Onderwijs

Vraagtekens bij besparing MOD-reorganisatie

De ondernemingsraad betwijfelt of de recente MOD-reorganisatie inderdaad 17 miljoen gulden aan besparingen heeft opgeleverd.

De ondernemingsraad (or) mist nog steeds een echte evaluatie van de MOD-reorganisatie, die in 1995 afgekondigd werd. De ‘stand van zaken’ die de collegestaf eerder dit jaar opmaakte, maakt niet duidelijk of de gewenste kwaliteitsverbetering van de ondersteunende diensten inderdaad bereikt is. Wel noemde het stuk een bespaard bedrag van zeventien miljoen gulden. Bij de start van de reorganisatie was op dertig miljoen gerekend.

Maar ook de hardheid van die zeventien miljoen is volgens de ondernemingsraad twijfelachtig. Zo zijn bijvoorbeeld de ‘diensten van derden’ niet meegerekend. Tussen 1995 en 2000 zijn die kosten per jaar gemiddeld met 31 procent gestegen, onder meer door de invoering van nieuwe administratieve systemen. ,,Het is heel goed mogelijk dat die de in het rapport gemelde ‘opbrengst’ geheel teniet doen”, aldus de or. Ook de kosten van het sociaal beleid bij de reorganisatie (uitstroomregelingen) ontbreken in de rekensom van het college. Daarnaast zijn er nog vraagtekens te plaatsen bij de gehanteerde bezuinigingsbedragen. De kosten per bezuinigde werkplek zijn volgens de raad aan de hoge kant, evenals de bijbehorende salariskosten.

,,Blijven beweren dat de MOD geld heeft opgeleverd, komt de geloofwaardigheid niet ten goede”, concludeert de ondernemingsraad. ,,Er mag best worden toegegeven dat hogere kwaliteit blijkbaar meer kost.”

De ondernemingsraad (or) mist nog steeds een echte evaluatie van de MOD-reorganisatie, die in 1995 afgekondigd werd. De ‘stand van zaken’ die de collegestaf eerder dit jaar opmaakte, maakt niet duidelijk of de gewenste kwaliteitsverbetering van de ondersteunende diensten inderdaad bereikt is. Wel noemde het stuk een bespaard bedrag van zeventien miljoen gulden. Bij de start van de reorganisatie was op dertig miljoen gerekend.

Maar ook de hardheid van die zeventien miljoen is volgens de ondernemingsraad twijfelachtig. Zo zijn bijvoorbeeld de ‘diensten van derden’ niet meegerekend. Tussen 1995 en 2000 zijn die kosten per jaar gemiddeld met 31 procent gestegen, onder meer door de invoering van nieuwe administratieve systemen. ,,Het is heel goed mogelijk dat die de in het rapport gemelde ‘opbrengst’ geheel teniet doen”, aldus de or. Ook de kosten van het sociaal beleid bij de reorganisatie (uitstroomregelingen) ontbreken in de rekensom van het college. Daarnaast zijn er nog vraagtekens te plaatsen bij de gehanteerde bezuinigingsbedragen. De kosten per bezuinigde werkplek zijn volgens de raad aan de hoge kant, evenals de bijbehorende salariskosten.

,,Blijven beweren dat de MOD geld heeft opgeleverd, komt de geloofwaardigheid niet ten goede”, concludeert de ondernemingsraad. ,,Er mag best worden toegegeven dat hogere kwaliteit blijkbaar meer kost.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.