Onderwijs

TU stopt opleidingen geodesie

Geodesie verdwijnt als afdeling van de faculteit Citg. Het onderzoek wordt verspreid over het OTB en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Er komen twee nieuwe mastersopleidingen.De maatregel om geen nieuwe eerstejaars geodesie aan te nemen gaat wellicht al in aan het begin van het nieuwe studiejaar, september 2003.

Een woordvoerder van de faculteit Citg, waar geodesie deel van uitmaakt, verzekert echter dat de nu aanwezige studenten hun geplande studies gewoon kunnen afmaken.

Er zijn op dit moment ongeveer vijftig studenten in de afdeling geodesie. De laatste jaren bedroeg de instroom van eerstejaars minder dan tien per jaar. Voor het overeind houden van de bachelor- en masteropleidingen was een instroom van dertig eerstejaars het levensvatbare minimum. De financiële situatie van de universiteit laat het overeind houden van deze opleiding niet meer toe, zo meldt een TU-persbericht.

Afdelingshoofd prof.ir. Karel Wakker, voormalig rector magnificus, moet nu proberen een bezuiniging van 1,2 miljoen euro te realiseren. Hij zal dat proberen via lagere huisvestingskosten, hogere inkomsten uit onderzoek voor derden, en meer efficiency. Dat laatste impliceert mogelijke personele gevolgen, maar de Citg-woordvoerder verzekert dat het nog veel te vroeg is om dergelijke consequenties te kunnen voorzien.

Het onderzoek rond de thema’s landmeetkunde, geo-informatie, geografische informatiesystemen (gis) en grondbeleid gaat naar het OTB. Naar L&R verhuizen de groepen geomatica, fotogrammetrie en remote sensing en mathematische geodesie en puntsbepaling. Deze groepen hebben een sterke samenhang met het aardgericht ruimteonderzoek dat al bij L&R plaatsvindt.

Rond deze herverkaveling van het geodetisch onderzoek start de TU twee nieuwe mastersopleidingen, een voor geo-informatie en een voor aardobservatie. Tevens zullen de onderzoeksgroepen moeten bijdragen aan de bachelorsopleidingen bij L&R enerzijds en bouwkunde en civiele techniek anderzijds. Dit is nodig om de instroom naar de nieuwe mastersopleidingen te bevorderen, maar ook voor de werving onder de middelbare scholieren. ,,De verwachting is dat OTB en L&R beter in staat zullen zijn meer studenten binnen te halen voor het onderwijs op de gebieden die de secties bestrijken. Met name de aantrekkingskracht die L&R op scholieren uitoefent, heeft de doorslag gegeven”, zo meldt een nieuwsbrief.

Het gebouw van geodesie aan de Thijsseweg zal in de komende tijd leger en eenzamer worden. L&R heeft ruimte voor haar nieuwe onderzoeksgroepen beschikbaar. En er bestaan ook gedachten om het OTB op termijn te huisvesten op het middengebied van de campus. In dat geval komt het gehele geodesiegebouw leeg en kan de plek betrokken worden bij de ontwikkeling van de business-campus. Verhuur wordt dan waarschijnlijk.

Geodesie is als vak in Delft gedoceerd sinds 1842 en werd een erkende ingenieursopleiding in 1948. Het huidige gebouw werd in 1976 geopend door prins Claus. Geodesie was enige tijd een zelfstandige faculteit, maar werd midden jaren negentig bij Citg ondergebracht.

Het onderzoek wordt verspreid over het OTB en de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek. Er komen twee nieuwe mastersopleidingen.

De maatregel om geen nieuwe eerstejaars geodesie aan te nemen gaat wellicht al in aan het begin van het nieuwe studiejaar, september 2003. Een woordvoerder van de faculteit Citg, waar geodesie deel van uitmaakt, verzekert echter dat de nu aanwezige studenten hun geplande studies gewoon kunnen afmaken.

Er zijn op dit moment ongeveer vijftig studenten in de afdeling geodesie. De laatste jaren bedroeg de instroom van eerstejaars minder dan tien per jaar. Voor het overeind houden van de bachelor- en masteropleidingen was een instroom van dertig eerstejaars het levensvatbare minimum. De financiële situatie van de universiteit laat het overeind houden van deze opleiding niet meer toe, zo meldt een TU-persbericht.

Afdelingshoofd prof.ir. Karel Wakker, voormalig rector magnificus, moet nu proberen een bezuiniging van 1,2 miljoen euro te realiseren. Hij zal dat proberen via lagere huisvestingskosten, hogere inkomsten uit onderzoek voor derden, en meer efficiency. Dat laatste impliceert mogelijke personele gevolgen, maar de Citg-woordvoerder verzekert dat het nog veel te vroeg is om dergelijke consequenties te kunnen voorzien.

Het onderzoek rond de thema’s landmeetkunde, geo-informatie, geografische informatiesystemen (gis) en grondbeleid gaat naar het OTB. Naar L&R verhuizen de groepen geomatica, fotogrammetrie en remote sensing en mathematische geodesie en puntsbepaling. Deze groepen hebben een sterke samenhang met het aardgericht ruimteonderzoek dat al bij L&R plaatsvindt.

Rond deze herverkaveling van het geodetisch onderzoek start de TU twee nieuwe mastersopleidingen, een voor geo-informatie en een voor aardobservatie. Tevens zullen de onderzoeksgroepen moeten bijdragen aan de bachelorsopleidingen bij L&R enerzijds en bouwkunde en civiele techniek anderzijds. Dit is nodig om de instroom naar de nieuwe mastersopleidingen te bevorderen, maar ook voor de werving onder de middelbare scholieren. ,,De verwachting is dat OTB en L&R beter in staat zullen zijn meer studenten binnen te halen voor het onderwijs op de gebieden die de secties bestrijken. Met name de aantrekkingskracht die L&R op scholieren uitoefent, heeft de doorslag gegeven”, zo meldt een nieuwsbrief.

Het gebouw van geodesie aan de Thijsseweg zal in de komende tijd leger en eenzamer worden. L&R heeft ruimte voor haar nieuwe onderzoeksgroepen beschikbaar. En er bestaan ook gedachten om het OTB op termijn te huisvesten op het middengebied van de campus. In dat geval komt het gehele geodesiegebouw leeg en kan de plek betrokken worden bij de ontwikkeling van de business-campus. Verhuur wordt dan waarschijnlijk.

Geodesie is als vak in Delft gedoceerd sinds 1842 en werd een erkende ingenieursopleiding in 1948. Het huidige gebouw werd in 1976 geopend door prins Claus. Geodesie was enige tijd een zelfstandige faculteit, maar werd midden jaren negentig bij Citg ondergebracht.

Redacteur Redactie

Heb je een vraag of opmerking over dit artikel?

delta@tudelft.nl

Comments are closed.