Onderwijs

Vgwm wil arbo als vast onderdeel faculteitsbeleid

Onderdeel van de reorganisatie van SBS is de decentralisatie van de arbozorg. De commissie Vgwm (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) van de ondernemingsraad wil een garantie dat de beheerseenheden inderdaad zelfstandig een goed arbobeleid ontwikkelen.

br />
Sinds de controle van de Arbeidsinspectie in 1999 hebben de beheerseenheden van de TU Delft meer oog gekregen voor de arbeidsomstandigheden oftewel % in jargon – de arbozorg. Dit constateren Frank Berwald, Ben Stuivenberg en Max van der Laan, leden van de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu van de Ondernemingsraad. ,,Er waren wat kritiekpunten en niemand % ook de TU Delft niet % vindt dat leuk om te horen.” Sindsdien zijn er Risico-Inventarisaties en -evaluaties gehouden en Plannen van Aanpak geschreven. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor de centrale Arbo & Milieudienst (AMD). ,,De AMD formuleerde het beleid en bij de faculteiten lag de verantwoordelijkheid om het uit te voeren”, aldus de Vgwm-leden. Decentralisatie van de arbozorg is onderdeel van de reorganisatie van SBS (Staf, Bestuur en Servicecentra) en hierbij worden de beheerseenheden zelf verantwoordelijk voor het arbobeleid. De AMD bestaat straks uit de bedrijfsartsen en een servicecentrum waarin de arbo-expertise, zoals veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten, wordt ondergebracht. De drie Vgwm-leden: ,,De beheerseenheden moeten zelf een arbobeleid uitstippelen en de gewenste expertise inhuren. Wij verwachten dat de betrokkenheid van de beheerseenheden groter wordt bij arbozorg nu zij zelf verantwoordelijkheid dragen en aansturing van bovenaf vervalt. Wel moet je de zekerheid hebben dat de beheerseenheden arbozorg inderdaad een integraal onderdeel van hun beleid maken. Wij hebben de afgelopen weken gepraat, heel veel gepraat zelfs, met het college van bestuur en de staf om hiervoor een garantie te krijgen. Dat is heel constructief geweest. We hebben nu een goed plan en het is nu afwachten wat de decanen ermee doen.”

Doorbraak

Reorganisaties leveren meestal extra werk op en dat geldt ook voor de Vgwm-commissie. Naast de verwikkelingen rond SBS en de portfoliodiscussie gaat ook hun gewone werk door. Onderdeel daarvan is om de student een plaats te geven in het totale arbobeleid van de TU Delft. Van der Laan: ,,In dat opzicht heeft de rsi-problematiek gezorgd voor een doorbraak in het denken over arbozorg voor de studenten. Het is natuurlijk zoeken voor de TU hoe je dat vormgeeft, en wij hebben daarom twee studenten opgenomen in onze commissie. De vraag is: hoe ver strekt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de TU Delft voor rsi-klachten? Studenten zitten thuis ook achter de computer en daar kunnen ze natuurlijk net zo goed rsi oplopen. Wij zoeken naar een aanpak die beide partijen recht doet.”

Veiligheid en welzijn zijn ook verantwoordelijkheden van de Vgwm-commissie. Berwald: ,,Veiligheid is redelijk goed geregeld op de TU. Lastiger is het onderdeel welzijn. Hoe definieer je het vereiste welzijnsniveau van een medewerker? Het is een heel ongrijpbaar iets. Duidelijk is dat de werkdruk is toegenomen en de opeenvolgende reorganisaties medewerkers behoorlijk onder druk zetten, maar beleid ontwikkelen om welzijn te verbeteren is lastig.”

Het ziekteverzuimbeleid behoort ook tot de regelmatig terugkerende agendapunten van de commissie. Stuivenberg: ,,Het merkwaardige is dat wij geen goed inzicht hebben in de hoogte van het verzuim. Tot nu toe werd dat niet goed bijgehouden, maar we verwachten dat door People Soft de registratie verbetert. Pas als je de juiste cijfers hebt, kun je een reëel verzuimbeleid ontwikkelen.” Toch blijft er altijd een vertekening in de verzuimcijfers aldus Stuivenberg. ,,Een wetenschapper die zich niet lekker voelt en dan maar thuis werkt, meldt zich niet ziek. Bij ondersteunende diensten kan dat niet, en daardoor kan de indruk ontstaan dat bij hen de verzuimcijfers hoger zijn. Het is lastig om deze discrepantie eruit te halen.”

