Onderwijs

Universiteiten wassen handen in onschuld

De TU Delft heeft maar ‘een heel klein beetje’ aan twijfelachtige studenteninschrijvingen opgebiecht in de zelfrapportage die minister Hermans had gevraagd.

br />
Alle Nederlandse universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs kregen zes weken geleden van minister Hermans de opdracht om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Aanleiding was zijn aangifte bij het Openbaar Ministerie vanwege fraude met studenteninschrijvingen. Zes hogescholen ontvingen daardoor ten onrechte 29,2 miljoen euro aan overheidssubsidie.

Begin maart vroeg Hermans alle school- en universiteitsbesturen gericht naar allerlei ongewenste constructies. Diverse daarvan zijn niet onwettig of tegen de regels, maar worden wel als ongewenst beschouwd.

De TU Delft ,,heeft geen enkel probleem”, zegt collegevoorzitter ir. Hans van Luijk kernachtig. De meeste van de vragen kon de instelling ontkennend beantwoorden. De TU heeft aangegeven dat ze in drie achtereenvolgende jaren wellicht ten onrechte bekostiging heeft ontvangen voor een tiental buitenlandse studenten. Het gaat in totaal om 29 zogeheten free movers, studenten die op individuele basis buiten gebruikelijke uitwisselingsprogramma’s om colleges in Delft hebben gevolgd. ,,Dat is een heel klein beetje”, zegt hoofd Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid dr. Kees W. Maring. ,,Over het geheel genomen hebben wij onze zaakjes goed op orde.”

De mate van openheid over de verkregen resultaten verschilt flink. De Erasmus Universiteit in Rotterdam maakte drie weken geleden al melding van bijna driehonderd buitenlandse studenten die ten onrechte waren inschreven. Andere universiteiten doen er het zwijgen toe. De koepelorganisatie Vsnu onthoudt zich ook van mededelingen. De universiteiten in Maastricht, Tilburg en Groningen daarentegen meldden op de dag van de deadline, dinsdag 23 april, dat hun onderzoek geen enkele misstand heeft opgeleverd.

Op aandringen van de Tweede Kamer komt er na het zelfonderzoek ook een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar eventuele onregelmatigheden in de studenteninschrijvingen. De resultaten daarvan worden pas na de zomer verwacht.

De TU Delft heeft maar ‘een heel klein beetje’ aan twijfelachtige studenteninschrijvingen opgebiecht in de zelfrapportage die minister Hermans had gevraagd.

Alle Nederlandse universiteiten, hogescholen en instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs kregen zes weken geleden van minister Hermans de opdracht om een uitgebreide vragenlijst in te vullen. Aanleiding was zijn aangifte bij het Openbaar Ministerie vanwege fraude met studenteninschrijvingen. Zes hogescholen ontvingen daardoor ten onrechte 29,2 miljoen euro aan overheidssubsidie.

Begin maart vroeg Hermans alle school- en universiteitsbesturen gericht naar allerlei ongewenste constructies. Diverse daarvan zijn niet onwettig of tegen de regels, maar worden wel als ongewenst beschouwd.

De TU Delft ,,heeft geen enkel probleem”, zegt collegevoorzitter ir. Hans van Luijk kernachtig. De meeste van de vragen kon de instelling ontkennend beantwoorden. De TU heeft aangegeven dat ze in drie achtereenvolgende jaren wellicht ten onrechte bekostiging heeft ontvangen voor een tiental buitenlandse studenten. Het gaat in totaal om 29 zogeheten free movers, studenten die op individuele basis buiten gebruikelijke uitwisselingsprogramma’s om colleges in Delft hebben gevolgd. ,,Dat is een heel klein beetje”, zegt hoofd Onderwijs, Onderzoek en Studentenbeleid dr. Kees W. Maring. ,,Over het geheel genomen hebben wij onze zaakjes goed op orde.”

De mate van openheid over de verkregen resultaten verschilt flink. De Erasmus Universiteit in Rotterdam maakte drie weken geleden al melding van bijna driehonderd buitenlandse studenten die ten onrechte waren inschreven. Andere universiteiten doen er het zwijgen toe. De koepelorganisatie Vsnu onthoudt zich ook van mededelingen. De universiteiten in Maastricht, Tilburg en Groningen daarentegen meldden op de dag van de deadline, dinsdag 23 april, dat hun onderzoek geen enkele misstand heeft opgeleverd.

Op aandringen van de Tweede Kamer komt er na het zelfonderzoek ook een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar eventuele onregelmatigheden in de studenteninschrijvingen. De resultaten daarvan worden pas na de zomer verwacht.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.