Campus

Vier mastervarianten van elektrotechniek vroegtijdig van start

‘Strenge selectie voor hbo’ers’Elektrotechniek startte dit jaar al met mastervarianten voor Nederlandse studenten. De strenge selectieprocedure die nu alleen voor de internationale masters geldt, wordt ook voor hbo’ers van kracht.

/strong>

,,Inhoudelijk is er praktisch niets veranderd aan de opleiding. De nieuwe mastervarianten zijn vrijwel identiek aan de laatste twee studiejaren van de reguliere opleiding”, meent dr.ir. Jan Gerbrands, opleidingsdirecteur van elektrotechniek. Dr.ir. Chris Verhoeven, voorzitter van de opleidingscommissie en bedenker van de nieuwe mastervarianten, is het daar niet mee eens. Hij vindt dat het woord ‘identiek’ mensen op het verkeerde been zet. ,,Het zou waanzin zijn om al deze onrust veroorzakende veranderprocessen te starten voor een programma dat identiek is aan het oude”, aldus Verhoeven.

De eindtermen zijn niet veranderd, maar er is veel meer keuzevrijheid voor de studenten, stelt Verhoeven. Op dit moment is de route van de te volgen vakken precies uitgestippeld. ,,Studenten moeten zelfstandig kunnen nadenken en daarvoor hebben ze meer keuzevrijheid nodig.”

Met ingang van september 2002 moet de hele TU het bachelor-mastersysteem invoeren. Dit idee uit de Bologna-verklaring zorgt voor meer mobiliteit en samenwerking in het Europese hoger onderwijs. Een aantal opleidingen, waaronder elektrotechniek, biedt studenten dit jaar al de mogelijkheid te kiezen voor deze nieuwe structuur. Elektrotechniek verzorgt de mastervarianten telecommunicatie, micro-elektronica en computer engineering. Technische informatica en elektrotechniek bieden samen dit jaar al de mastervariant media en kennistechnologie aan.

Dringend adviseren

Een eerstejaars masterstudent begint met een semester van zogenaamde entreevakken, het enige verplichte deel van de mastervarianten. Deze vakken geven een representatief beeld van het vakgebied en worden afgesloten met een eerste beoordeling of de zogenaamde ‘first assessment’. Verhoeven: ,,Studenten die wij niet geschikt achten voor de studie adviseren wij om weg te gaan. Maar verder dan dringend adviseren komt het helaas niet, want de universiteit durft nog geen bindend studieadvies in te voeren.” Bindend studieadvies is voor de buitenlandse studenten wel toepasbaar.

Studenten volgen daarna in overleg met hun afstudeerdocent de vakken die nodig zijn voor hun specialisatie, gevolgd door een afstudeerproject. Voor hun specialisatie kunnen ze vooralsnog kiezen uit de vierde- en vijfdejaars vakken van het huidige einddoctoraal.

,,Er is weliswaar een grotere bewegingsvrijheid voor de student, maar zowel de student als de afstudeerdocent moeten de gevolgde vakken aan het eind kunnen verantwoorden”, aldus Verhoeven. De mastervarianten verschillen daarom ook in de laatste beoordeling. Voorheen lette de beoordelingscommissie uitsluitend op het afstudeerwerk van een student.

Dat gaat bij de invoering van de nieuwe structuur veranderen. Studenten worden beoordeeld op basis van hun werk gedurende de hele masterfase. ,,De eindbeoordeling is een assessment met betrekking tot de eindtermen van de hele opleiding. Dit moet echter nog nader worden uitgewerkt door een werkgroep van docenten”, vertelt Gerbrands.

,,Vroeger probeerden we de kwaliteit te waarborgen door de student zoveel mogelijk te beperkenin zijn keuzevrijheid”, licht Verhoeven toe. ,,Dan hoefden we niet zo streng te toetsen aan het einde, want we hoopten dat de ‘slechte’ student al afgeknapt zou zijn op de vakken voor hij kwam afstuderen.”

