Onderwijs

Weg met angst voor de Bama

‘Bang voor de Bama?’ heet het symposium dat Oras op 11 april organiseert. Hiermee willen ze studenten en andere geïnteresseerden inzicht geven in de achtergronden en gevolgen van de Bachelor-materstructuur.

/strong>

Langzaam maar zeker dringt het tot studenten door dat met ingang van het studiejaar 2002/2003 de bachelor-master (Bama) echt zal worden ingevoerd.

Op de faculteiten is ondertussen al het een en ander in beweging gekomen. Sommigen grijpen deze verandering aan voor een totale curriculumvoorziening, en alle faculteiten zijn hard bezig met het ontwikkelen van overgangsregelingen.

De reden waarom de overheid kiest voor de invoering van de Bama-structuur verdwijnt enigszins op de achtergrond. Het doel is om de diverse Europese onderwijssystemen op elkaar af te stemmen. Hierdoor zullen de diploma’s % behaald in verschillende landen % beter met elkaar zijn te vergelijken. Daarnaast kunnen studenten makkelijker korte of lange tijd aan een universiteit in een ander land studeren.

Nog minder aandacht is er voor de gevolgen van de Bamastructuur voor de studenten. Janneke Bik, Berend Jan Kingma, Linda van der Bol, Klaas-Jan Tielrooij en Laïla Oujamaa % allemaal Oras-leden % hebben om die reden het initiatief genomen om op 11 april een symposium over de Bama te organiseren in de aula van de TU. Bik: ,,Het kennisgat is groot bij studenten en wij vinden het belangrijk dat studenten inzicht krijgen en gaan nadenken over wat de introductie van de Bachelor-materstructuur voor hen betekent.”

Niveau bachelor

Het symposium ‘Bang voor de Bama? De gevolgen van de Bachelor-materstructuur voor de student’ zal de nieuwe opzet van het onderwijs van verschillende kanten belichten. De dagvoorzitter is conrector prof. G.J. Olsder. Het eerste deel bestaat uit diverse lezingen. Mariëtta Spiekerman, medewerker van de staf Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid licht toe hoe de TU Delft de Bama-structuur vormgeeft. Dirk Klaassen, research-fellow in Nottingham, is de volgende spreker. Hij heeft onderzoek verricht naar het niveau van de bachelors in Engeland. De organisatoren: ,,Klaassens opvatting is dat door de invoering van de Bama het niveau van de bachelors daalt. Hij heeft ervaring met het systeem in Engeland en heeft in NRC Handelsblad een artikel geschreven over de kans dat het niveau van ons hoger onderwijs afzakt naar dat van Engeland of zelfs Amerika. Om die reden hebben wij hem gevraagd te spreken op ons symposium. Hij zal toelichten wat volgens hem de verklaring is van dit dalende niveau.”

Verder zal er ook een spreker komen van de landelijke kamer van de verenigingen. Deze vertegenwoordigt de gezelligheids- en sportverenigingen van de studenten. ,,Delft staat bekend om zijn vele activiteiten voor en door studenten. Wij vrezen dat de Bama, die een hoger studietempo vereist, zal leiden tot een verarming van het studentenleven. Daarnaast is het de vraag of studenten nog voldoende tijd hebben voor hun bijbaantjes.”

Na de pauze komt er een discussie met leden van de Tweede Kamer. Vier partijen % PvdA, VVD, SP en CDA – hebben al toegezegd te komen. GroenLinks en D66 zoeken nog naar een kandidaat. De discussie wordt gevoerd aan de hand van stellingen voorgesteld door de zaal en de deelnemers van het symposium. Wat precies de stellingen zullen zijn, is nog niet te zeggen, maar Kingma wil wel een gok wagen. ,,Er zal er zeker één komen in de trant van: mogen topmasters 5000 euro aan collegegeld vragen? Dat is zo’n hot item, en dat zal zeker op tafel komen.”

Alle belangstellenden zijn welkom op het Bamasymposium. Ze moeten zich dan wel aanmelden bij www.oras.tudelft.nl. Op deze site is ook informatie te vinden over het symposium.

