Campus

Verspringen voor vwoers

De eerste lichting leerlingen van de nieuwe stijl vwo, het Studiehuis, is al weer enige tijd student in Delft. De jonge TU-studenten en -docenten ontmoetten elkaar vorige week woensdag, tijdens het symposium ‘Alarmfase 2?’.

Daar bleek dat er vaak nog een kloof gaapt tussen het nieuwe vwo en de TU Delft.

Hoe zelfstandig het vwo haar leerlingen tegenwoordig ook aflevert, veel TU-docenten zijn niet blij met ze. Studiehuizers kunnen niet rekenen, is een veelgehoorde klacht. Gesprek van de dag op ‘Alarmfase 2?’ is dan ook het nieuwe wiskundeprogramma van het vwo, door sceptici lacherig ‘knoppenkunde’ genoemd. De grafische rekenmachine die tegenwoordig bij het vak wordt gebruikt, neemt de student veel rekenwerk uit handen, maar maakt ze tevens ‘dommer’, menen sommigen.

Toch wil Frank Heierman, vwo-docent wiskunde, niet zonder meer zeggen dat het wiskundeniveau sinds het Studiehuis is gedaald. ,,Studenten kunnen veel dingen nu juist wel en in de leerboeken staan prachtige klassieke wiskundeproblemen.” ,,Studenten weten minder en kunnen meer”, vat F. Platzek, vwo-docent scheikunde samen. En dat ‘knoppenkunde’ echt niet makkelijk is, blijkt wel als in een workshop menig TU-docent alleen foutmeldingen uit de grafische rekenmachine kan toveren.

Studenten zelf spreken tijdens het congres vooral over de slechte aansluiting van het vwo op wiskunde- en mechanicavakken op de TU. Voor Sander Winckels, student civiele techniek, was de TU Delft aanvankelijk even schrikken. ,,Er zaten veel hiaten in mijn kennis. Ik was gewend van een formuleblad een goede formule op te zoeken en de grafische rekenmachine te gebruiken.”

TU-docenten houden volgens hem vaak geen rekening met het nieuwe vwo. ,,Nou jammer dan, reageerden ze soms als ik vertelde dat ik dat op het vwo niet geleerd had.” Hij heeft nu pas het gevoel dat hij is bijgewerkt. Wel heeft hij al zijn vakken gehaald. ,,Maar het kostte me twee keer zo veel tijd als de niet-Studiehuizers en mijn analysetentamen heb ik eigenlijk alleen maar gehaald door brutaalweg mijn grafische rekenmachine te gebruiken”, bekent hij.

Overigens vindt hij het wel goed dat je op de TU Delft meer leert dan alleen toepassen. ,,Eerst dacht ik: waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Maar nu vind ik toch dat je hier academisch onderwezen moet worden. Het is tenslotte een universiteit en geen hbo.”

De TU moet zich wel beter instellen op de nieuwe studenten, vindt hij, iets waarvoor hij tevens als spreker op het symposium pleitte.

Zelfstandig

Niet alleen inhoudelijk is het onderwijs op het vwo met de komst van het Studiehuis veranderd, ook de vorm van doceren is aangepast. Vwo’ers werken nu vooral zelfstandig. Niet iedereen is even blij met die nieuwe vorm. ,,Het is niet normaal hoeveel tijd ik daar verdaan heb met zinloze dingen”, aldus Amir Delfan, nu student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R). ,,Natuurlijk zijn goede verslagen kunnen maken en in teams kunnen werken belangrijk en ik merk ook wel dat ik daar sinds het Studiehuis beter in ben. Maar inhoudelijk heb ik veel gemist. Op mijn vwo was het vaak goed genoeg als het verslag er mooi uitzag. Dat vind ik slecht aan het nieuwe onderwijs.”

Martijn Booij, nu ook student L&R, denkt daar anders over: ,,Het was voor mij een hele overgang, van zelfstandig werken naar hoorcolleges. Natuurlijk konden sommige mensen de vrijheid op het vwo niet aan, maar voor mij werkte het heel goed. Het minder zelfstandige onderwijs dat ik op de TU Delft volg, is voor mij echt een achteruitgang.”