De nieuwe beoordeling wordt door de facultaire studentenraad beschouwd als een verbetering. ,,Hierdoor kunnen ook andere, niet onbelangrijke vaardigheden in je uiteindelijke beoordeling meegewogen worden”, vertelt Joost Halkes, lid van de studentenkamer elektrotechniek.

Aanfluiting

Elektrotechniek heeft reeds ervaring met de internationale MSc-opleidingen. Buitenlandse studenten die zich daarvoor aanmelden, ondergaan een vrij strenge selectieprocedure. Een buitenlandse student die de TU probeert binnen te komen moet gemiddeld een acht of hoger gescoord hebben bij zijn vooropleiding.

Zo’n zelfde procedure willen de elektrotechneuten volgend jaar ook gebruiken voor hbo’ers die de mastervarianten willen volgen. Een projectgroep is momenteel bezig met de selectieproblematiek. De reguliere studenten die hun bachelors elektrotechniek aan de TU hebben afgerond, kunnen zonder meer instromen in de mastervarianten.

,,Ik vind het ontbreken van richtlijnen voor de selectie van studenten een aanfluiting van de TU”, zegt Egbert Ho, voormalig studentlid van de opleidingscommissie van electrotechniek. ,,Er lopen al veel te veel studenten rond op de TU Delft die hier niet thuishoren, gezien hun bedenkelijke academische niveau of instelling. Zonder duidelijke selectieprocedures zal het aantal persona non grata alleen nog maar toenemen”, stelt Ho.

,,De meeste opleidingen vinden dat het niet mogelijk is met een hbo-diploma zonder meer in te stromen in een MSc-opleiding”, aldus Gerbrand. Er is meestal een achterstand in de wiskundevakken. Eventuele lacunes in zijn kennis kan een student tijdens de eerste maanden van zijn masters wegwerken. Dat betekent niet dat hij daar erkenning, in welke vorm dan ook, voor krijgt.

Elektrotechniek is zeer positief over de nieuwe varianten. Verhoeven vreest echter dat het eindniveau vanwege de grote verscheidenheid aan studenten die binnenkomen iets lager zal liggen.

‘Strenge selectie voor hbo’ers’
Elektrotechniek startte dit jaar al met mastervarianten voor Nederlandse studenten. De strenge selectieprocedure die nu alleen voor de internationale masters geldt, wordt ook voor hbo’ers van kracht.

,,Inhoudelijk is er praktisch niets veranderd aan de opleiding. De nieuwe mastervarianten zijn vrijwel identiek aan de laatste twee studiejaren van de reguliere opleiding”, meent dr.ir. Jan Gerbrands, opleidingsdirecteur van elektrotechniek. Dr.ir. Chris Verhoeven, voorzitter van de opleidingscommissie en bedenker van de nieuwe mastervarianten, is het daar niet mee eens. Hij vindt dat het woord ‘identiek’ mensen op het verkeerde been zet. ,,Het zou waanzin zijn om al deze onrust veroorzakende veranderprocessen te starten voor een programma dat identiek is aan het oude”, aldus Verhoeven.

De eindtermen zijn niet veranderd, maar er is veel meer keuzevrijheid voor de studenten, stelt Verhoeven. Op dit moment is de route van de te volgen vakken precies uitgestippeld. ,,Studenten moeten zelfstandig kunnen nadenken en daarvoor hebben ze meer keuzevrijheid nodig.”

Met ingang van september 2002 moet de hele TU het bachelor-mastersysteem invoeren. Dit idee uit de Bologna-verklaring zorgt voor meer mobiliteit en samenwerking in het Europese hoger onderwijs. Een aantal opleidingen, waaronder elektrotechniek, biedt studenten dit jaar al de mogelijkheid te kiezen voor deze nieuwe structuur. Elektrotechniek verzorgt de mastervarianten telecommunicatie, micro-elektronica en computer engineering. Technische informatica en elektrotechniek bieden samen dit jaar al de mastervariant media en kennistechnologie aan.

