Onderwijs

Vraagtekens bij tram over Schoemakerstraat

Recent werd het eerste concept van het masterplan aan de ondernemingsraad (or) en de studentenraad (sr) gepresenteerd. Beide groepen voelden wel voor het campusmodel. Daarentegen zag de sr de tram liever over de campus lopen en vond de or dat het plan te weinig technische uitstraling had.

Hoewel het Stedenbouwkundig Masterplan Midden (SMP) nog in een conceptstadium verkeert, hebben de studenten- en ondernemingsraad ondertussen kunnen kennismaken met de sub-uitgangspunten van het plan. In grote lijnen komt het erop neer dat in het SMP gekozen wordt voor het campusmodel. Hiervoor zal op de Mekelweg een gezamenlijke voorziening verrijzen met onderwijs- en onderzoeksruimten, die door alle faculteiten gebruikt kunnen worden, en daarnaast voorzieningen zoals winkels en restaurants.

Zowel or en sr kunnen zich vinden in de campusgedachte. Jeroen Coppelmans, voorzitter sr: ,,Wij zijn er voorstander van om de onderlinge interactie tussen de faculteiten te vergroten en vanuit die optiek vinden wij een studieplaats annex ontmoetingsplek in het midden een goede optie.”

Ook zijn zowel sr en or van mening dat de gebouwen van de TU Noord behouden moeten blijven voor de TU. ,,Het is industrieel erfgoed en daar moet met zorg mee omgegaan worden,” aldus or-lid drs. Riet Moens, belast met het SMP. Volgens de sr dragen de gebouwen bij aan het wetenschappelijke imago van de TU. ,,De wetenschap ontwikkelt zich ook niet van de ene op de andere dag en deze klassieke gebouwen tonen dat de TU al een hele geschiedenis heeft. Overigens zouden deze panden ook uitermate geschikt zijn voor studentenhuisvesting.”

Technische uitstraling

Naast een aantal gezamenlijke standpunten hebben de sr en or ook eigen aandachtspunten. De or vindt bijvoorbeeld dat de campus een proeftuin zou moeten zijn voor innovatieve ontwikkelingen van de diverse technische vakgebieden. ,,Wij denken bijvoorbeeld aan het uittesten van nieuwe vervoerssystemen en -middelen. Ook zou je bijvoorbeeld op het gebied van milieu of duurzaam bouwen kunnen experimenteren binnen de campus. Ons viel het tegen dat dit concept van het plan zo weinig innovatief is.”

Een ander bezwaar van de or is dat het eerste concept van prof.ir. Francine Houben volgens hen te weinig een robuuste technische uitstraling heeft. ,,Overwogen wordt om kunst te plaatsen op de campus. Wij zijn er voorstanders van om dan te kiezen voor beelden met een technisch karakter of een interessant technisch monument. Houben stelt een heel ander type beelden voor maar die vinden wij niet bij de TU passen.”

Bij de sr is de studentenhuisvesting vanzelfsprekend een punt van aandacht. In het SMP zijn de studentenhuizen gesitueerd aan de rand met TU-zuid. ,,Wij zouden ze liever verspreid in de wijk zien. Ondertussen hebben we begrepen dat dit lastig is omdat er niet altijd in de buurt van laboratoria gebouwd mag worden. In iedergeval zouden wij graag dichtbij de stad zitten en dan %zoals eerder gezegd – wellicht in de oudere gebouwen van de TU.”

Over de tram hebben de sr en de or ook heel eigen ideeën. Zij zouden graag zien dat deze over de campus zou lopen. Het draagt volgens de sr bij tot de levendigheid van het gebied als mensen midden in de campus in- en uitstappen. Coppelmans: ,,Dit is echter niet mogelijk als er een snelle regionale tram komt. Alleen zegt de ene partij dat er een langzame tram komt en de andere dat er op den duur een snelle verbinding komt.” Moens sluit zich daarbij aan. ,,Het staat nog niet vast dat er een sneltram komt en dat deze dan over de Schoemakerstraat moet lopen. Wij zouden graag duidelijkheid krijgen over het type tram dat er uiteindelijk komt.”

Een heel belangrijk punt voor de sr is dat het SMP niet tot vertraging leidt bij de bouw van het nieuwe sportcentrum. ,,De indruk bestond dat dit plan op de lange baan geschoven zou worden tot het masterplan definitief is en daar waren wij niet erg gelukkig mee. Recent is ons in ieder geval toegezegd dat dat niet het geval is.”

