Studentenleven

‘We willen de kloof tussen Nederlandse en internationale studenten dichten’

Wil de TU internationale studenten een goede start geven, dan moet ze internationale verenigingen meer betrekken bij de OWee, vindt BEST Delft-voorzitter Ada Precup.

BEST Delft-voorzitter Ada Precup: “Ik vind dat de TU beter haar best kan doen voor internationale studenten.” (Foto: Justyna Botor)

Hoewel het landelijke onderzoek naar diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs voortijdig werd afgebroken, wilden verschillende TU-studenten graag verder praten over het onderwerp. In een korte portretserie delen zij hun ervaringen en aanbevelingen. Deze keer Ada Precup, voorzitter van de internationale studentenvereniging BEST Delft.

“Onze leden omschrijven BEST Delft als hun ‘family away from home’, en dat is niet zonder reden. Bij ons zijn alle studenten welkom. Nederlands, Europees en niet-Europees, we communiceren uitsluitend in het Engels en hebben geen ontgroening. Dat laatste is vooral voor internationale studenten fijn omdat zij vaak niet bekend zijn met de Nederlandse studentencultuur. Momenteel hebben we 25 leden van 15 verschillende nationaliteiten en we zorgen ervoor dat ieder lid zich thuis voelt. Dat doen we bijvoorbeeld door – voor hen – belangrijke feestdagen te vieren. Ook organiseren we drie tot vier keer per jaar een internationale avond waar al onze leden samenkomen en eten, muziek en verhalen over hun land delen.”

‘We praten vooral, daadwerkelijk iets doen blijkt lastig’

“Om alle leden een veilige en inclusieve omgeving te bieden, werken we met een mentorsysteem. Zodra je lid wordt, krijg je op basis van je interesses en studie een ‘familie’ toegewezen. Deze familie bestaat onder andere uit twee ‘ouders’, twee ervaren ouderejaars die bekend zijn met de vereniging en de TU Delft. Het is een prettige basis, vooral voor eerstejaars die zich moeten aanpassen aan zowel het leven in een ander land als aan een compleet nieuw onderwijssysteem. Door de jaren heen hebben we geleerd dat de manier van lesgeven en de intensiteit op de TU een struikelblok zijn voor eerstejaars. Om ze daarbij te helpen, biedt ons mentorsysteem ondersteuning die moeilijk te vinden is binnen de universiteit zelf.”

“Ik begrijp dat het voor een grote organisatie als een universiteit lastig is om verandering door te voeren, maar ik vind dat de TU beter haar best kan doen voor internationale studenten. Dit kan op een laagdrempelige manier, door internationale verenigingen als BEST Delft vaker te vragen naar wat er leeft onder internationale studenten. Wij hebben de kennis en zijn bekend met de struikelblokken van deze groep. Toch wordt ons bijna nooit gevraagd om hulp. We worden wel uitgenodigd voor bijeenkomsten over diversiteit en inclusie waar we problemen mogen aankaarten. Maar daar praten we vooral, daadwerkelijk iets doen blijkt lastig.”

‘Onze bestuursleden ontvangen geen vergoeding van de TU’

“De TU zou ons als vereniging meer kunnen ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld nog steeds geen kantoor op de campus en weten niet zeker of we onze huidige plek kunnen behouden. Dat terwijl we alle TU-studenten volop mogelijkheden bieden. We organiseren verschillende soft skills-trainingen, betaalbare uitwisselingen en bieden studieondersteuning aan (internationale) studenten. Ieder jaar moeten we voor deze activiteiten opnieuw subsidie aanvragen bij de TU. Er bestaat dus ieder jaar een kans dat die wordt afgewezen. Daarbij komt dat alle bestuursleden zich vrijwillig inzetten voor de vereniging en geen vergoeding ontvangen vanuit het profileringsfonds. Waarom niet? Omdat we simpelweg niet voldoen aan de criteria die de universiteit stelt. Onze leden betalen bijvoorbeeld geen contributie en we hebben geen lustrumplan.”