Dringend adviseren

Een eerstejaars masterstudent begint met een semester van zogenaamde entreevakken, het enige verplichte deel van de mastervarianten. Deze vakken geven een representatief beeld van het vakgebied en worden afgesloten met een eerste beoordeling of de zogenaamde ‘first assessment’. Verhoeven: ,,Studenten die wij niet geschikt achten voor de studie adviseren wij om weg te gaan. Maar verder dan dringend adviseren komt het helaas niet, want de universiteit durft nog geen bindend studieadvies in te voeren.” Bindend studieadvies is voor de buitenlandse studenten wel toepasbaar.

Studenten volgen daarna in overleg met hun afstudeerdocent de vakken die nodig zijn voor hun specialisatie, gevolgd door een afstudeerproject. Voor hun specialisatie kunnen ze vooralsnog kiezen uit de vierde- en vijfdejaars vakken van het huidige einddoctoraal.

,,Er is weliswaar een grotere bewegingsvrijheid voor de student, maar zowel de student als de afstudeerdocent moeten de gevolgde vakken aan het eind kunnen verantwoorden”, aldus Verhoeven. De mastervarianten verschillen daarom ook in de laatste beoordeling. Voorheen lette de beoordelingscommissie uitsluitend op het afstudeerwerk van een student.

Dat gaat bij de invoering van de nieuwe structuur veranderen. Studenten worden beoordeeld op basis van hun werk gedurende de hele masterfase. ,,De eindbeoordeling is een assessment met betrekking tot de eindtermen van de hele opleiding. Dit moet echter nog nader worden uitgewerkt door een werkgroep van docenten”, vertelt Gerbrands.

,,Vroeger probeerden we de kwaliteit te waarborgen door de student zoveel mogelijk te beperkenin zijn keuzevrijheid”, licht Verhoeven toe. ,,Dan hoefden we niet zo streng te toetsen aan het einde, want we hoopten dat de ‘slechte’ student al afgeknapt zou zijn op de vakken voor hij kwam afstuderen.”

De nieuwe beoordeling wordt door de facultaire studentenraad beschouwd als een verbetering. ,,Hierdoor kunnen ook andere, niet onbelangrijke vaardigheden in je uiteindelijke beoordeling meegewogen worden”, vertelt Joost Halkes, lid van de studentenkamer elektrotechniek.

Aanfluiting

Elektrotechniek heeft reeds ervaring met de internationale MSc-opleidingen. Buitenlandse studenten die zich daarvoor aanmelden, ondergaan een vrij strenge selectieprocedure. Een buitenlandse student die de TU probeert binnen te komen moet gemiddeld een acht of hoger gescoord hebben bij zijn vooropleiding.

Zo’n zelfde procedure willen de elektrotechneuten volgend jaar ook gebruiken voor hbo’ers die de mastervarianten willen volgen. Een projectgroep is momenteel bezig met de selectieproblematiek. De reguliere studenten die hun bachelors elektrotechniek aan de TU hebben afgerond, kunnen zonder meer instromen in de mastervarianten.

,,Ik vind het ontbreken van richtlijnen voor de selectie van studenten een aanfluiting van de TU”, zegt Egbert Ho, voormalig studentlid van de opleidingscommissie van electrotechniek. ,,Er lopen al veel te veel studenten rond op de TU Delft die hier niet thuishoren, gezien hun bedenkelijke academische niveau of instelling. Zonder duidelijke selectieprocedures zal het aantal persona non grata alleen nog maar toenemen”, stelt Ho.

,,De meeste opleidingen vinden dat het niet mogelijk is met een hbo-diploma zonder meer in te stromen in een MSc-opleiding”, aldus Gerbrand. Er is meestal een achterstand in de wiskundevakken. Eventuele lacunes in zijn kennis kan een student tijdens de eerste maanden van zijn masters wegwerken. Dat betekent niet dat hij daar erkenning, in welke vorm dan ook, voor krijgt.

Elektrotechniek is zeer positief over de nieuwe varianten. Verhoeven vreest echter dat het eindniveau vanwege de grote verscheidenheid aan studenten die binnenkomen iets lager zal liggen.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.