Een definitief oordeel over het SMP hebben sr en or niet. Moens: ,,Dat kan natuurlijk ook niet. Het is voorlopig nog een conceptontwerp en het is afwachten wat de definitieve plannen worden.”

Hoewel het Stedenbouwkundig Masterplan Midden (SMP) nog in een conceptstadium verkeert, hebben de studenten- en ondernemingsraad ondertussen kunnen kennismaken met de sub-uitgangspunten van het plan. In grote lijnen komt het erop neer dat in het SMP gekozen wordt voor het campusmodel. Hiervoor zal op de Mekelweg een gezamenlijke voorziening verrijzen met onderwijs- en onderzoeksruimten, die door alle faculteiten gebruikt kunnen worden, en daarnaast voorzieningen zoals winkels en restaurants.

Zowel or en sr kunnen zich vinden in de campusgedachte. Jeroen Coppelmans, voorzitter sr: ,,Wij zijn er voorstander van om de onderlinge interactie tussen de faculteiten te vergroten en vanuit die optiek vinden wij een studieplaats annex ontmoetingsplek in het midden een goede optie.”

Ook zijn zowel sr en or van mening dat de gebouwen van de TU Noord behouden moeten blijven voor de TU. ,,Het is industrieel erfgoed en daar moet met zorg mee omgegaan worden,” aldus or-lid drs. Riet Moens, belast met het SMP. Volgens de sr dragen de gebouwen bij aan het wetenschappelijke imago van de TU. ,,De wetenschap ontwikkelt zich ook niet van de ene op de andere dag en deze klassieke gebouwen tonen dat de TU al een hele geschiedenis heeft. Overigens zouden deze panden ook uitermate geschikt zijn voor studentenhuisvesting.”

Technische uitstraling

Naast een aantal gezamenlijke standpunten hebben de sr en or ook eigen aandachtspunten. De or vindt bijvoorbeeld dat de campus een proeftuin zou moeten zijn voor innovatieve ontwikkelingen van de diverse technische vakgebieden. ,,Wij denken bijvoorbeeld aan het uittesten van nieuwe vervoerssystemen en -middelen. Ook zou je bijvoorbeeld op het gebied van milieu of duurzaam bouwen kunnen experimenteren binnen de campus. Ons viel het tegen dat dit concept van het plan zo weinig innovatief is.”

Een ander bezwaar van de or is dat het eerste concept van prof.ir. Francine Houben volgens hen te weinig een robuuste technische uitstraling heeft. ,,Overwogen wordt om kunst te plaatsen op de campus. Wij zijn er voorstanders van om dan te kiezen voor beelden met een technisch karakter of een interessant technisch monument. Houben stelt een heel ander type beelden voor maar die vinden wij niet bij de TU passen.”

Bij de sr is de studentenhuisvesting vanzelfsprekend een punt van aandacht. In het SMP zijn de studentenhuizen gesitueerd aan de rand met TU-zuid. ,,Wij zouden ze liever verspreid in de wijk zien. Ondertussen hebben we begrepen dat dit lastig is omdat er niet altijd in de buurt van laboratoria gebouwd mag worden. In iedergeval zouden wij graag dichtbij de stad zitten en dan %zoals eerder gezegd – wellicht in de oudere gebouwen van de TU.”

Over de tram hebben de sr en de or ook heel eigen ideeën. Zij zouden graag zien dat deze over de campus zou lopen. Het draagt volgens de sr bij tot de levendigheid van het gebied als mensen midden in de campus in- en uitstappen. Coppelmans: ,,Dit is echter niet mogelijk als er een snelle regionale tram komt. Alleen zegt de ene partij dat er een langzame tram komt en de andere dat er op den duur een snelle verbinding komt.” Moens sluit zich daarbij aan. ,,Het staat nog niet vast dat er een sneltram komt en dat deze dan over de Schoemakerstraat moet lopen. Wij zouden graag duidelijkheid krijgen over het type tram dat er uiteindelijk komt.”

Een heel belangrijk punt voor de sr is dat het SMP niet tot vertraging leidt bij de bouw van het nieuwe sportcentrum. ,,De indruk bestond dat dit plan op de lange baan geschoven zou worden tot het masterplan definitief is en daar waren wij niet erg gelukkig mee. Recent is ons in ieder geval toegezegd dat dat niet het geval is.”

Een definitief oordeel over het SMP hebben sr en or niet. Moens: ,,Dat kan natuurlijk ook niet. Het is voorlopig nog een conceptontwerp en het is afwachten wat de definitieve plannen worden.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.