‘Bang voor de Bama?’ heet het symposium dat Oras op 11 april organiseert. Hiermee willen ze studenten en andere geïnteresseerden inzicht geven in de achtergronden en gevolgen van de Bachelor-materstructuur.

Langzaam maar zeker dringt het tot studenten door dat met ingang van het studiejaar 2002/2003 de bachelor-master (Bama) echt zal worden ingevoerd.

Op de faculteiten is ondertussen al het een en ander in beweging gekomen. Sommigen grijpen deze verandering aan voor een totale curriculumvoorziening, en alle faculteiten zijn hard bezig met het ontwikkelen van overgangsregelingen.

De reden waarom de overheid kiest voor de invoering van de Bama-structuur verdwijnt enigszins op de achtergrond. Het doel is om de diverse Europese onderwijssystemen op elkaar af te stemmen. Hierdoor zullen de diploma’s % behaald in verschillende landen % beter met elkaar zijn te vergelijken. Daarnaast kunnen studenten makkelijker korte of lange tijd aan een universiteit in een ander land studeren.

Nog minder aandacht is er voor de gevolgen van de Bamastructuur voor de studenten. Janneke Bik, Berend Jan Kingma, Linda van der Bol, Klaas-Jan Tielrooij en Laïla Oujamaa % allemaal Oras-leden % hebben om die reden het initiatief genomen om op 11 april een symposium over de Bama te organiseren in de aula van de TU. Bik: ,,Het kennisgat is groot bij studenten en wij vinden het belangrijk dat studenten inzicht krijgen en gaan nadenken over wat de introductie van de Bachelor-materstructuur voor hen betekent.”

Niveau bachelor

Het symposium ‘Bang voor de Bama? De gevolgen van de Bachelor-materstructuur voor de student’ zal de nieuwe opzet van het onderwijs van verschillende kanten belichten. De dagvoorzitter is conrector prof. G.J. Olsder. Het eerste deel bestaat uit diverse lezingen. Mariëtta Spiekerman, medewerker van de staf Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid licht toe hoe de TU Delft de Bama-structuur vormgeeft. Dirk Klaassen, research-fellow in Nottingham, is de volgende spreker. Hij heeft onderzoek verricht naar het niveau van de bachelors in Engeland. De organisatoren: ,,Klaassens opvatting is dat door de invoering van de Bama het niveau van de bachelors daalt. Hij heeft ervaring met het systeem in Engeland en heeft in NRC Handelsblad een artikel geschreven over de kans dat het niveau van ons hoger onderwijs afzakt naar dat van Engeland of zelfs Amerika. Om die reden hebben wij hem gevraagd te spreken op ons symposium. Hij zal toelichten wat volgens hem de verklaring is van dit dalende niveau.”

Verder zal er ook een spreker komen van de landelijke kamer van de verenigingen. Deze vertegenwoordigt de gezelligheids- en sportverenigingen van de studenten. ,,Delft staat bekend om zijn vele activiteiten voor en door studenten. Wij vrezen dat de Bama, die een hoger studietempo vereist, zal leiden tot een verarming van het studentenleven. Daarnaast is het de vraag of studenten nog voldoende tijd hebben voor hun bijbaantjes.”

Na de pauze komt er een discussie met leden van de Tweede Kamer. Vier partijen % PvdA, VVD, SP en CDA – hebben al toegezegd te komen. GroenLinks en D66 zoeken nog naar een kandidaat. De discussie wordt gevoerd aan de hand van stellingen voorgesteld door de zaal en de deelnemers van het symposium. Wat precies de stellingen zullen zijn, is nog niet te zeggen, maar Kingma wil wel een gok wagen. ,,Er zal er zeker één komen in de trant van: mogen topmasters 5000 euro aan collegegeld vragen? Dat is zo’n hot item, en dat zal zeker op tafel komen.”

Alle belangstellenden zijn welkom op het Bamasymposium. Ze moeten zich dan wel aanmelden bij www.oras.tudelft.nl. Op deze site is ook informatie te vinden over het symposium.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.