Onderdeel van de reorganisatie van SBS is de decentralisatie van de arbozorg. De commissie Vgwm (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) van de ondernemingsraad wil een garantie dat de beheerseenheden inderdaad zelfstandig een goed arbobeleid ontwikkelen.

Sinds de controle van de Arbeidsinspectie in 1999 hebben de beheerseenheden van de TU Delft meer oog gekregen voor de arbeidsomstandigheden oftewel % in jargon – de arbozorg. Dit constateren Frank Berwald, Ben Stuivenberg en Max van der Laan, leden van de commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu van de Ondernemingsraad. ,,Er waren wat kritiekpunten en niemand % ook de TU Delft niet % vindt dat leuk om te horen.” Sindsdien zijn er Risico-Inventarisaties en -evaluaties gehouden en Plannen van Aanpak geschreven. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor de centrale Arbo & Milieudienst (AMD). ,,De AMD formuleerde het beleid en bij de faculteiten lag de verantwoordelijkheid om het uit te voeren”, aldus de Vgwm-leden. Decentralisatie van de arbozorg is onderdeel van de reorganisatie van SBS (Staf, Bestuur en Servicecentra) en hierbij worden de beheerseenheden zelf verantwoordelijk voor het arbobeleid. De AMD bestaat straks uit de bedrijfsartsen en een servicecentrum waarin de arbo-expertise, zoals veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten, wordt ondergebracht. De drie Vgwm-leden: ,,De beheerseenheden moeten zelf een arbobeleid uitstippelen en de gewenste expertise inhuren. Wij verwachten dat de betrokkenheid van de beheerseenheden groter wordt bij arbozorg nu zij zelf verantwoordelijkheid dragen en aansturing van bovenaf vervalt. Wel moet je de zekerheid hebben dat de beheerseenheden arbozorg inderdaad een integraal onderdeel van hun beleid maken. Wij hebben de afgelopen weken gepraat, heel veel gepraat zelfs, met het college van bestuur en de staf om hiervoor een garantie te krijgen. Dat is heel constructief geweest. We hebben nu een goed plan en het is nu afwachten wat de decanen ermee doen.”

Doorbraak

Reorganisaties leveren meestal extra werk op en dat geldt ook voor de Vgwm-commissie. Naast de verwikkelingen rond SBS en de portfoliodiscussie gaat ook hun gewone werk door. Onderdeel daarvan is om de student een plaats te geven in het totale arbobeleid van de TU Delft. Van der Laan: ,,In dat opzicht heeft de rsi-problematiek gezorgd voor een doorbraak in het denken over arbozorg voor de studenten. Het is natuurlijk zoeken voor de TU hoe je dat vormgeeft, en wij hebben daarom twee studenten opgenomen in onze commissie. De vraag is: hoe ver strekt bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van de TU Delft voor rsi-klachten? Studenten zitten thuis ook achter de computer en daar kunnen ze natuurlijk net zo goed rsi oplopen. Wij zoeken naar een aanpak die beide partijen recht doet.”

Veiligheid en welzijn zijn ook verantwoordelijkheden van de Vgwm-commissie. Berwald: ,,Veiligheid is redelijk goed geregeld op de TU. Lastiger is het onderdeel welzijn. Hoe definieer je het vereiste welzijnsniveau van een medewerker? Het is een heel ongrijpbaar iets. Duidelijk is dat de werkdruk is toegenomen en de opeenvolgende reorganisaties medewerkers behoorlijk onder druk zetten, maar beleid ontwikkelen om welzijn te verbeteren is lastig.”

Het ziekteverzuimbeleid behoort ook tot de regelmatig terugkerende agendapunten van de commissie. Stuivenberg: ,,Het merkwaardige is dat wij geen goed inzicht hebben in de hoogte van het verzuim. Tot nu toe werd dat niet goed bijgehouden, maar we verwachten dat door People Soft de registratie verbetert. Pas als je de juiste cijfers hebt, kun je een reëel verzuimbeleid ontwikkelen.” Toch blijft er altijd een vertekening in de verzuimcijfers aldus Stuivenberg. ,,Een wetenschapper die zich niet lekker voelt en dan maar thuis werkt, meldt zich niet ziek. Bij ondersteunende diensten kan dat niet, en daardoor kan de indruk ontstaan dat bij hen de verzuimcijfers hoger zijn. Het is lastig om deze discrepantie eruit te halen.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.