Onderwijs

Voorbereidingen komst euro zijn begonnen

Het euro-bewustzijn groeit binnen de TU. Volgens Gyz Meurs, eurocoördinator bij de faculteit CiTG, is iedereen een beetje wakker aan het worden.

/strong>

De afgelopen maanden zijn door de eurocoördinatoren gebruikt voor de inventarisatie van de eventuele knelpunten bij de introductie van de euro en het opstellen van een plan van aanpak.

Gyz Meurs en Etty van der Leij zijn eurocoördinator bij respectievelijk de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). Hun algemene conclusie luidt dat dankzij de huidige gedegen voorbereiding geen grote problemen te verwachten zijn in januari 2002.

Wel betekent de overstap naar de euro veel extra werk voor met name twee groepen binnen de faculteiten. Ten eerste is de overstap voor de kantines heel ingrijpend. De coördinatoren zijn blij met de ondersteuning door de Facilitaire Dienst van deze groep. Ook de afdelingen Financieel en Economische Zaken krijgen een forse portie extra werk. Meurs: ,,En de werkdruk is daar al hoog. De overstap naar Baan Finance is net afgerond, er wordt nu hard gewerkt aan Baan Project en daar komt de euro nog eens bovenop. Toch hebben zij er vertrouwen in dat ze voor 1 januari 2002 de overstap naar de euro afgerond hebben.”

Niet-Europeanen

Voor de rest van de faculteiten verwachten Meurs en Van der Leij dat met een goed uitgewerkt plan de introductie redelijk probleemloos moet kunnen verlopen. Van der Leij: ,,De inventarisatie was bij ons niet heel omslachtig. TBM heeft als voordeel dat het een kleine faculteit is. Daarnaast is op centraal niveau een inventarisatieformulier gemaakt dat een goede ondersteuning vormde. Verder hebben wij als voordeel dat we net zijn verhuisd. Hierbij is veel apparatuur vervangen. Printers die geen euro’s kunnen afdrukken zijn er bijvoorbeeld niet binnen onze faculteit.”

CiTG is groter maar ook Meurs is na de inventarisatie positief. ,,Het voordeel ervan was dat iedereen hierdoor is wakker geschud. Eerst was de houding: ,,De euro is voor ons geen probleem. Wij hebben geen geld dus ook geen zorgen daarover.” Anderen wisten eigenlijk niet waar zij moesten beginnen. De inventarisatie bood in dat opzicht uitkomst. Nu is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren.”

Wel zijn er bepaalde aandachtspunten waar de coördinatoren alert op willen blijven. Binnen CiTG is er bijvoorbeeld een groep niet-Europese medewerkers. Meurs: ,,Zij weten veelal weinig tot niets over de komst van de euro, maar krijgen er wel mee te maken. Wij overwegen om in de voorlichting speciale aandacht aan hen te besteden.”

Voor TBM vormen de studenten een extra aandachtspunt. ,,Neem bijvoorbeeld de dictaatverkoop. Het kan zijn dat er de eerste dagen een tekort aan wisselgeld ontstaat. Wij willen niet dat een studentdan van een studiemateriaal verstoken moet blijven. Een scenario zou kunnen zijn dat bij gebrek aan wisselgeld studenten het dictaat toch meekrijgen maar hun collegekaart inleveren. Die krijgen ze terug als ze het dictaat komen betalen.”

Voldongen feit

Dat de komst van de euro extra werk betekent, staat wel vast. Meurs: ,,Op de financiële afdeling hadden we nog te maken met de nasleep van Baan. We lopen daarom iets achter met de voorbereidingen van de introductie van de euro omdat wij ons eerst gericht hebben op de jaarafsluiting.”

Wat de introductie van de euro wel vergemakkelijkt is dat iedereen er vanaf weet en dat het een voldongen feit is. Van der Leij: ,,Een beleidsmaatregel van de TU moet je meestal uitgebreid toelichten. Daarnaast krijg je veelal binnen de kortste keren te maken met voor- en tegenstanders. De euro is geen discussiepunt. Dat betekent dat je al je energie kunt richten op het goed verlopen van de introductie.”