“Een manier waarop de TU ons kan ondersteunen zonder financiële inspanning is door internationale verenigingen een plek te geven tijdens de OWee. We zijn nauw betrokken bij het Introduction Programme (IP, de introductieweek voor master-, uitwisselings- en schakelstudenten-red.), maar niet bij de OWee. Met Nederlands als voertaal is er in de basis al minder aandacht voor internationale studenten. En dat maakt voor hen kennismaken met het verenigingsleven onnodig ingewikkeld. We hebben geprobeerd het OWee-bestuur te overtuigen van de noodzaak om internationale verenigingen die week ook een platform te geven, maar afgelopen editie was er voor ons geen plek op de informatiemarkt en zijn we ook niet uitgenodigd voor de verenigingenparade. Ik denk dat het te maken heeft met traditie. De OWee was al een groot evenement voordat de TU Delft internationale studenten verwelkomde. Maar de tijden zijn veranderd en ook de OWee zal zich moeten aanpassen.

De tijden zijn veranderd en de OWee zal zich moeten aanpassen’

Op dit moment zijn vier bachelors en vrijwel alle masteropleidingen op de TU volledig Engelstalig. Dat betekent dat er ieder jaar een nieuwe lichting internationale studenten instroomt. Daarbij heeft de universiteit de wens om te groeien. Als je de OWee niet zodanig inricht dat ook internationale studenten kunnen deelnemen, heb je een probleem. De introductieperiode zou juist Nederlandse en internationale studenten moeten verbinden. Daarvoor is een simpele oplossing: geef internationale studenten een platform tijdens de OWee. Voor de organisatie een kleine moeite, maar het betekent een groot verschil in de integratie van internationale studenten.

Ons ultieme doel is om de kloof tussen Nederlandse en internationale studenten te dichten. Veel internationals zoeken aansluiting, vooral masterstudenten die na hun studie in Nederland willen blijven. Een plek in de Nederlandse gemeenschap verwerven is al lastig als je hier studeert, laat staan als je hier werkt. Het is ook voor Nederlandse studenten belangrijk om af en toe buiten je bubbel te stappen. Hopelijk kunnen we daar de volgende OWee mee beginnen.”

Het BEST Delft bestuur 2022-2023.
BEST Delft

BEST Delft is de lokale afdeling van BEST International, een netwerk van meer dan tachtig verenigingen door heel Europa. De organisatie heeft als missie om door persoonlijke ontwikkeling diversiteit te versterken. De vereniging in Delft leunt daarvoor op drie belangrijke pijlers: loopbaanondersteuning, aanvullende trainingen (zoals netwerktraining en financiële planning) en verbetering van het onderwijssysteem.

Schriftelijke reactie van Alex Lokhorst, Liaison Community Relations namens de OWee-organisatie:
We betreuren dat BEST de communicatie met het OWee Bestuur zo heeft ervaren. In enkele genoemde punten moet echter wel nuance worden aangebracht. Sinds enkele jaren is de voertaal naar OWee deelnemers zowel in het Nederlands als in het Engels. Denk hierbij aan social media, website, bewegwijzering, BINAS en programma Daarnaast worden alle programmaonderdelen (zoals de talkshow en het verenigingenforum) vertaald of in het Engels aangeboden (zoals de Centrale Opening en StudentenPraat).

De OWee besteedt actief aandacht aan het betrekken en benaderen van internationale bachelor studenten. Zo is afgelopen jaar voor het eerst de Digitale Internationale Pre-OWee georganiseerd (DIPO), waarbij de nadruk ligt op het informeren van internationale studenten en ervoor te zorgen dat deze studenten tijdens de OWee in Delft zijn zodat ze meer kans hebben om met Nederlandse studenten en elkaar te integreren.

Sinds 2018 werken wij nauw samen met het Introduction Programme (IP). Een voorbeeld van een evenement wat wij gezamenlijk met IP organiseren is de activiteitenmarkt bij X. Deze markt biedt de deelnemers van zowel OWee als IP, een diverse aanbod van sport-, cultuur- en Internationale verenigingen. Afgelopen jaar is BEST hier ook onderdeel van geweest.

De organisatie van de OWee is zich ervan bewust dat internationale verenigingen (net als de Nederlandse) een platform moeten krijgen. Om deze reden is er goed contact met InterDelft (de koepelorganisatie voor internationale verenigingen in Delft) hebben de internationale verenigingen de ruimte gekregen om zichzelf te pitchen tijdens de DIPO en staat deelname aan de Activiteitenmarkt en de Parade altijd open. De genoemde punten zullen meegenomen worden in het nieuw te vormen beleid.

​​​Dit verhaal is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. 

Lees ook onze andere artikelen over het thema diversiteit en inclusie:

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.