Beiden vinden dat het vwo inhoudelijk wel redelijk aansluit op hun studie aan de TU Delft. Die mening is echter allerminst typerend voor de algemene opvatting, tijdens het congres. De TU moet zich veel meer aanpassen aan het Studiehuis, vinden de vwo-docenten, evenals de studentenraad.

Conflict

Maar vanuit de door TU-docenten gedomineerde zaal, komt weerstand in de forumdiscussie aan het eind van het symposium. En het in de loop van de dag al sluimerende conflict tussen vwo- en TU-docenten wordt duidelijk. ,,Was het Studiehuis niet bedoeld om het vwo beter te laten aansluiten op de universiteit? Waarom zouden wij onsdan aanpassen?” vraagt iemand uit de zaal zich af. En gaat het niet uiteindelijk om het weten en kunnen abstraheren aan de universiteit? Ook de politiek krijgt er van langs: hun slechte besluiten hebben tot deze situatie geleid. Slechts achter uit de zaal klinkt bijval voor de vwo-docenten van een studieadviseur. Een ander persoon in de zaal ziet het kwaad van het studiehuis tot in de universiteit oprukken met het nieuwe thematisch onderwijs bij de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie (OCP).

Dit alles valt niet goed bij de forumleden uit het vwo. Jan Wagemakers, adviseur bij het Ministerie van Onderwijs: ,,De universiteiten kunnen geen keuzes maken, zij willen alles wel in het examenprogramma.” Een studente uit de zaal valt de vwo-docenten bij: ,,Waarom moet alles hier bij het oude blijven? Wordt het niet gewoon tijd dat de TU Delft ook gebruik gaat maken van nieuwe hulpmiddelen zoals de grafische rekenmachine?”

De discussies duren voort tijdens de lunch. Aan het eind van de ochtend hebben vwo en TU Delft veel over de ontstane kloof tussen hen geleerd.

Maar overeenstemming over wie de kloof moet gaan dichten wordt niet bereikt.

De eerste lichting leerlingen van de nieuwe stijl vwo, het Studiehuis, is al weer enige tijd student in Delft. De jonge TU-studenten en -docenten ontmoetten elkaar vorige week woensdag, tijdens het symposium ‘Alarmfase 2?’. Daar bleek dat er vaak nog een kloof gaapt tussen het nieuwe vwo en de TU Delft.

Hoe zelfstandig het vwo haar leerlingen tegenwoordig ook aflevert, veel TU-docenten zijn niet blij met ze. Studiehuizers kunnen niet rekenen, is een veelgehoorde klacht. Gesprek van de dag op ‘Alarmfase 2?’ is dan ook het nieuwe wiskundeprogramma van het vwo, door sceptici lacherig ‘knoppenkunde’ genoemd. De grafische rekenmachine die tegenwoordig bij het vak wordt gebruikt, neemt de student veel rekenwerk uit handen, maar maakt ze tevens ‘dommer’, menen sommigen.

Toch wil Frank Heierman, vwo-docent wiskunde, niet zonder meer zeggen dat het wiskundeniveau sinds het Studiehuis is gedaald. ,,Studenten kunnen veel dingen nu juist wel en in de leerboeken staan prachtige klassieke wiskundeproblemen.” ,,Studenten weten minder en kunnen meer”, vat F. Platzek, vwo-docent scheikunde samen. En dat ‘knoppenkunde’ echt niet makkelijk is, blijkt wel als in een workshop menig TU-docent alleen foutmeldingen uit de grafische rekenmachine kan toveren.

Studenten zelf spreken tijdens het congres vooral over de slechte aansluiting van het vwo op wiskunde- en mechanicavakken op de TU. Voor Sander Winckels, student civiele techniek, was de TU Delft aanvankelijk even schrikken. ,,Er zaten veel hiaten in mijn kennis. Ik was gewend van een formuleblad een goede formule op te zoeken en de grafische rekenmachine te gebruiken.”

