Campus

3mE gaat verder als Mechanical Engineering

De faculteit 3mE gaat vanaf 1 januari 2024 Mechanical Engineering heten. De namen van bachelor- en masteropleidingen blijven ongewijzigd.

Maritieme techniek en materiaalkunde blijven voor de faculteit belangrijke disciplines, net als andere vakgebieden die nu niet in de naam voorkomen. (Foto: Justyna Botor)

Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen – zoals de faculteit voluit heet – is een behoorlijke mond vol. Vanaf begin volgend jaar zal die naam een stuk korter zijn. De faculteit gaat dan verder als Mechanical Engineering (ME). “We hebben om meerdere redenen voor deze naam gekozen”, vertelt faculteitssecretaris Chantal Brokerhof, die de naamswijziging leidt.

De huidige naam stamt uit 2011. De belangrijkste reden om na twaalf jaar te kiezen voor iets nieuws is volgens Brokerhof dat de huidige naam niet meer goed dekt wat de faculteit doet. “We hebben er nieuwe en razendsnel groeiende disciplines bij gekregen zoals biomedische techniek en robotica. In de huidige naam komen die niet goed tot uiting, terwijl ze wel worden gedekt onder Mechanical Engineering.” Die naam geldt voor zowel het Nederlands als het Engels. “De Nederlandse vertaling Werktuigbouwkunde dekt de activiteiten van onze faculteit niet goed genoeg”, licht Brokerhof die keuze toe. De namen van de drie bacheloropleidingen (Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Klinische Technologie) en van de masteropleidingen blijven ongewijzigd.

Momenteel onderzoekt de faculteit wat de impact is van de naamswijziging. Brokerhof: “We hebben bijvoorbeeld aan meerdere stafhoofden gevraagd wat er allemaal bij de wijziging komt kijken. Zo hebben ICT-medewerkers in kaart gebracht bij welke urls en interne systemen de naamswijziging moet worden doorgevoerd.” Andere zaken die bij de nieuwe naam komen kijken, zijn bijvoorbeeld het aanpassen van borden op de campus, het vervangen van de letters op het faculteitsgebouw en naamswijzigingen doorvoeren op diploma’s en onderwijsplatforms.

  • Lees ook het afscheidsinterview met voormalig decaan Theun Baller waarin hij de naamswijziging al aankondigde.

Kosten
Brokerhof schat in dat de wijziging in totaal maximaal 250 duizend euro gaat kosten. “Dat is ruim ingeschat. De kosten zitten voornamelijk in het inhuren van extra mankracht, zoals een student-assistent die helpt bij de aanpassingen in onderwijssystemen zoals Osiris. De meeste wijzigingen worden overigens doorgevoerd door het huidige personeel.” De faculteit wil middelen slim inzetten. “ICT voert regelmatig allerlei systeemwijzigingen door. Op één van die momenten kunnen ze onze faculteit meepakken.”

De komst van ME is in maart besproken tijdens de gemeenschappelijke vergadering van het college van bestuur met de centrale ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr). Decaan Fred van Keulen omschreef het toen als een ‘lang gekoesterde wens’. Leden van de or en sr wilden onder meer weten wat de gevolgen zijn voor maritieme techniek en materiaalwetenschappen, die straks niet meer in de faculteitsnaam voorkomen. “Zij zijn straks minder zichtbaar. Hebben jullie daar over nagedacht?”, wilde or-lid Paul Roling weten.

Zichtbaarheid
Vorig jaar uitte de facultaire studentenraad (fsr) van 3mE soortgelijke zorgen. In een brief aan toenmalig decaan Theun Baller schreef de fsr in te stemmen met de aanpassing, maar ‘bang te zijn dat de wijziging zal zorgen voor een daling maritieme studenten’. Brokerhof: “Ik herken dit beeld niet. We hebben het niet opgevat als zorgen, maar als punt waar we alert op moeten zijn. Alert zijn we. Maritieme techniek en materiaalkunde zijn belangrijke disciplines en de namen van de opleiding veranderen niet. Studenten gaan we de komende tijd zo veel mogelijk betrekken bij de wijziging.”

3mE verwacht dat de online vindbaarheid van de faculteit groter is met de naam ME. Dat vormt een andere reden voor de wijziging, vertelt manager communications Céline Bovy. “Een extern bureau dat voor ons onderzoek heeft gedaan concludeerde dat mensen vooral op Mechanical Engineering googelen, omdat die naam in het buitenland gebruikelijk is.”

In het voorgenomen besluit dat is voorgelegd aan de or en sr stelt de faculteit dat de nieuwe naam de onderlinge samenwerking tussen onderzoekers van verschillende vakgebieden van 3mE zal vergroten. Brokerhof antwoordt dat hier geen specifiek onderzoek naar is gedaan. “Het is meer een verwachting. We denken niet dat het doorslaggevend is, maar onderzoekers wel een extra zetje geeft.”

Nieuwsredacteur Annebelle de Bruijn

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

a.m.debruijn@tudelft.nl

Comments are closed.