Het euro-bewustzijn groeit binnen de TU. Volgens Gyz Meurs, eurocoördinator bij de faculteit CiTG, is iedereen een beetje wakker aan het worden.

De afgelopen maanden zijn door de eurocoördinatoren gebruikt voor de inventarisatie van de eventuele knelpunten bij de introductie van de euro en het opstellen van een plan van aanpak.

Gyz Meurs en Etty van der Leij zijn eurocoördinator bij respectievelijk de faculteiten Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) en Techniek, Bestuur en Management (TBM). Hun algemene conclusie luidt dat dankzij de huidige gedegen voorbereiding geen grote problemen te verwachten zijn in januari 2002.

Wel betekent de overstap naar de euro veel extra werk voor met name twee groepen binnen de faculteiten. Ten eerste is de overstap voor de kantines heel ingrijpend. De coördinatoren zijn blij met de ondersteuning door de Facilitaire Dienst van deze groep. Ook de afdelingen Financieel en Economische Zaken krijgen een forse portie extra werk. Meurs: ,,En de werkdruk is daar al hoog. De overstap naar Baan Finance is net afgerond, er wordt nu hard gewerkt aan Baan Project en daar komt de euro nog eens bovenop. Toch hebben zij er vertrouwen in dat ze voor 1 januari 2002 de overstap naar de euro afgerond hebben.”

Niet-Europeanen

Voor de rest van de faculteiten verwachten Meurs en Van der Leij dat met een goed uitgewerkt plan de introductie redelijk probleemloos moet kunnen verlopen. Van der Leij: ,,De inventarisatie was bij ons niet heel omslachtig. TBM heeft als voordeel dat het een kleine faculteit is. Daarnaast is op centraal niveau een inventarisatieformulier gemaakt dat een goede ondersteuning vormde. Verder hebben wij als voordeel dat we net zijn verhuisd. Hierbij is veel apparatuur vervangen. Printers die geen euro’s kunnen afdrukken zijn er bijvoorbeeld niet binnen onze faculteit.”

CiTG is groter maar ook Meurs is na de inventarisatie positief. ,,Het voordeel ervan was dat iedereen hierdoor is wakker geschud. Eerst was de houding: ,,De euro is voor ons geen probleem. Wij hebben geen geld dus ook geen zorgen daarover.” Anderen wisten eigenlijk niet waar zij moesten beginnen. De inventarisatie bood in dat opzicht uitkomst. Nu is het voor iedereen duidelijk wat er moet gebeuren.”

Wel zijn er bepaalde aandachtspunten waar de coördinatoren alert op willen blijven. Binnen CiTG is er bijvoorbeeld een groep niet-Europese medewerkers. Meurs: ,,Zij weten veelal weinig tot niets over de komst van de euro, maar krijgen er wel mee te maken. Wij overwegen om in de voorlichting speciale aandacht aan hen te besteden.”

Voor TBM vormen de studenten een extra aandachtspunt. ,,Neem bijvoorbeeld de dictaatverkoop. Het kan zijn dat er de eerste dagen een tekort aan wisselgeld ontstaat. Wij willen niet dat een studentdan van een studiemateriaal verstoken moet blijven. Een scenario zou kunnen zijn dat bij gebrek aan wisselgeld studenten het dictaat toch meekrijgen maar hun collegekaart inleveren. Die krijgen ze terug als ze het dictaat komen betalen.”

Voldongen feit

Dat de komst van de euro extra werk betekent, staat wel vast. Meurs: ,,Op de financiële afdeling hadden we nog te maken met de nasleep van Baan. We lopen daarom iets achter met de voorbereidingen van de introductie van de euro omdat wij ons eerst gericht hebben op de jaarafsluiting.”

Wat de introductie van de euro wel vergemakkelijkt is dat iedereen er vanaf weet en dat het een voldongen feit is. Van der Leij: ,,Een beleidsmaatregel van de TU moet je meestal uitgebreid toelichten. Daarnaast krijg je veelal binnen de kortste keren te maken met voor- en tegenstanders. De euro is geen discussiepunt. Dat betekent dat je al je energie kunt richten op het goed verlopen van de introductie.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.