen en dat er op onderwijskundige basis geen beslissing genomen zou kunnen worden. De commissie probeerde desondanks criteria vast te stellen om verschillende systemen te kunnen toetsen. Het quintalenstelsel bleek al snel prima aan de meeste hiervan te voldoen. Het semestersysteem ook. En het kwartalensysteem ook. Conclusie: er is geen beste systeem, het college beslist zelf en gezien de huidige situatie liggen quintalen voor de hand.

Zo niet in Delft. Een gedeelte van de commissie meende, koste wat kost, met een systeem te moeten komen, hoe gekunsteld ook. Zo werd er per e-mail een matrixje verstuurd, dat ingevuld moest worden. Per criterium moesten punten aan de systemen toegekend worden, die daarna bediscussieerd zouden worden. Een tweede matrix vroeg om een score voor het systeem in het algemeen. Zo zou er een globaal beeld ontstaan wat een aanzet kon vormen voor de discussie. Tijdens de vergadering werden doodleuk de cijfers uit de tweede matrix opgeteld, dus zonder rekening te houden met de opgestelde criteria.

Waar maanden van discussie geen uitsluitsel over konden geven, kon één simpel sommetje wél de oplossing bieden. De uitslag: kwartalen 30 punten, quintalen 31 punten en de winnaar: semesters met zévénéndértíg punten!!! Geen dicussie meer mogelijk, de commissie is tot een besluit gekomen. Enkele leden van de commissie namen hier echter geen genoegen mee. Wat zal nu in het uiteindelijke rapport staan? Toch semesters? Quintalen? Of helemaal geen uitslag?

Dat het college van bestuur na twee jaar gaat twijfelen aan een beslissing is prima; het wil immers alleen het beste voor zijn universiteit. Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Dat het een commissie in het leven roept is volledig legitiem. Maar als blijkt dat deze commissie niet in staat is een eenduidige uitspraak te doen, moeten hier wel de nodige conclusies uit getrokken worden. Wij wensen het college dan ook veel wijsheid toe bij zijn beslissing.
De Studentenraad

Een uniforme jaarindeling: wat een mooi ideaal. Tweeënhalf jaar geleden is in de universiteitsraad het besluit genomen TU-breed het jaar op dezelfde manier in te vullen. De overwegingen waren duidelijk: nooit meer tentamens op de ene en colleges op de andere faculteit in dezelfde periode, grotere flexibiliteit én samen studeren, samen feesten. Het enige waar men het niet over eens kon worden, was de daadwerkelijke indeling.

Tal van deskundigen werden op het probleem gezet. Moesten het kwartalen worden? Of semesters? Trimesters? Quintalen? Ze kwamen er niet uit. Elk systeem heeft zo zijn voor- en nadelen – er is geen optimaal systeem. Er werd gekozen voor quintalen. Het college van bestuur besloot dat op 1 september 1999 alle faculteiten overgestapt moesten zijn naar het nieuwe systeem. Voldeden ze hier niet aan, dan zouden er sancties volgen.

We spreken de overlegvergadering van november. De deadline komt met rasse schreden dichterbij. Alle faculteiten, zelfs degene die de grootste weerstand hadden tegen vijf maal acht, zijn inmiddels klaar, of in ieder geval bezig, met het omvormen van het curriculum. Totdat de rector magnificus zich roert. In een vergadering van de groepsraad meldt hij dat het college van bestuur de invoering van het quintalen-systeem wil heroverwegen. Hij weet alle decanen ertoe te bewegen hierin mee te gaan, wat op zich al een prestatie van formaat is omdat een groot aantal van hen er totaal geen belang bij kan hebben.

Er zou een nieuwe commissie samengesteld worden die nog eens zou kijken, puur op onderwijskundige gronden, welk systeem het beste was. De belangrijkste criteria: de internationale situatie, minder schools onderwijs (lees: minder contacturen) en ‘meer tijd voor academische bezinning%. Bestuurlijke overwegingen, met name de uitvoerbaarheid van het plan binnen een bepaalde termijn, werden niet meegenomen in de overwegingen. Als de commissie niet eenduidig met een ‘beste systeem% naar buiten zou komen, zou het college zelf de keuze maken.

Twee leden van de studentenraad namen plaats in de commissie – op persoonlijke titel, want de Raad wilde zich niet via hun binden aan de uitslag van de commissie. Er werd gekeken naar een aantal onderwijskundige notities, de buitenlandse systemen, de onderwijsnota van de rector en naar het vorige besluit omtrent de uniforme jaarindeling.
Criteria


1 Illustratie : Gripp

Al snel werd duidelijk dat het moeilijk was elkaar te overtuigen en dat er op onderwijskundige basis geen beslissing genomen zou kunnen worden. De commissie probeerde desondanks criteria vast te stellen om verschillende systemen te kunnen toetsen. Het quintalenstelsel bleek al snel prima aan de meeste hiervan te voldoen. Het semestersysteem ook. En het kwartalensysteem ook. Conclusie: er is geen beste systeem, het college beslist zelf en gezien de huidige situatie liggen quintalen voor de hand.

Zo niet in Delft. Een gedeelte van de commissie meende, koste wat kost, met een systeem te moeten komen, hoe gekunsteld ook. Zo werd er per e-mail een matrixje verstuurd, dat ingevuld moest worden. Per criterium moesten punten aan de systemen toegekend worden, die daarna bediscussieerd zouden worden. Een tweede matrix vroeg om een score voor het systeem in het algemeen. Zo zou er een globaal beeld ontstaan wat een aanzet kon vormen voor de discussie. Tijdens de vergadering werden doodleuk de cijfers uit de tweede matrix opgeteld, dus zonder rekening te houden met de opgestelde criteria.

Waar maanden van discussie geen uitsluitsel over konden geven, kon één simpel sommetje wél de oplossing bieden. De uitslag: kwartalen 30 punten, quintalen 31 punten en de winnaar: semesters met zévénéndértíg punten!!! Geen dicussie meer mogelijk, de commissie is tot een besluit gekomen. Enkele leden van de commissie namen hier echter geen genoegen mee. Wat zal nu in het uiteindelijke rapport staan? Toch semesters? Quintalen? Of helemaal geen uitslag?

Dat het college van bestuur na twee jaar gaat twijfelen aan een beslissing is prima; het wil immers alleen het beste voor zijn universiteit. Voortschrijdend inzicht is een groot goed. Dat het een commissie in het leven roept is volledig legitiem. Maar als blijkt dat deze commissie niet in staat is een eenduidige uitspraak te doen, moeten hier wel de nodige conclusies uit getrokken worden. Wij wensen het college dan ook veel wijsheid toe bij zijn beslissing.
De Studentenraad

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.