Onderwijs

Van zeggenschap naar medezeggenschap

De financiën van de afdelingen van de faculteit en de portfoliodiscussie staan hoog op de agenda van de onderdeelcommissie van ITS. De studentenraad van deze faculteit houdt zich bezig met het heen en weer fietsen van de studenten tussen diverse gebouwen.

/strong>

Hoewel de medewerkers van de geclusterde faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) nu samen in een gebouw zitten, zijn de colleges van de studenten nog verdeeld over de Mekelweg en het Zuidplantsoen. Dat is lastig, vinden zowel Hanneke Siegers als Mike van Roon. Beiden zijn lid van de facultaire studentenraad van ITS; zij van de kamer Technische Wiskunde en Informatica en hij van de kamer van Elektrotechniek (ET).

Siegers: ,,Wij willen niet dat onze colleges afwisselend in het ene of het andere gebouw gehouden worden. Een student is dan te veel tijd kwijt met heen en weer fietsen. Wij streven ernaar ’s ochtends bijvoorbeeld les te hebben in het Zuidplantsoen en ’s middags op de Mekelweg of andersom.”

Niet alleen zijn de collegezalen voor ET verdeeld over twee gebouwen, de praktica- en de computerlokalen bevinden zich op een derde locatie; het voormalige HLO-gebouw. Van Roon: ,,Deze locatie is te afgelegen. Het gevolg hiervan is dat studenten bijna geen gebruik maken van de computers daar en liever thuis zitten te werken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Aan de andere kant beseffen wij ook dat er op dit moment niet zoveel aan veranderd kan worden. Pas bij de invoering van het stedenbouwkundig masterplan kan ITS aan de Mekelweg uitgebreid worden en daarom maken wij er nu toch niet al te veel een punt van.”

Een ander item dat hoog op de agenda staat van de TWI-kamer is de planning voor het curriculum van de nieuwe studierichting media en kennistechnologie. ,,Lang was onduidelijk welke docent verantwoordelijk was voor welk deel van het curriculum. Ondertussen heeft de decaan toegezegd dat er op korte termijn uitsluitsel over komt.”

Voor de ET-kamer was het overvolle rooster een prioriteit. Roon: ,,Wij zaten dertig uur per week op de faculteit zodat er bijna geen tijd overbleef om te studeren. Dat had zijn weerslag op de tentamencijfers. Ondertussen is er overleg geweest met de opleidingsdirecteur en het is de bedoeling dat de uren op de faculteit teruggebracht worden.”

Heimwee

Het afgelopen half jaar was ir. Henric Corstens voorzitter van de onderdeelcommissie van ITS. Als je hem vraagt welke aandachtspunten de onderdeelcommissie (odc) heeft, vindt hij het lastig om kort antwoord te geven. ,,Deze zijn er natuurlijk wel maar daarover hebben we regelmatig constructief overleg met de decaan. Het contact met hem is erg goed en er zijn geen conflicten.”

Een van de aandachtspunten is de risico-inventarisatie en%evaluatie (RI&E). ,,In dat opzicht liep ITS achter en wij hebben aangedrongen dat de RI&E snel van start ging. Dat advies is overgenomen.” Ook speelde op de faculteit de portfoliodiscussie. Hiervoor is door de decaan een speciale werkgroep aangesteld en de odc is regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Het overleg hierover verloopt volgens Corstens eveneens probleemloos en de meeste van hun adviezen worden overgenomen.

Een derde aandachtspunt van de odc is de financiële situatie van de faculteit. ,,Wij kampen met een teruggelopen studentenaantal, waardoor verscheidene afdelingen die geïnvesteerd hebben in apparatuur en medewerkers in de problemen komen. Die ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten.”

Gezien de conflictloze situatie op ITS is het des te opmerkelijker dat Corstens toch ‘heimwee’ heeft naar de oude faculteitsraad. ,,De betrokkenheid van de medewerkers was destijds veel groter. Voor de odc lopen maar weinig mensen warm en we hebben dan ook een aantal vacatures. Het verschil is dat je bij de faculteitsraad zeggenschap had en bij de odc alleen medezeggenschap. De financiën van een faculteit kun je alleen in de gaten houden. Ingrijpen kan nu niet en vroeger wel omdat de faculteitsraad wel budgetrecht had en een odc heeft dat niet. Onze decaan neemt onze voorstellen heel serieus maar wij zijn als odc toch geen medebestuurders. Het voelt heel anders dan toentertijd.”

