Campus

Verenigingen beloven aanpak grens overschrijdend gedrag

Bijna veertig Delftse studentenorganisaties beloven zich in te zetten voor een structurele aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een intentieverklaring.

39 verenigingen ondertekenden vorige week de intentieverklaring op de sociëteit van de Delftsche Studenten Bond. (Foto: Werkgroep studentenwelzijn)

Verschillende studenten-, studie- en sportverenigingen ondertekenden dinsdag 24 mei de ‘intentieverklaring grensoverschrijdend gedrag’. Met de ondertekening doen ze de belofte om – aan de hand van vijf actiepunten – sociale veiligheid binnen de vereniging te garanderen.

Zo moeten verenigingen elk jaar een evenement organiseren over het thema, maar ook actief werken aan het onderling bespreekbaar maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld met behulp van gesprekstechnieken. Daarnaast moet duidelijk zijn waar leden hulp kunnen vragen en zijn voldoende opgeleide vertrouwenspersonen en een protocol voor ernstige situaties zijn verplicht.

  • Hoe denk jij over seksueel grensoverschrijdend gedrag? Welke ervaringen heb jij daarmee? En wat verwacht je van de universiteit op dit gebied? Doe mee aan ons onderzoek.

De ondertekening vond plaats in de sociëteit van de Delftsche Studenten Bond, waarna het document werd overhandigd aan burgemeester Marja van Bijsterveldt en vice-rector magnificus Rob Mudde.

Amnesty-manifest
De intentieverklaring is een initiatief van de werkgroep studentenwelzijn, een project van de Delftse verenigingsraad (VeRa) dat een meer structurele aanpak van grensoverschrijdend gedrag wil. 

Een belangrijke reden voor het opstellen van de intentieverklaring zijn de uitkomsten van het Amnesty-onderzoek waaruit blijkt dat een op de tien vrouwen en één procent van de mannen tijdens hun studietijd wordt verkracht.

Amnesty riep daarop alle universiteiten en hogescholen op een manifest te ondertekenen waarin zij beloven hun studenten meer bescherming te bieden. Dat manifest ondertekende de TU Delft niet. Mudde liet destijds weten weinig te voelen voor verplichte workshops – een van de eisen in het manifest – voor alle studenten, maar juist meer te zien in een aanpak via de verenigingen.

Nieuwsredacteur Marjolein van der Veldt

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

m.vanderveldt@tudelft.nl

Comments are closed.