TU-docenten houden volgens hem vaak geen rekening met het nieuwe vwo. ,,Nou jammer dan, reageerden ze soms als ik vertelde dat ik dat op het vwo niet geleerd had.” Hij heeft nu pas het gevoel dat hij is bijgewerkt. Wel heeft hij al zijn vakken gehaald. ,,Maar het kostte me twee keer zo veel tijd als de niet-Studiehuizers en mijn analysetentamen heb ik eigenlijk alleen maar gehaald door brutaalweg mijn grafische rekenmachine te gebruiken”, bekent hij.

Overigens vindt hij het wel goed dat je op de TU Delft meer leert dan alleen toepassen. ,,Eerst dacht ik: waarom zou je moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Maar nu vind ik toch dat je hier academisch onderwezen moet worden. Het is tenslotte een universiteit en geen hbo.”

De TU moet zich wel beter instellen op de nieuwe studenten, vindt hij, iets waarvoor hij tevens als spreker op het symposium pleitte.

Zelfstandig

Niet alleen inhoudelijk is het onderwijs op het vwo met de komst van het Studiehuis veranderd, ook de vorm van doceren is aangepast. Vwo’ers werken nu vooral zelfstandig. Niet iedereen is even blij met die nieuwe vorm. ,,Het is niet normaal hoeveel tijd ik daar verdaan heb met zinloze dingen”, aldus Amir Delfan, nu student luchtvaart- en ruimtevaarttechniek (L&R). ,,Natuurlijk zijn goede verslagen kunnen maken en in teams kunnen werken belangrijk en ik merk ook wel dat ik daar sinds het Studiehuis beter in ben. Maar inhoudelijk heb ik veel gemist. Op mijn vwo was het vaak goed genoeg als het verslag er mooi uitzag. Dat vind ik slecht aan het nieuwe onderwijs.”

Martijn Booij, nu ook student L&R, denkt daar anders over: ,,Het was voor mij een hele overgang, van zelfstandig werken naar hoorcolleges. Natuurlijk konden sommige mensen de vrijheid op het vwo niet aan, maar voor mij werkte het heel goed. Het minder zelfstandige onderwijs dat ik op de TU Delft volg, is voor mij echt een achteruitgang.”

Beiden vinden dat het vwo inhoudelijk wel redelijk aansluit op hun studie aan de TU Delft. Die mening is echter allerminst typerend voor de algemene opvatting, tijdens het congres. De TU moet zich veel meer aanpassen aan het Studiehuis, vinden de vwo-docenten, evenals de studentenraad.

Conflict

Maar vanuit de door TU-docenten gedomineerde zaal, komt weerstand in de forumdiscussie aan het eind van het symposium. En het in de loop van de dag al sluimerende conflict tussen vwo- en TU-docenten wordt duidelijk. ,,Was het Studiehuis niet bedoeld om het vwo beter te laten aansluiten op de universiteit? Waarom zouden wij onsdan aanpassen?” vraagt iemand uit de zaal zich af. En gaat het niet uiteindelijk om het weten en kunnen abstraheren aan de universiteit? Ook de politiek krijgt er van langs: hun slechte besluiten hebben tot deze situatie geleid. Slechts achter uit de zaal klinkt bijval voor de vwo-docenten van een studieadviseur. Een ander persoon in de zaal ziet het kwaad van het studiehuis tot in de universiteit oprukken met het nieuwe thematisch onderwijs bij de faculteit Ontwerp, Constructie en Productie (OCP).

Dit alles valt niet goed bij de forumleden uit het vwo. Jan Wagemakers, adviseur bij het Ministerie van Onderwijs: ,,De universiteiten kunnen geen keuzes maken, zij willen alles wel in het examenprogramma.” Een studente uit de zaal valt de vwo-docenten bij: ,,Waarom moet alles hier bij het oude blijven? Wordt het niet gewoon tijd dat de TU Delft ook gebruik gaat maken van nieuwe hulpmiddelen zoals de grafische rekenmachine?”

De discussies duren voort tijdens de lunch. Aan het eind van de ochtend hebben vwo en TU Delft veel over de ontstane kloof tussen hen geleerd.

Maar overeenstemming over wie de kloof moet gaan dichten wordt niet bereikt.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.