Onderwijs

Voormalig rector Kievits overleden

Voormalig rector magnificus prof.dr.ir. F. Kievits is op 28 maart in zijn woonplaats Zwijndrecht overleden. Kievits kwam in 1964 als 34-jarige marineofficier naar Delft om metaalkunde te studeren. Na zijn promotie bleef hij aan de TH werkzaam als docent en (vanaf 1973) hoogleraar.

In september 1978 werd hij rector magnificus. Zijn benoeming ging overigens nog met enige controverse gepaard, omdat de hogeschoolraadspartijen Aag en DB vonden dat de procedure niet democratisch genoeg was verlopen.

Kievits benadrukte steeds de rol die de TH te spelen had in de maatschappij. Vanuit dat oogpunt toonde hij zich een warm voorstander van multidisciplinair onderzoek en meer samenwerking met Leiden en Rotterdam. Terugbrengen van de cursusduur van vier naar vijf jaar zag hij helemaal niet zitten.


1 Foto: Fotografische Dienst

In zijn diesrede van 1980 probeerde Kievits te schetsen hoe het onderwijs er twintig jaar later uit zou zien. Hij pleitte ervoor vakgroepen op hun prestaties af te rekenen en de banden met het bedrijfsleven aan te halen. Om de dalende belangstelling voor techniek te compenseren moest de TU meer meisjes en buitenlanders werven, vond Kievits. Het bestaande semestersysteem van twee maal dertien weken voldeed volgens hem niet, omdat het onderwijs niet genoeg gespreid werd over het jaar.

Voorwaarde voor al deze vernieuwingen was wel dat het bestuurlijke krakeel aan de gepolariseerde TH eens ophield. In deze tijd lagen college van bestuur en hogeschoolraad geregeld met elkaar en intern overhoop. Het ministerie riep Delft voortdurend tot de orde. Nadat de hogeschoolraad zich tegen zijn kandidatuur gekeerd had en de sfeer binnen het cvb verziekt was door discussies over de bevoegdheden van de rector, besloot Kievits de eer aan zichzelf te houden en zich niet langer voor een tweede termijn beschikbaar te stellen. Hij keerde terug naar metaalkunde, dat al meerdere keren had aangegeven liever niet nog twee jaar zonder hem te doen. In 1988 ging Kievits met emeritaat.

Kievits kwam in 1964 als 34-jarige marineofficier naar Delft om metaalkunde te studeren. Na zijn promotie bleef hij aan de TH werkzaam als docent en (vanaf 1973) hoogleraar. In september 1978 werd hij rector magnificus. Zijn benoeming ging overigens nog met enige controverse gepaard, omdat de hogeschoolraadspartijen Aag en DB vonden dat de procedure niet democratisch genoeg was verlopen.

Kievits benadrukte steeds de rol die de TH te spelen had in de maatschappij. Vanuit dat oogpunt toonde hij zich een warm voorstander van multidisciplinair onderzoek en meer samenwerking met Leiden en Rotterdam. Terugbrengen van de cursusduur van vier naar vijf jaar zag hij helemaal niet zitten.


1 Foto: Fotografische Dienst

In zijn diesrede van 1980 probeerde Kievits te schetsen hoe het onderwijs er twintig jaar later uit zou zien. Hij pleitte ervoor vakgroepen op hun prestaties af te rekenen en de banden met het bedrijfsleven aan te halen. Om de dalende belangstelling voor techniek te compenseren moest de TU meer meisjes en buitenlanders werven, vond Kievits. Het bestaande semestersysteem van twee maal dertien weken voldeed volgens hem niet, omdat het onderwijs niet genoeg gespreid werd over het jaar.

Voorwaarde voor al deze vernieuwingen was wel dat het bestuurlijke krakeel aan de gepolariseerde TH eens ophield. In deze tijd lagen college van bestuur en hogeschoolraad geregeld met elkaar en intern overhoop. Het ministerie riep Delft voortdurend tot de orde. Nadat de hogeschoolraad zich tegen zijn kandidatuur gekeerd had en de sfeer binnen het cvb verziekt was door discussies over de bevoegdheden van de rector, besloot Kievits de eer aan zichzelf te houden en zich niet langer voor een tweede termijn beschikbaar te stellen. Hij keerde terug naar metaalkunde, dat al meerdere keren had aangegeven liever niet nog twee jaar zonder hem te doen. In 1988 ging Kievits met emeritaat.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.