De financiën van de afdelingen van de faculteit en de portfoliodiscussie staan hoog op de agenda van de onderdeelcommissie van ITS. De studentenraad van deze faculteit houdt zich bezig met het heen en weer fietsen van de studenten tussen diverse gebouwen.

Hoewel de medewerkers van de geclusterde faculteit Informatietechnologie en Systemen (ITS) nu samen in een gebouw zitten, zijn de colleges van de studenten nog verdeeld over de Mekelweg en het Zuidplantsoen. Dat is lastig, vinden zowel Hanneke Siegers als Mike van Roon. Beiden zijn lid van de facultaire studentenraad van ITS; zij van de kamer Technische Wiskunde en Informatica en hij van de kamer van Elektrotechniek (ET).

Siegers: ,,Wij willen niet dat onze colleges afwisselend in het ene of het andere gebouw gehouden worden. Een student is dan te veel tijd kwijt met heen en weer fietsen. Wij streven ernaar ’s ochtends bijvoorbeeld les te hebben in het Zuidplantsoen en ’s middags op de Mekelweg of andersom.”

Niet alleen zijn de collegezalen voor ET verdeeld over twee gebouwen, de praktica- en de computerlokalen bevinden zich op een derde locatie; het voormalige HLO-gebouw. Van Roon: ,,Deze locatie is te afgelegen. Het gevolg hiervan is dat studenten bijna geen gebruik maken van de computers daar en liever thuis zitten te werken. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Aan de andere kant beseffen wij ook dat er op dit moment niet zoveel aan veranderd kan worden. Pas bij de invoering van het stedenbouwkundig masterplan kan ITS aan de Mekelweg uitgebreid worden en daarom maken wij er nu toch niet al te veel een punt van.”

Een ander item dat hoog op de agenda staat van de TWI-kamer is de planning voor het curriculum van de nieuwe studierichting media en kennistechnologie. ,,Lang was onduidelijk welke docent verantwoordelijk was voor welk deel van het curriculum. Ondertussen heeft de decaan toegezegd dat er op korte termijn uitsluitsel over komt.”

Voor de ET-kamer was het overvolle rooster een prioriteit. Roon: ,,Wij zaten dertig uur per week op de faculteit zodat er bijna geen tijd overbleef om te studeren. Dat had zijn weerslag op de tentamencijfers. Ondertussen is er overleg geweest met de opleidingsdirecteur en het is de bedoeling dat de uren op de faculteit teruggebracht worden.”

Heimwee

Het afgelopen half jaar was ir. Henric Corstens voorzitter van de onderdeelcommissie van ITS. Als je hem vraagt welke aandachtspunten de onderdeelcommissie (odc) heeft, vindt hij het lastig om kort antwoord te geven. ,,Deze zijn er natuurlijk wel maar daarover hebben we regelmatig constructief overleg met de decaan. Het contact met hem is erg goed en er zijn geen conflicten.”

Een van de aandachtspunten is de risico-inventarisatie en%evaluatie (RI&E). ,,In dat opzicht liep ITS achter en wij hebben aangedrongen dat de RI&E snel van start ging. Dat advies is overgenomen.” Ook speelde op de faculteit de portfoliodiscussie. Hiervoor is door de decaan een speciale werkgroep aangesteld en de odc is regelmatig geïnformeerd over de voortgang. Het overleg hierover verloopt volgens Corstens eveneens probleemloos en de meeste van hun adviezen worden overgenomen.

Een derde aandachtspunt van de odc is de financiële situatie van de faculteit. ,,Wij kampen met een teruggelopen studentenaantal, waardoor verscheidene afdelingen die geïnvesteerd hebben in apparatuur en medewerkers in de problemen komen. Die ontwikkelingen houden we nauwlettend in de gaten.”

Gezien de conflictloze situatie op ITS is het des te opmerkelijker dat Corstens toch ‘heimwee’ heeft naar de oude faculteitsraad. ,,De betrokkenheid van de medewerkers was destijds veel groter. Voor de odc lopen maar weinig mensen warm en we hebben dan ook een aantal vacatures. Het verschil is dat je bij de faculteitsraad zeggenschap had en bij de odc alleen medezeggenschap. De financiën van een faculteit kun je alleen in de gaten houden. Ingrijpen kan nu niet en vroeger wel omdat de faculteitsraad wel budgetrecht had en een odc heeft dat niet. Onze decaan neemt onze voorstellen heel serieus maar wij zijn als odc toch geen medebestuurders. Het voelt heel anders dan toentertijd.”

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.